تازه‌ترین خبرها
بازار

بازار: دلایل افزایش بهای گاز در پایتخت

بهای گاز در بازارهای پایتخت روبه افزایش است.

شماری ازباشنده‌گان پایتخت، سود جویی‌های وارد کننده‌گان بزرگ گازمایع را ازعلت‌های افزایش بهای مواد نفتی و گاز در بازارها می‌گویند.

درهمین حال شماری از سناتوران گرانفروشی در بخش سوخت را دربازارها به بی نظمی‌ها دربازارهای فروش نفت و گاز پیوند میدهند.

دراین برنامه گرداننده زرمینه محمدی با تفسیره سیاه پوش، آگاه امور اقتصادی و لطیف نظری، باشنده ‌کابل بحث کرده است.

بازار

بازار: دلایل افزایش بهای گاز در پایتخت

بهای گاز در بازارهای پایتخت روبه افزایش است.

شماری ازباشنده‌گان پایتخت، سود جویی‌های وارد کننده‌گان بزرگ گازمایع را ازعلت‌های افزایش بهای مواد نفتی و گاز در بازارها می‌گویند.

درهمین حال شماری از سناتوران گرانفروشی در بخش سوخت را دربازارها به بی نظمی‌ها دربازارهای فروش نفت و گاز پیوند میدهند.

دراین برنامه گرداننده زرمینه محمدی با تفسیره سیاه پوش، آگاه امور اقتصادی و لطیف نظری، باشنده ‌کابل بحث کرده است.

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews