تازه‌ترین خبرها
بازار

بازار: روابط بازرگانی افغانستان با کانادا

حکومت افغانستان با توسعه روابط بازرگانی با کانادا میتواند ازامتیازهای موجود دربازرهای این کشور استفاده کند.

شماری ازآگاهان اقتصاد می‌گویند که درنخستین نشست بازرگانی ونمایشگاه مشترک افغانستان وکانادا، بازرگانان وسرمایه گذاران کانادایی به توسعه بازرگانی با افغانستان علاقمند شده اند.

دراین برنامه گرداننده زرمینه محمدی با هاشم رسولی، آگاه اموراقتصادی بحث کرده است. 

در بخش دیگر برنامه گرداننده محمدی در مورد کاهش ارزش افغانی در برابر ارزهای خارجی با قاضی میرافغان صافی، رییس شورای سراسری صرافان بحث کرده است. 

همچنان گرداننده محمدی در مورد منع قرار دادن دادوستد کلدار پاکستانی در ولایت هلمند با رحم الدین حاجی‌آغا، رییس هیأت بورد متشبثین افغانستان بحث کرده است. 

بازار

بازار: روابط بازرگانی افغانستان با کانادا

حکومت افغانستان با توسعه روابط بازرگانی با کانادا میتواند ازامتیازهای موجود دربازرهای این کشور استفاده کند.

شماری ازآگاهان اقتصاد می‌گویند که درنخستین نشست بازرگانی ونمایشگاه مشترک افغانستان وکانادا، بازرگانان وسرمایه گذاران کانادایی به توسعه بازرگانی با افغانستان علاقمند شده اند.

دراین برنامه گرداننده زرمینه محمدی با هاشم رسولی، آگاه اموراقتصادی بحث کرده است. 

در بخش دیگر برنامه گرداننده محمدی در مورد کاهش ارزش افغانی در برابر ارزهای خارجی با قاضی میرافغان صافی، رییس شورای سراسری صرافان بحث کرده است. 

همچنان گرداننده محمدی در مورد منع قرار دادن دادوستد کلدار پاکستانی در ولایت هلمند با رحم الدین حاجی‌آغا، رییس هیأت بورد متشبثین افغانستان بحث کرده است. 

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews