Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

پیش بینی بانک توسعه آسیایی درباره بدتر شدن رشد اقتصادی افغانستان

بانک توسعه آسیایی در گزارش تازه‌اش رشد اقتصادی افغانستان را بدتر از تخمین سه ماه پیش این بانک پیش بینی کرده است.

مسؤولان این بانک می‌گویند که اثرهای منفی گسترش ویروس کرونا بر اقتصاد افغانستان به ویژه بخش‌های صنعت و خدمات، بیشتر از آنچه که پیش از این انتظار می‌رفت، بوده است.

بربنیاد آمارهای تازه بانک توسعه آسیایی رشد اقتصادی افغانستان در سال روان میلادی به پایین ترین حد آن در هژده سال پسین یعنی به منفی پنج درصد کاهش خواهد یافت .

بانک توسعه آسیایی با پخش گزارش “چشم انداز توسعه آسیایی”، می‌گوید که امسال در افغانستان رشد اقتصادی افزون بر گسترش ویروس کرونا به علت‌های ادامه ناامنی‌ها و چالش‌های سیاسی، به گونه چشم گیری کاهش خواهد یافت.

رییس این بانک در افغانستان برای افزایش رشد اقتصادی و پایداری یک صلح احتمالی، بر عملی سازی پروژه‌های زیربنایی تأکید می‌ورزد.

نریندرا سنگرو، رییس بانک توسعه آسیایی در افغانستان می‌گوید که :"صلح یک نیاز است اما شرط کافی برای توسعه کشور نیست. ما نیاز داریم که امکانات معیشت را به مردم فراهم سازیم تا مطمین شویم که صلح پایدار است. به این ارتباط پروژه‌های زیربنایی می‌توانند اشتغال دایمی را برای مردم در شهرها و روستاها فراهم سازند."

بانک توسعه آسیایی رشد اقتصادی کشور را در آغاز سال روان میلادی سه درصد، با گسترش ویروس کرونا منفی چهار اعشاریه پنج درصد پیشبینی کرده بود؛ اما اکنون این بانک می‌گوید که امسال رُشد اقتصادی افغانستان به منفی پنج درصد خواهد رسید.

سهراب بهمن، سخنگوی وزارت اقتصاد می‌گوید که :"پیش بینی ما هم نشان میداد که امسال سال خوبی برای اقتصاد افغانستان نیست. اما خوشبختی در این است که در سال پیشرو به یک رشد مثبت می‌رسیم. در این گزارش هم پیش بینی شده که سال آینده رشد اقتصادی ۱.۵ درصد خواهد بود و ما هم پیش بینی می‌کنیم که چیزی بالاتر از دو درصد خواهد بود."

بربنیاد یافته‌های این باک به گونهء میانگین دوبرابر شدن نرخ تورم درکشور وکاهش بیست و هشت درصدی صادارات در شش ماه نخست امسال میلادی و کاهش درآمدهای دولت بخش‌های دیگری از گزارش بانک توسعه آسیایی درباره افغانستان استند.

محمد شبیر بشیری، آگاه امور اقتصادی می‌گوید که :"پول بسیار هنگفتی در اقتصاد کشورهای گونه‌گون تزریق شد، اما این توانایی‌ها در وجود حکومت افغانستان نیست. ما انتظار داشتیم که جامعه جهانی کمک کند تا حکومت بتواند به بخش خصوصی کمک کند، اما این کمک هم صورت نگرفت."

از سویی هم بانک توسعه آسیایی ذخایر نُه میلیارد دالری ارزی کشور را که پانزده ماه واردات کشور را تأمین می‌تواند، قناعت بخش خوانده است و نیز گفته است که از بهر کاهش واردات و افزایش کمک‌های جامعه جهانی برای مبارزه با کرونا، بیلانس حساب جاری افغانستان در حالت مثبت باقی خواهد ماند.

پیش بینی بانک توسعه آسیایی درباره بدتر شدن رشد اقتصادی افغانستان

رییس این بانک در افغانستان برای افزایش رشد اقتصادی و پایداری یک صلح احتمالی، بر عملی سازی پروژه‌های زیربنایی تأکید می‌ورزد.

Thumbnail

بانک توسعه آسیایی در گزارش تازه‌اش رشد اقتصادی افغانستان را بدتر از تخمین سه ماه پیش این بانک پیش بینی کرده است.

مسؤولان این بانک می‌گویند که اثرهای منفی گسترش ویروس کرونا بر اقتصاد افغانستان به ویژه بخش‌های صنعت و خدمات، بیشتر از آنچه که پیش از این انتظار می‌رفت، بوده است.

بربنیاد آمارهای تازه بانک توسعه آسیایی رشد اقتصادی افغانستان در سال روان میلادی به پایین ترین حد آن در هژده سال پسین یعنی به منفی پنج درصد کاهش خواهد یافت .

بانک توسعه آسیایی با پخش گزارش “چشم انداز توسعه آسیایی”، می‌گوید که امسال در افغانستان رشد اقتصادی افزون بر گسترش ویروس کرونا به علت‌های ادامه ناامنی‌ها و چالش‌های سیاسی، به گونه چشم گیری کاهش خواهد یافت.

رییس این بانک در افغانستان برای افزایش رشد اقتصادی و پایداری یک صلح احتمالی، بر عملی سازی پروژه‌های زیربنایی تأکید می‌ورزد.

نریندرا سنگرو، رییس بانک توسعه آسیایی در افغانستان می‌گوید که :"صلح یک نیاز است اما شرط کافی برای توسعه کشور نیست. ما نیاز داریم که امکانات معیشت را به مردم فراهم سازیم تا مطمین شویم که صلح پایدار است. به این ارتباط پروژه‌های زیربنایی می‌توانند اشتغال دایمی را برای مردم در شهرها و روستاها فراهم سازند."

بانک توسعه آسیایی رشد اقتصادی کشور را در آغاز سال روان میلادی سه درصد، با گسترش ویروس کرونا منفی چهار اعشاریه پنج درصد پیشبینی کرده بود؛ اما اکنون این بانک می‌گوید که امسال رُشد اقتصادی افغانستان به منفی پنج درصد خواهد رسید.

سهراب بهمن، سخنگوی وزارت اقتصاد می‌گوید که :"پیش بینی ما هم نشان میداد که امسال سال خوبی برای اقتصاد افغانستان نیست. اما خوشبختی در این است که در سال پیشرو به یک رشد مثبت می‌رسیم. در این گزارش هم پیش بینی شده که سال آینده رشد اقتصادی ۱.۵ درصد خواهد بود و ما هم پیش بینی می‌کنیم که چیزی بالاتر از دو درصد خواهد بود."

بربنیاد یافته‌های این باک به گونهء میانگین دوبرابر شدن نرخ تورم درکشور وکاهش بیست و هشت درصدی صادارات در شش ماه نخست امسال میلادی و کاهش درآمدهای دولت بخش‌های دیگری از گزارش بانک توسعه آسیایی درباره افغانستان استند.

محمد شبیر بشیری، آگاه امور اقتصادی می‌گوید که :"پول بسیار هنگفتی در اقتصاد کشورهای گونه‌گون تزریق شد، اما این توانایی‌ها در وجود حکومت افغانستان نیست. ما انتظار داشتیم که جامعه جهانی کمک کند تا حکومت بتواند به بخش خصوصی کمک کند، اما این کمک هم صورت نگرفت."

از سویی هم بانک توسعه آسیایی ذخایر نُه میلیارد دالری ارزی کشور را که پانزده ماه واردات کشور را تأمین می‌تواند، قناعت بخش خوانده است و نیز گفته است که از بهر کاهش واردات و افزایش کمک‌های جامعه جهانی برای مبارزه با کرونا، بیلانس حساب جاری افغانستان در حالت مثبت باقی خواهد ماند.

هم‌رسانی کنید