Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

درآمد ۶ میلیون دالری از استخراج حوزه نفتی آمو دریا

تازه‌ترین آمار وزارت معادن و پترولیم نشان می‌دهد که در کمتر از دو ماه گذشته، بیش از ده هزار تُن نفت از حوزه نفتی آمو دریا استخراج شده است و امارت اسلامی از این رهگذر شش میلیون دالر بدست آورده است.

از نه چاه بلاک قشقری حوزه نفتی آمو دریا نفت استخراج می‌شود.

عصمت الله برهان، سخنگوی وزارت معادن و پترولیم می‌گوید که چین برای گرفتن قرارداد این حوزه نفتی کشور آماده‌گی کامل دارد.

آقای برهان گفت: «حالی مکمل آماده‌گی دارند که همین قرارداد را اینان بگیرند، اما حالی ما ده هزار تن به شرکت‌های داخلی، ده هزار تن مواد خام را به شرکت‌های داخلی به قرارداد دادیم.»

بربنیاد اطلاعات این وزارت، در حال حاضر روند استخراج نفت بلاک قشقری حوزه نفتی آمو دریا از سوی مهندسان افغانی جریان دارد.

رییس پیشین اتاق‌های تجارت و صنایع کشورهای ایکو می‌گوید که اگر نفت از حوزه‌های نفتی کشور به گونه درست استخراج شود، افغانستان نیاز به واردات نفت از بیرون را نخواهد داشت.

آذرخش حافظی، رییس پیشین اتاق‌های تجارت و صنایع کشورهای ایکو، گفت: «حوزه نفتی آمو دریا به شمول قشقری از ذخایر زیاد مواد نفتی بر خوردار است، اگر به صورت درست استخراج شود و با ظرفیت بالا تمام ضرورت‌های افغانستان را از لحاظ نفت و گاز و مواد پتروشیمی تامین می‌کند.»

از سویی هم، وزارت مالیه می‌گوید که این وزارت برای برطرف شدن کسر بودجه، منابع جدید درآمدی ایجاد خواهد کرد.

احمد ولی حقمل، سخنگوی وزارت مالیه گفت: «از همین حالا هم کوشش ما شروع است که عواید ما بالا برده شود، منابع نو برای عواید ایجاد شود و منابع عواید ظرفیت‌های آن بلند برده شود.»

حوزه آمو دریا به شمول قشقری، سه بلاک نفتی دارد که قرارداد آن به شرکت ملی نفت چین واگذار شده بود، اما به دلیل کم کاری، قرارداد آن با این شرکت دوباره فسخ شد.

درآمد ۶ میلیون دالری از استخراج حوزه نفتی آمو دریا

از سویی هم، وزارت مالیه می‌گوید که این وزارت برای برطرف شدن کسر بودجه، منابع جدید درآمدی ایجاد خواهد کرد.

تصویر بندانگشتی

تازه‌ترین آمار وزارت معادن و پترولیم نشان می‌دهد که در کمتر از دو ماه گذشته، بیش از ده هزار تُن نفت از حوزه نفتی آمو دریا استخراج شده است و امارت اسلامی از این رهگذر شش میلیون دالر بدست آورده است.

از نه چاه بلاک قشقری حوزه نفتی آمو دریا نفت استخراج می‌شود.

عصمت الله برهان، سخنگوی وزارت معادن و پترولیم می‌گوید که چین برای گرفتن قرارداد این حوزه نفتی کشور آماده‌گی کامل دارد.

آقای برهان گفت: «حالی مکمل آماده‌گی دارند که همین قرارداد را اینان بگیرند، اما حالی ما ده هزار تن به شرکت‌های داخلی، ده هزار تن مواد خام را به شرکت‌های داخلی به قرارداد دادیم.»

بربنیاد اطلاعات این وزارت، در حال حاضر روند استخراج نفت بلاک قشقری حوزه نفتی آمو دریا از سوی مهندسان افغانی جریان دارد.

رییس پیشین اتاق‌های تجارت و صنایع کشورهای ایکو می‌گوید که اگر نفت از حوزه‌های نفتی کشور به گونه درست استخراج شود، افغانستان نیاز به واردات نفت از بیرون را نخواهد داشت.

آذرخش حافظی، رییس پیشین اتاق‌های تجارت و صنایع کشورهای ایکو، گفت: «حوزه نفتی آمو دریا به شمول قشقری از ذخایر زیاد مواد نفتی بر خوردار است، اگر به صورت درست استخراج شود و با ظرفیت بالا تمام ضرورت‌های افغانستان را از لحاظ نفت و گاز و مواد پتروشیمی تامین می‌کند.»

از سویی هم، وزارت مالیه می‌گوید که این وزارت برای برطرف شدن کسر بودجه، منابع جدید درآمدی ایجاد خواهد کرد.

احمد ولی حقمل، سخنگوی وزارت مالیه گفت: «از همین حالا هم کوشش ما شروع است که عواید ما بالا برده شود، منابع نو برای عواید ایجاد شود و منابع عواید ظرفیت‌های آن بلند برده شود.»

حوزه آمو دریا به شمول قشقری، سه بلاک نفتی دارد که قرارداد آن به شرکت ملی نفت چین واگذار شده بود، اما به دلیل کم کاری، قرارداد آن با این شرکت دوباره فسخ شد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره