تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

برگزاری نمایشگاۀ فرآورده‌های کشاورزی و صنایع دستی زنان در مزار

نمایشگاه فرآورده‌های کشاورزی و ساخته‌های دستی زنان زیر نام «بازار روستایی» امروز پنج‌شنبه در شهر مزار شریف برگزار شد.

این نمایشگاۀ سه روزه از سوی ریاست احیا و انکشاف دهات بلخ و برنامۀ توسعۀ اقتصاد روستایی در یک بازار ویژۀ بانوان در مزارشریف برگزار شده‌است.

سلیم تابش، مسؤول برنامۀ توسعۀ اقتصاد روستایی در حوزۀ شمال بیان داشت: «هدف این برنامه، ترویج تولید محلی در قریه‌جات است.»

زنان روستا نشین از چهار ولسوالی ولایت بلخ در این نمایشگاه تولیدات شان را به نمایش گذاشته‌‎اند.

لباس‌های سنتی، آرایه‌هایی که از سوی زنان ساخته شده‌اند و تابلوهای نقاشی در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده‌اند.

خدیجه از ولسوالی آسیب‌پذیر بلخ در این نمایشگاه شرکت کرده‌است: «مدت هفت سال می‌شود که کار می‌کنم. هم به فامیل کمک می‌کنیم و هزینۀ خواهرانم را می‌پردازم.»
 
بازدید کننده‌گان با استقبال از راه‌‎اندازی نمایشگاه، برگزاری این نمایشگاه را در توسعه کاروبار تولید کننده‌گان داخلی اثرگذار می‌گویند.

کاظم حیدری، بازدید کننده گفت:«وقتی آدم به این‌گونه نمایشگاه‌ها می‌آید، لذت می‌برد. بسیاری از تولیدات ما امروز بومی شده و مردم ما خودشان می‌توانند دست به کار شوند.»

اما شماری از کسانی که در این نمایشگاه شرکت کرده‌اند از آنچه که ناتوانی در مدیریت برگزاری این نمایشگاه می‌گویند، انتقاد می‌کنند.

مریم، شرکت کننده در این نمایشگاه گفت: «مکان نمایشگاه کمی از شهر دور است و در دسترس مردم به راحتی نیست.»
 
مسؤولان برگزار کنندۀ این نمایشگاه می‌گویند که این نمایشگاه را به هدف بازاریابی به فرآورده‌های کشاورزی بلخ و نیز معرفی صنایع دستی زنان راه اندازی کرده‌اند.

برگزاری نمایشگاۀ فرآورده‌های کشاورزی و صنایع دستی زنان در مزار

زنان روستا نشین از چهار ولسوالی ولایت بلخ در این نمایشگاه تولیدات شان را به نمایش گذاشته‌‎اند.

تصویر بندانگشتی

نمایشگاه فرآورده‌های کشاورزی و ساخته‌های دستی زنان زیر نام «بازار روستایی» امروز پنج‌شنبه در شهر مزار شریف برگزار شد.

این نمایشگاۀ سه روزه از سوی ریاست احیا و انکشاف دهات بلخ و برنامۀ توسعۀ اقتصاد روستایی در یک بازار ویژۀ بانوان در مزارشریف برگزار شده‌است.

سلیم تابش، مسؤول برنامۀ توسعۀ اقتصاد روستایی در حوزۀ شمال بیان داشت: «هدف این برنامه، ترویج تولید محلی در قریه‌جات است.»

زنان روستا نشین از چهار ولسوالی ولایت بلخ در این نمایشگاه تولیدات شان را به نمایش گذاشته‌‎اند.

لباس‌های سنتی، آرایه‌هایی که از سوی زنان ساخته شده‌اند و تابلوهای نقاشی در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده‌اند.

خدیجه از ولسوالی آسیب‌پذیر بلخ در این نمایشگاه شرکت کرده‌است: «مدت هفت سال می‌شود که کار می‌کنم. هم به فامیل کمک می‌کنیم و هزینۀ خواهرانم را می‌پردازم.»
 
بازدید کننده‌گان با استقبال از راه‌‎اندازی نمایشگاه، برگزاری این نمایشگاه را در توسعه کاروبار تولید کننده‌گان داخلی اثرگذار می‌گویند.

کاظم حیدری، بازدید کننده گفت:«وقتی آدم به این‌گونه نمایشگاه‌ها می‌آید، لذت می‌برد. بسیاری از تولیدات ما امروز بومی شده و مردم ما خودشان می‌توانند دست به کار شوند.»

اما شماری از کسانی که در این نمایشگاه شرکت کرده‌اند از آنچه که ناتوانی در مدیریت برگزاری این نمایشگاه می‌گویند، انتقاد می‌کنند.

مریم، شرکت کننده در این نمایشگاه گفت: «مکان نمایشگاه کمی از شهر دور است و در دسترس مردم به راحتی نیست.»
 
مسؤولان برگزار کنندۀ این نمایشگاه می‌گویند که این نمایشگاه را به هدف بازاریابی به فرآورده‌های کشاورزی بلخ و نیز معرفی صنایع دستی زنان راه اندازی کرده‌اند.

هم‌رسانی کنید