تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نخستین مرکز دایمی برای نمایش تولیدات صنعتی درکابل گشایش یافت

نخستین مرکز دایمی برای نمایش تولیدات صنعتی کشور، امروز پنج‌شنبه در کابل گشایش یافت.

نثار احمد غوریانی، وزیر صنعت و تجارت در مراسم گشایش این مرکز، گفت که برای بازاریابی به فرآورده‌های داخلی، نمایشگاه‌های داخلی و بین‌المللی برگزار می‌شوند و به‌زودی روند صادرات کالاها از راه دهلیز هوایی نیز از سرگرفته خواهد شد.

وی افزود که وزارت صنعت و تجارت آماده‌است به غیر از پاکستان، شش درصد از هزینه صادرات قالین به کشورهای دیگر را بپردازد: «وجدأ آدم ناآرام می‌شود که به ارزش میلیون‌ها دالر قالین افغانستان در دکان‌ها مانده‌است. این قالین‌ها بدلیل نبود امکانات به بیرون فرستاده نمی‌شوند. انشاالله به‌زودی دهلیزهوایی دوباره فعال می‌شود.»

در مراسم گشایش این مرکز، شماری از صاحبان شرکت‌های تولیدی، فرآوردهای شان را به نمایش گذاشتند.

ساحل، نمایندۀ شرکت تولید ترانسفارمر گفت: «انواع مختلف ترانسفارمر را تولید کرده‌ایم که خوش‌بختانه فرمایشات از حکومت، نهادهای شخصی و مارکیت‌ها داشتیم.»

از سوی دیگر نماینده‌گان بخش خصوصی می‌گویند هرگاه دولت مشکلات بزرگ چون کمبود برق را ازمیان برداشته نمی‌تواند، زمینه را فراهم سازد تا بخش خصوصی در این راستا سرمایه‌گذاری کند.

یونس مهمند،  معاون اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری اظهار داشت: «باید اصلاحات بوجود بیاید تا مشکلات بازرگانان حل شود.»

محمد اسماعیل غضنفر، رییس فدراسیون اتاق‌های افغانستان نیز تصریح کرد: «پول‌هایی که در بانک‌ها است، باید با سهولت در اختیار سکتور خصوصی بگذارند.»

صاحبان صنایع کشور انتظار دارند که پس از دو سال رشد منفی و رکود کاروبار شان، امسال گواه رشد مثبت باشند.

نخستین مرکز دایمی برای نمایش تولیدات صنعتی درکابل گشایش یافت

در مراسم گشایش این مرکز، شماری از صاحبان شرکت‌های تولیدی، فرآوردهای شان را به نمایش گذاشتند.

تصویر بندانگشتی

نخستین مرکز دایمی برای نمایش تولیدات صنعتی کشور، امروز پنج‌شنبه در کابل گشایش یافت.

نثار احمد غوریانی، وزیر صنعت و تجارت در مراسم گشایش این مرکز، گفت که برای بازاریابی به فرآورده‌های داخلی، نمایشگاه‌های داخلی و بین‌المللی برگزار می‌شوند و به‌زودی روند صادرات کالاها از راه دهلیز هوایی نیز از سرگرفته خواهد شد.

وی افزود که وزارت صنعت و تجارت آماده‌است به غیر از پاکستان، شش درصد از هزینه صادرات قالین به کشورهای دیگر را بپردازد: «وجدأ آدم ناآرام می‌شود که به ارزش میلیون‌ها دالر قالین افغانستان در دکان‌ها مانده‌است. این قالین‌ها بدلیل نبود امکانات به بیرون فرستاده نمی‌شوند. انشاالله به‌زودی دهلیزهوایی دوباره فعال می‌شود.»

در مراسم گشایش این مرکز، شماری از صاحبان شرکت‌های تولیدی، فرآوردهای شان را به نمایش گذاشتند.

ساحل، نمایندۀ شرکت تولید ترانسفارمر گفت: «انواع مختلف ترانسفارمر را تولید کرده‌ایم که خوش‌بختانه فرمایشات از حکومت، نهادهای شخصی و مارکیت‌ها داشتیم.»

از سوی دیگر نماینده‌گان بخش خصوصی می‌گویند هرگاه دولت مشکلات بزرگ چون کمبود برق را ازمیان برداشته نمی‌تواند، زمینه را فراهم سازد تا بخش خصوصی در این راستا سرمایه‌گذاری کند.

یونس مهمند،  معاون اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری اظهار داشت: «باید اصلاحات بوجود بیاید تا مشکلات بازرگانان حل شود.»

محمد اسماعیل غضنفر، رییس فدراسیون اتاق‌های افغانستان نیز تصریح کرد: «پول‌هایی که در بانک‌ها است، باید با سهولت در اختیار سکتور خصوصی بگذارند.»

صاحبان صنایع کشور انتظار دارند که پس از دو سال رشد منفی و رکود کاروبار شان، امسال گواه رشد مثبت باشند.

هم‌رسانی کنید