تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

مرکز تجارت جهانی در کابل گشایش یافت

مرکز تجارت جهانی، امروز در کابل گشایش یافت. این مرکز، یکی از بیش از سه صد عضو انجمن مراکز تجارت جهانی است که مقر آن در نیویارک است.

مرکز تجارت جهانی کابل با ابتکار بخش خصوصی و در هماهنگی با مرکز تجارت جهانی در نیویارک، سفارت ایالات متحده امریکا در کابل و دولت افغانستان به کار آغاز کرده‌‎است.

نامزد وزیر صنعت و تجارت و نیز مسؤولان بخش خصوصی گشایش این مرکز را در کابل، در توسعه صادرات افغانستان و جلب سرمایه گذاری‌‎های مستقیم خارجی در افغانستان اثر گذار می‌گویند.

نثار احمد غوریانی، نامزد وزیر صنعت و تجارت گفت: «این مرکز یک برند جهانی است که در سطح دنیا کار می‌کند. مردم به یک اطمینان بهتر به افغانستاتن می‌آیند و از این طریق سرمایه‌گذاری بهتر می‌کند.»

ذبیح الله زیارمل، رییس هیئت مدیره مرکز تجارت جهانی در کابل نیز اظهار داشت: «هدف اساسی ایجاد این مرکز در کابل این است که ارایه خدمات و تسهیلات لازم به‌خاطر ازدیاد حجم تجارت افغانستان با دنیا و جلب سرمایه‌گذاری دنیا به افغانستان است.»

عبدالقدیر بهمن، رییس اجرایی مرکز تجارت جهانی در کابل می‌گوید که از آغاز ارایه خدمات تا ساخت یک تعمیر ده منزله مرکز تجارت جهانی کابل و توسعه فعالیت‌ها، مرکز تجارت جهانی کابل در سه مرحله کارهایش را به پیش خواهد برد: «در جریان پانزده سال، تاجران و سرمایه‌گذاران افغانستان همه سهم می‌‎گیرند تا باشد که کابل به یک مرکز تبادل تجارت تبدیل شود.»

مرکز تجارت جهانی کابل در اوضاعی برای جلب سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی تلاش خواهد کرد که در سال‌های پسین سرمایه‌گذاری خارجی در افغانستان به‌هیچ رسیده‌است.

با گشایش مرکز تجارت جهانی کابل، کابل به جمع ۳۲۲ شهری پیوسته است که مرکز تجارت جهانی در آنها نماینده‌گی رسمی دارد.

مرکز تجارت جهانی در کابل گشایش یافت

با گشایش مرکز تجارت جهانی کابل، کابل به جمع ۳۲۲ شهری پیوسته است که مرکز تجارت جهانی در آنها نماینده‌گی رسمی دارد.

تصویر بندانگشتی

مرکز تجارت جهانی، امروز در کابل گشایش یافت. این مرکز، یکی از بیش از سه صد عضو انجمن مراکز تجارت جهانی است که مقر آن در نیویارک است.

مرکز تجارت جهانی کابل با ابتکار بخش خصوصی و در هماهنگی با مرکز تجارت جهانی در نیویارک، سفارت ایالات متحده امریکا در کابل و دولت افغانستان به کار آغاز کرده‌‎است.

نامزد وزیر صنعت و تجارت و نیز مسؤولان بخش خصوصی گشایش این مرکز را در کابل، در توسعه صادرات افغانستان و جلب سرمایه گذاری‌‎های مستقیم خارجی در افغانستان اثر گذار می‌گویند.

نثار احمد غوریانی، نامزد وزیر صنعت و تجارت گفت: «این مرکز یک برند جهانی است که در سطح دنیا کار می‌کند. مردم به یک اطمینان بهتر به افغانستاتن می‌آیند و از این طریق سرمایه‌گذاری بهتر می‌کند.»

ذبیح الله زیارمل، رییس هیئت مدیره مرکز تجارت جهانی در کابل نیز اظهار داشت: «هدف اساسی ایجاد این مرکز در کابل این است که ارایه خدمات و تسهیلات لازم به‌خاطر ازدیاد حجم تجارت افغانستان با دنیا و جلب سرمایه‌گذاری دنیا به افغانستان است.»

عبدالقدیر بهمن، رییس اجرایی مرکز تجارت جهانی در کابل می‌گوید که از آغاز ارایه خدمات تا ساخت یک تعمیر ده منزله مرکز تجارت جهانی کابل و توسعه فعالیت‌ها، مرکز تجارت جهانی کابل در سه مرحله کارهایش را به پیش خواهد برد: «در جریان پانزده سال، تاجران و سرمایه‌گذاران افغانستان همه سهم می‌‎گیرند تا باشد که کابل به یک مرکز تبادل تجارت تبدیل شود.»

مرکز تجارت جهانی کابل در اوضاعی برای جلب سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی تلاش خواهد کرد که در سال‌های پسین سرمایه‌گذاری خارجی در افغانستان به‌هیچ رسیده‌است.

با گشایش مرکز تجارت جهانی کابل، کابل به جمع ۳۲۲ شهری پیوسته است که مرکز تجارت جهانی در آنها نماینده‌گی رسمی دارد.

هم‌رسانی کنید