تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

کاهش پروازها از طریق دهلیزهای هوایی و چالش‌ها فراراه صادرات کشور

دهلیزهای هوایی که یکی از راه‌های انتقال کالاهای بازرگانی افغانستان به بازارهای جهانی است، اکنون گواه پروازهای کمتر می‌باشد و کاهش پروازها سبب مشکلات در روند صادرات شده است.

اتاق تجارت و سرمایه گذاری می‌گوید که کم رنگ شدن پرواز هواپیماها از طریق دهلیز هوایی، صادرات کشور را با چالش روبرو ساخته است. به گفته اتاق تجارت و سرمایه گذاری، در حال حاضر پروازها از طریق دهلیز هوایی تنها با چین انجام می‌شود.

در همین حال، برخی از بازرگانان از حکومت می‌خواهند که زمینه انتقال کالاها به بیرون از کشور را فراهم بسازد.

خیرالدین مایل، معاون تجارتی اتاق تجارت و سرمایه گذاری می‌گوید: «اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان همیشه تلاش کرده سهولت ایجاد شود ولی تا هنوز کدام امیدواری نیست.»

پیش از این پروازها از طریق دهلیزهای هوایی در چهار ولایت کشور به شمول کابل، کندهار بلخ و هرات انجام می‌شدند، و این کار انتقال کالاهای بازرگانی به بیرون از کشور را آسان ساخته بود.

زلمی عظیمی، یکی از بازرگانان در این باره می‌گوید: «در حکومت پیشین دهلیز هوایی فعال بود و بیشتر کالاها از این طریق صادر شده است. در آن زمان سبسایدی‌ها وجود داشت.»

اتاق تجارت و سرمایه گذاری می‌گوید در حال حاضر پرواز از طریق دهلیز هوایی تنها با کشور چین انجام می‌شود که تا اکنون ۱۵۰۰ تُن جلغوزه از طریق دهلیز هوایی به این کشور انتقال یافته است.

بر بنیاد آمارهای اتاق تجارت و سرمایه گذاری، در پنج سال پسین به ارزش ۶۰۰ میلیون دالر صادرات در ۱۸۰۰ پرواز از طریق دهلیزهای هوایی به هند، امارات متحده عربی، چین، روسیه و برخی از کشورهای اروپایی مانند بریتانیا، فرانسه و آلمان انجام شده است.

کاهش پروازها از طریق دهلیزهای هوایی و چالش‌ها فراراه صادرات کشور

اتاق تجارت و سرمایه گذاری می گوید که اکنون دهلیز هوایی به روی صادرات کشور کاهش یافته است و این کار، روند انتقال کالاها را به بیرون از کشور نیز با چالش روبرو ساخته است.

تصویر بندانگشتی

دهلیزهای هوایی که یکی از راه‌های انتقال کالاهای بازرگانی افغانستان به بازارهای جهانی است، اکنون گواه پروازهای کمتر می‌باشد و کاهش پروازها سبب مشکلات در روند صادرات شده است.

اتاق تجارت و سرمایه گذاری می‌گوید که کم رنگ شدن پرواز هواپیماها از طریق دهلیز هوایی، صادرات کشور را با چالش روبرو ساخته است. به گفته اتاق تجارت و سرمایه گذاری، در حال حاضر پروازها از طریق دهلیز هوایی تنها با چین انجام می‌شود.

در همین حال، برخی از بازرگانان از حکومت می‌خواهند که زمینه انتقال کالاها به بیرون از کشور را فراهم بسازد.

خیرالدین مایل، معاون تجارتی اتاق تجارت و سرمایه گذاری می‌گوید: «اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان همیشه تلاش کرده سهولت ایجاد شود ولی تا هنوز کدام امیدواری نیست.»

پیش از این پروازها از طریق دهلیزهای هوایی در چهار ولایت کشور به شمول کابل، کندهار بلخ و هرات انجام می‌شدند، و این کار انتقال کالاهای بازرگانی به بیرون از کشور را آسان ساخته بود.

زلمی عظیمی، یکی از بازرگانان در این باره می‌گوید: «در حکومت پیشین دهلیز هوایی فعال بود و بیشتر کالاها از این طریق صادر شده است. در آن زمان سبسایدی‌ها وجود داشت.»

اتاق تجارت و سرمایه گذاری می‌گوید در حال حاضر پرواز از طریق دهلیز هوایی تنها با کشور چین انجام می‌شود که تا اکنون ۱۵۰۰ تُن جلغوزه از طریق دهلیز هوایی به این کشور انتقال یافته است.

بر بنیاد آمارهای اتاق تجارت و سرمایه گذاری، در پنج سال پسین به ارزش ۶۰۰ میلیون دالر صادرات در ۱۸۰۰ پرواز از طریق دهلیزهای هوایی به هند، امارات متحده عربی، چین، روسیه و برخی از کشورهای اروپایی مانند بریتانیا، فرانسه و آلمان انجام شده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره