Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

مسوولان: نبود پروازهای تجارتی سکتور خصوصی را زیانمند ساخته است

اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری می‌گوید که به دلیل نبود پرواز تجاری و واگذار نشدن میدان‌های هوایی کشور به شرکت‌های معیاری جهانی، سکتور خصوصی کشور میلیون‌ها دالر زیان دیده و بر صادرات کشور اثر منفی گذاشته است.

یک عضو هیات مدیره این اتاق به این باور است که بیشترین آسیب بر داد و ستد افغانستان با هند و چین وارد شده است.

خانجان الکوزی، عضو هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، گفت: «ماهانه هزاران تن میوه خشک و تازه و نبات‌های طبی به ویژه هنگ به هند صادر می‌کردیم و به میلیون‌ها دالر عواید بدست می‌آمد و وضعیت که فعلا است مستقیما متضرر می‌شوند سکتور خصوصی است.»

از سویی هم، بیش از هفت ماه از چانه زنی امارت اسلامی با شرکت مشترک قطری-ترکی در باره قرارداد ارایه خدمات پنج میدان هوایی کشور می‌گذرد، اما تا هنوز این قرارداد نهایی نشده است.

وزارت ترانسپورت و هوانوردی می‌گوید که این وزارت در واگذاری قرارداد از دقت بیشتر کار می‌گیرد.

امام الدین احمدی، سخنگوی وزارت ترانسپورت و هوانوردی، گفت: «گفت‌وگوها جریان دارد، گروه فنی ما با آنها نشست دارند که اگر به تفاهم نهایی برسند با رسانه‌ها و مردم شریک می‌شود.»

سید مسعود، آگاه مسایل اقتصادی، گفت: «به تعویق افتادن این در هشت ماه، هشت ماه پرواز به عقب انداختیم، هشت ماه انتقالات کالا را به عقب انداختیم، مصارف فرصتی را به وجود آوردیم، امکانات کلان خدمات که این دو شرکت به وجود می‌آورد نتوانستیم از آن استفاده کنیم و در هشت ماه نمایش مدیریت ضعیف را نشان دادیم.»

در حال حاضر، بیشتر مسافران به گونه ترانزیت و با هزینه‌های زیاد به شماری از کشورها سفر می‌کنند.

یک شرکت گردشگری می‌گوید که به دلیل نبود پرواز شرکت‌های بزرگ هوانوردی، شماری از شرکت‌های گردشگری کار و بار خود را از دست داده اند.

قیس سهرابی، مسوول یک شرکت گردشگری، گفت: «فعلا پروازهای مستقیم نیست، مردم با مشکل روبرو است. اگر ادامه یابد، پروازها شروع نشود، هم به مردم هم به شرکت سخت است و تمام کار و بار شرکت‌های گردشگری مرتبط به تکت است.»

بربنیاد اطلاعات وزارت ترانسپورت و هوانوردی، روزانه بیست تا بیست و پنج پرواز داخلی و خارجی از میدان هوایی کابل انجام می‌شود که با واگذاری قرارداد این میدان، شمار پروازهای خارجی و درآمدهای کشور افزایش خواهند یافت.

مسوولان: نبود پروازهای تجارتی سکتور خصوصی را زیانمند ساخته است

مسوولان این اتاق می‌افزایند که بیش از ۸ ماه شود که پرواز کارگو از طریق شرکت‌های هوانوردی خارجی به افغانستان قطع است و توقف این پروازها بر صادرات اثر منفی گذاشته است.

Thumbnail

اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری می‌گوید که به دلیل نبود پرواز تجاری و واگذار نشدن میدان‌های هوایی کشور به شرکت‌های معیاری جهانی، سکتور خصوصی کشور میلیون‌ها دالر زیان دیده و بر صادرات کشور اثر منفی گذاشته است.

یک عضو هیات مدیره این اتاق به این باور است که بیشترین آسیب بر داد و ستد افغانستان با هند و چین وارد شده است.

خانجان الکوزی، عضو هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، گفت: «ماهانه هزاران تن میوه خشک و تازه و نبات‌های طبی به ویژه هنگ به هند صادر می‌کردیم و به میلیون‌ها دالر عواید بدست می‌آمد و وضعیت که فعلا است مستقیما متضرر می‌شوند سکتور خصوصی است.»

از سویی هم، بیش از هفت ماه از چانه زنی امارت اسلامی با شرکت مشترک قطری-ترکی در باره قرارداد ارایه خدمات پنج میدان هوایی کشور می‌گذرد، اما تا هنوز این قرارداد نهایی نشده است.

وزارت ترانسپورت و هوانوردی می‌گوید که این وزارت در واگذاری قرارداد از دقت بیشتر کار می‌گیرد.

امام الدین احمدی، سخنگوی وزارت ترانسپورت و هوانوردی، گفت: «گفت‌وگوها جریان دارد، گروه فنی ما با آنها نشست دارند که اگر به تفاهم نهایی برسند با رسانه‌ها و مردم شریک می‌شود.»

سید مسعود، آگاه مسایل اقتصادی، گفت: «به تعویق افتادن این در هشت ماه، هشت ماه پرواز به عقب انداختیم، هشت ماه انتقالات کالا را به عقب انداختیم، مصارف فرصتی را به وجود آوردیم، امکانات کلان خدمات که این دو شرکت به وجود می‌آورد نتوانستیم از آن استفاده کنیم و در هشت ماه نمایش مدیریت ضعیف را نشان دادیم.»

در حال حاضر، بیشتر مسافران به گونه ترانزیت و با هزینه‌های زیاد به شماری از کشورها سفر می‌کنند.

یک شرکت گردشگری می‌گوید که به دلیل نبود پرواز شرکت‌های بزرگ هوانوردی، شماری از شرکت‌های گردشگری کار و بار خود را از دست داده اند.

قیس سهرابی، مسوول یک شرکت گردشگری، گفت: «فعلا پروازهای مستقیم نیست، مردم با مشکل روبرو است. اگر ادامه یابد، پروازها شروع نشود، هم به مردم هم به شرکت سخت است و تمام کار و بار شرکت‌های گردشگری مرتبط به تکت است.»

بربنیاد اطلاعات وزارت ترانسپورت و هوانوردی، روزانه بیست تا بیست و پنج پرواز داخلی و خارجی از میدان هوایی کابل انجام می‌شود که با واگذاری قرارداد این میدان، شمار پروازهای خارجی و درآمدهای کشور افزایش خواهند یافت.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره