Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

خواست مکرر بانک مرکزی برای آزادسازی دارایی افغانستان

بانک مرکزی افغانستان با برگزاری نمایشگاه عکس خیابانی در کابل از جامعه جهانی به ویژه ایالات متحده امریکا می‌خواهد که ذخایر ارزی افغانستان را آزاد سازد.

صابر مومند، سخنگوی این بانک می‌گوید که گفت‌وگو های فنی بانک مرکزی با امریکا در باره آزادسازی ذخایر ارزی کشور نتیجه‌ی در پی نداشته است.

در این نمایشگاه، عبدالقدیر احمد، معین بانک مرکزی می‌گوید که این بانک با تمامی کشور های جهان مراودات مالی و بانکی را انجام خواهد داد.

عبدالقدیر احمد در این باره گفت: «بانک مرکزی با تمامی کشور ها بربنیاد اصول جهانی که با اسلام در تضاد نباشد، خواهان روابط نیک بانکی و مالی است.»

درهمین حال، سخنگوی بانک مرکزی می‌گوید که این بانک بحث‌های فنی را در باره آزادسازی ذخایر ارزی کشور انجام داده است. صابر مومند، سخنگوی بانک مرکزی، گفت: «بانک مرکزی بالای امریکا و جامعه جهانی صدا می‌زند که ذخایر ارزی ما که سرمایه و ملکیت مردم است، باید به مردم افغانستان سپرده شود.»

شماری از آگاهان اقتصادی می‌گویند که مسدود ماندن دارایی‌های افغانستان سبب کاهش ارزش افغانی در برابر دیگر اسعار خواهد شد.

شاکر یعقوبی، آگاه مسایل اقتصادی به طلوع‌نیوز گفت: «در صورتیکه ذخایر ارزی افغانستان مسدود باقی بماند و یا شیوه استفاده از آن تغییر مسیر داده شود، وضعیت ثبات پولی در افغانستان شکل شکننده و متزلزل را خواهد داشت.»

با سقوط نظام جمهوری، دارایی‌های افغانستان در بانک‌های خارجی منجمد شد و در آخرین مورد جوبایدن، رییس جمهور ایالات متحده بخش از دارایی‌های مسدود شده افغانستان را به بازمانده‌گان قربانیان یازدهم سپتمبر اختصاص داده است.

خواست مکرر بانک مرکزی برای آزادسازی دارایی افغانستان

در این نمایشگاه، عبدالقدیر احمد، معین بانک مرکزی می‌گوید که این بانک با تمامی کشور های جهان مراودات مالی و بانکی را انجام خواهد داد.

Thumbnail

بانک مرکزی افغانستان با برگزاری نمایشگاه عکس خیابانی در کابل از جامعه جهانی به ویژه ایالات متحده امریکا می‌خواهد که ذخایر ارزی افغانستان را آزاد سازد.

صابر مومند، سخنگوی این بانک می‌گوید که گفت‌وگو های فنی بانک مرکزی با امریکا در باره آزادسازی ذخایر ارزی کشور نتیجه‌ی در پی نداشته است.

در این نمایشگاه، عبدالقدیر احمد، معین بانک مرکزی می‌گوید که این بانک با تمامی کشور های جهان مراودات مالی و بانکی را انجام خواهد داد.

عبدالقدیر احمد در این باره گفت: «بانک مرکزی با تمامی کشور ها بربنیاد اصول جهانی که با اسلام در تضاد نباشد، خواهان روابط نیک بانکی و مالی است.»

درهمین حال، سخنگوی بانک مرکزی می‌گوید که این بانک بحث‌های فنی را در باره آزادسازی ذخایر ارزی کشور انجام داده است. صابر مومند، سخنگوی بانک مرکزی، گفت: «بانک مرکزی بالای امریکا و جامعه جهانی صدا می‌زند که ذخایر ارزی ما که سرمایه و ملکیت مردم است، باید به مردم افغانستان سپرده شود.»

شماری از آگاهان اقتصادی می‌گویند که مسدود ماندن دارایی‌های افغانستان سبب کاهش ارزش افغانی در برابر دیگر اسعار خواهد شد.

شاکر یعقوبی، آگاه مسایل اقتصادی به طلوع‌نیوز گفت: «در صورتیکه ذخایر ارزی افغانستان مسدود باقی بماند و یا شیوه استفاده از آن تغییر مسیر داده شود، وضعیت ثبات پولی در افغانستان شکل شکننده و متزلزل را خواهد داشت.»

با سقوط نظام جمهوری، دارایی‌های افغانستان در بانک‌های خارجی منجمد شد و در آخرین مورد جوبایدن، رییس جمهور ایالات متحده بخش از دارایی‌های مسدود شده افغانستان را به بازمانده‌گان قربانیان یازدهم سپتمبر اختصاص داده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره