Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

وزارت فواید عامه با شرکت‌های اوکراینی روی ساخت راه آهن گفتگو کرد

وزارت فواید عامه می‌گوید که مسوولان این وزارت با یک گروه فنی شماری از شرکت‌های خصوصی اوکراینی به هدف ساخت راه آهن گفت‌وگوکرده است. به گفته این وزارت، شرکت‌های اوکراینی برای سرمایه‌گذاری در بخش ساخت راه آهن در افغانستان آماده‌گی نشان داده‌اند.

سخنگوی این وزارت می‌افزاید که یک گروه فنی این شرکت‌ها به افغانستان آمده است تا در توسعه تجارت افغانستان نقش بازی کنند. به گفته او، در این دیدار آنان در باره ایجاد راه آهن نیز گفت‌وگو کردند.

حمیدالله مصباح، سخنگوی این وزارت می‌گوید: «هیأت اوکراینی با رهبریت این وزارت جلسه داشتند. دو طرف روی انتقال کالاهای تجارتی، بلند بردن ظرفیت انجینیران خط آهن، امنیت مسیر راه مزار و حیرتان و در باره ساخت راه‌های آهن بحث و گفت‌وگو کردند.»

در همین حال، برخی آگاهان می‌گویند که وصل شدن افغانستان با دیگر کشورها از طریق راه آهن، زمینه را برای افزایش داد و ستد فراهم می‌کند و هزینه انتقال کالاها کاهش خواهد یافت.

خیرالدین مایل، معاون تجارتی اتاق تجارت و سرمایه گذاری گفت: «باید از خط ریل در اکثریت ولایت‌ها ما داشته باشیم و اکثر مرزهای ما از طریق خط آهن با کشورهای همسایه و از طریق آن با دنیا وصل شویم.»

از سویی هم، اتاق تجارت و سرمایه گذاری می‌گوید که با توسعه راه آهن در افغانستان، میزان صادرات کشور افزایش خواهد یافت و در زمان کم کالاهای صادراتی کشور به بیرون انتقال خواهند یافت.

محمد یونس مومند، سرپرست اتاق تجارت و سرمایه گذاری گفت: «امتداد خط آهن به نفع اقتصاد مردم افغانستان است. می‌خواهیم این خط آهن ما امتداد پیدا کند. بعد از کشتی ارزان‌ترین و زودترین راه که اموال تجارتی را به مقصد می‌رساند راه آهن است.»

افغانستان در حال حاضر، از طریق راه آهن حیرتان، آقینه و خواف-هرات به کشورهای ازبیکستان، ترکمنستان و ایران وصل است و تلاش‌ها برای وصل افغانستان از طریق راه آهن به جنوب آسیا نیز ادامه دارند.

وزارت فواید عامه با شرکت‌های اوکراینی روی ساخت راه آهن گفتگو کرد

وزارت فواید عامه می‌گوید که این وزارت در باره ساخت راه آهن در افغانستان با شرکت‌های اوکراینی گفت‌وگو کرده است.

تصویر بندانگشتی

وزارت فواید عامه می‌گوید که مسوولان این وزارت با یک گروه فنی شماری از شرکت‌های خصوصی اوکراینی به هدف ساخت راه آهن گفت‌وگوکرده است. به گفته این وزارت، شرکت‌های اوکراینی برای سرمایه‌گذاری در بخش ساخت راه آهن در افغانستان آماده‌گی نشان داده‌اند.

سخنگوی این وزارت می‌افزاید که یک گروه فنی این شرکت‌ها به افغانستان آمده است تا در توسعه تجارت افغانستان نقش بازی کنند. به گفته او، در این دیدار آنان در باره ایجاد راه آهن نیز گفت‌وگو کردند.

حمیدالله مصباح، سخنگوی این وزارت می‌گوید: «هیأت اوکراینی با رهبریت این وزارت جلسه داشتند. دو طرف روی انتقال کالاهای تجارتی، بلند بردن ظرفیت انجینیران خط آهن، امنیت مسیر راه مزار و حیرتان و در باره ساخت راه‌های آهن بحث و گفت‌وگو کردند.»

در همین حال، برخی آگاهان می‌گویند که وصل شدن افغانستان با دیگر کشورها از طریق راه آهن، زمینه را برای افزایش داد و ستد فراهم می‌کند و هزینه انتقال کالاها کاهش خواهد یافت.

خیرالدین مایل، معاون تجارتی اتاق تجارت و سرمایه گذاری گفت: «باید از خط ریل در اکثریت ولایت‌ها ما داشته باشیم و اکثر مرزهای ما از طریق خط آهن با کشورهای همسایه و از طریق آن با دنیا وصل شویم.»

از سویی هم، اتاق تجارت و سرمایه گذاری می‌گوید که با توسعه راه آهن در افغانستان، میزان صادرات کشور افزایش خواهد یافت و در زمان کم کالاهای صادراتی کشور به بیرون انتقال خواهند یافت.

محمد یونس مومند، سرپرست اتاق تجارت و سرمایه گذاری گفت: «امتداد خط آهن به نفع اقتصاد مردم افغانستان است. می‌خواهیم این خط آهن ما امتداد پیدا کند. بعد از کشتی ارزان‌ترین و زودترین راه که اموال تجارتی را به مقصد می‌رساند راه آهن است.»

افغانستان در حال حاضر، از طریق راه آهن حیرتان، آقینه و خواف-هرات به کشورهای ازبیکستان، ترکمنستان و ایران وصل است و تلاش‌ها برای وصل افغانستان از طریق راه آهن به جنوب آسیا نیز ادامه دارند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره