Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

کاهش ارزش افغانی؛ مردم نگران بلند رفتن نرخ مواد خوراکی

شماری از شهروندان کشور با نگرانی از بلند رفتن ارزش دالر در  برابر افغانی، می‌گویند که بهای کالاها نیز در پی کم‌ارزش شدن افغانی، افزایش یافته است و به چالش‌های آنان افزوده است.

شهروندان می‌افزایند که توان خرید بسیاری از مواد خوراکی را ندارند.

عبدالواحد، باشنده ولایت ننگرهار گفت: «دالر روز به روز بلند شده می‌رود و افغانی ارزش خود را از دست می‌دهد. با بلند رفتن بهای دالر در برابر پول افغانی، بهای مواد خوراکی نیز افزایش می‌یابد.»

احمد شعیب، یکی از باشنده‌گان کابل به طلوع‌نیوز گفت: «دالر بلند رفته و این به ضرر مردم است، چون همه چیز به دالر خریده می‌شود. از یک سو بیکاری و از سوی دیگر بلند رفتن بهای دالر سبب این می‌شود که مردم هیچ چیز را خریداری کرده نتوانند.»

از سویی هم، سخنگوی امارت اسلامی می‌گوید که ارزش دالر نه تنها در افغانستان، بل در بازارهای جهانی نیز بلند رفته است.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی گفت: «ما تلاش داریم که تا بانک ملی نرخ را محافظت کند و در هر راه موثر در این راستا ما گام می‌برداریم تا نرخ کرنسی افغانستان حفظ شود.»

در همین حال، اتحادیه صرافان سرای شهزاده کابل می‌گوید که هر چند هفته پیش بانک مرکزی، دونیم میلیون دالر را در سرای شهزداه لیلام کرد، اما این کار نتوانست جلو کاهش بهای افغانی در برابر ارزهای خارجی را بگیرد.

حاجی زیرک، سخنگوی اتحادیه صرافان سرای شهزاده به طلوع‌نیوز گفت: «توقع ما از د افغانستان بانک این است که نباید از این اضافه‌تر مارکیت بسته شود تا ارزش افغانی کاهش یابد.»

این در حالی‌ست که روز پنجشنبه یک دالر امریکایی نود و شش افغانی و بیست پول در بازارها به فروش می‌رسید که در دو دهه گذشته این اولین بار است که ارزش پول افغانی در برابر دالر این گونه کاهش می‌یابد.

کاهش ارزش افغانی؛ مردم نگران بلند رفتن نرخ مواد خوراکی

از سویی هم، سخنگوی امارت اسلامی می‌گوید که ارزش دالر نه تنها در افغانستان، بل در بازارهای جهانی نیز بلند رفته است.

Thumbnail

شماری از شهروندان کشور با نگرانی از بلند رفتن ارزش دالر در  برابر افغانی، می‌گویند که بهای کالاها نیز در پی کم‌ارزش شدن افغانی، افزایش یافته است و به چالش‌های آنان افزوده است.

شهروندان می‌افزایند که توان خرید بسیاری از مواد خوراکی را ندارند.

عبدالواحد، باشنده ولایت ننگرهار گفت: «دالر روز به روز بلند شده می‌رود و افغانی ارزش خود را از دست می‌دهد. با بلند رفتن بهای دالر در برابر پول افغانی، بهای مواد خوراکی نیز افزایش می‌یابد.»

احمد شعیب، یکی از باشنده‌گان کابل به طلوع‌نیوز گفت: «دالر بلند رفته و این به ضرر مردم است، چون همه چیز به دالر خریده می‌شود. از یک سو بیکاری و از سوی دیگر بلند رفتن بهای دالر سبب این می‌شود که مردم هیچ چیز را خریداری کرده نتوانند.»

از سویی هم، سخنگوی امارت اسلامی می‌گوید که ارزش دالر نه تنها در افغانستان، بل در بازارهای جهانی نیز بلند رفته است.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی گفت: «ما تلاش داریم که تا بانک ملی نرخ را محافظت کند و در هر راه موثر در این راستا ما گام می‌برداریم تا نرخ کرنسی افغانستان حفظ شود.»

در همین حال، اتحادیه صرافان سرای شهزاده کابل می‌گوید که هر چند هفته پیش بانک مرکزی، دونیم میلیون دالر را در سرای شهزداه لیلام کرد، اما این کار نتوانست جلو کاهش بهای افغانی در برابر ارزهای خارجی را بگیرد.

حاجی زیرک، سخنگوی اتحادیه صرافان سرای شهزاده به طلوع‌نیوز گفت: «توقع ما از د افغانستان بانک این است که نباید از این اضافه‌تر مارکیت بسته شود تا ارزش افغانی کاهش یابد.»

این در حالی‌ست که روز پنجشنبه یک دالر امریکایی نود و شش افغانی و بیست پول در بازارها به فروش می‌رسید که در دو دهه گذشته این اولین بار است که ارزش پول افغانی در برابر دالر این گونه کاهش می‌یابد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره