تازه‌ترین خبرها
بازار

بازار: صادرات کالاهای کشور از راه دهلیزهای هوایی

درسه سال گذشته برای صادرات به ارزش دوصدو چهل ودو میلیون دالر کالاهای کشورازراه دهلیزهای هوایی، شانزده میلیون دالرهزینه شده اند که چهارده میلیون دالرآن را به گونۀ سب سایدی حکومت پرداخته است.

یک کارشناس امور اقتصادی صادرات کالاها را از راه دهلیزهوایی به خارج بسیار پر هزینه میدانند و می‌گوید که این پروژه کوتاه مدت است.

دراین برنامه گرداننده زرمینه محمدی این موضوع را با حاجی میرویس حاجی‌زاده، معاون اتحادیه سبزیجات مارکیت میوه بحث کرده است.

بازار

بازار: صادرات کالاهای کشور از راه دهلیزهای هوایی

درسه سال گذشته برای صادرات به ارزش دوصدو چهل ودو میلیون دالر کالاهای کشورازراه دهلیزهای هوایی، شانزده میلیون دالرهزینه شده اند که چهارده میلیون دالرآن را به گونۀ سب سایدی حکومت پرداخته است.

یک کارشناس امور اقتصادی صادرات کالاها را از راه دهلیزهوایی به خارج بسیار پر هزینه میدانند و می‌گوید که این پروژه کوتاه مدت است.

دراین برنامه گرداننده زرمینه محمدی این موضوع را با حاجی میرویس حاجی‌زاده، معاون اتحادیه سبزیجات مارکیت میوه بحث کرده است.

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews