Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

سفر یک هیات ا.ا به رهبری سرپرست وزارت صنعت و تجارت به تاشکند

یک هیات امارت اسلامی به رهبری سرپرست وزارت صنعت و تجارت به هدف تقویت بازرگانی، تسهیل ترانزیت و حل مشکلات بازرگانان افغانستان به ازبیکستان سفر کرد.

در این سفر بیش از پنجاه بازرگان از افغانستان نیز حضور دارند و انتظار می‌رود که در باره فراهم سازی تسهیلات بیشتر به بازرگان با مقام های ازبیک گفتگو نمایند.

خیرالدین مایل، معاون تجارتی اتاق تجارت و سرمایه گذاری، گفت:«امیدوارم این سفر یک سفر پر دستاورد در عرصه تجارت و روابط خوبی اقتصادی باشد.»

در همین حال اتاق زراعت و مالداری می‌گوید که افغانستان از طریق ازبیکستان می‌تواند کالاهای صادراتی اش را به دیگر کشورهای آسیای میانه به ویژه کازاخستان صادر نماید.

میرویس حاجیزاده، معاون اتاق زراعت و مالداری، می گوید:«در شرایط فعلی باعث تشویق و سرمایه گذاری بیشتر می‌شود این سفر دستاورد خوب به سکتور خصوصی و ملت افغانستان خواهد بود.»

از سوی هم برخی از بازرگانان خواهان سهولت های بیشتر در داد و ستد با ازبیکستان استند و خواهان کاهش تعرفه های گمرکی ازبیکستان بر کالاهای صادراتی کشور استند.

احمد ضیا عظیمی، بازرگان، گفت:«در کالاهای صادراتی چقدر تعرفه گمرکی است هم کازاخستان و هم ازبیکستان ارزان نمایند و حالا فصل صادرات افغانستان است.»

نعمت الله، بازرگان، میگوید:«

بربنیاد آمارهای اتاق تجارت و سرمایه گذاری میزان داد و ستد افغانستان با ازبیکستان نزدیک به پنجصد میلیون دالر می‌رسد که از این میان کابل سالانه به ارزش بیست میلیون دالر میوه تازه، میوه خشک، سبزی و قالین به تاشکند می فرستد.

سفر یک هیات ا.ا به رهبری سرپرست وزارت صنعت و تجارت به تاشکند

در این سفر بیش از پنجاه بازرگان از افغانستان نیز حضور دارند و انتظار می‌رود که در باره فراهم سازی تسهیلات بیشتر به بازرگان با مقام های ازبیک گفتگو نمایند.

تصویر بندانگشتی

یک هیات امارت اسلامی به رهبری سرپرست وزارت صنعت و تجارت به هدف تقویت بازرگانی، تسهیل ترانزیت و حل مشکلات بازرگانان افغانستان به ازبیکستان سفر کرد.

در این سفر بیش از پنجاه بازرگان از افغانستان نیز حضور دارند و انتظار می‌رود که در باره فراهم سازی تسهیلات بیشتر به بازرگان با مقام های ازبیک گفتگو نمایند.

خیرالدین مایل، معاون تجارتی اتاق تجارت و سرمایه گذاری، گفت:«امیدوارم این سفر یک سفر پر دستاورد در عرصه تجارت و روابط خوبی اقتصادی باشد.»

در همین حال اتاق زراعت و مالداری می‌گوید که افغانستان از طریق ازبیکستان می‌تواند کالاهای صادراتی اش را به دیگر کشورهای آسیای میانه به ویژه کازاخستان صادر نماید.

میرویس حاجیزاده، معاون اتاق زراعت و مالداری، می گوید:«در شرایط فعلی باعث تشویق و سرمایه گذاری بیشتر می‌شود این سفر دستاورد خوب به سکتور خصوصی و ملت افغانستان خواهد بود.»

از سوی هم برخی از بازرگانان خواهان سهولت های بیشتر در داد و ستد با ازبیکستان استند و خواهان کاهش تعرفه های گمرکی ازبیکستان بر کالاهای صادراتی کشور استند.

احمد ضیا عظیمی، بازرگان، گفت:«در کالاهای صادراتی چقدر تعرفه گمرکی است هم کازاخستان و هم ازبیکستان ارزان نمایند و حالا فصل صادرات افغانستان است.»

نعمت الله، بازرگان، میگوید:«

بربنیاد آمارهای اتاق تجارت و سرمایه گذاری میزان داد و ستد افغانستان با ازبیکستان نزدیک به پنجصد میلیون دالر می‌رسد که از این میان کابل سالانه به ارزش بیست میلیون دالر میوه تازه، میوه خشک، سبزی و قالین به تاشکند می فرستد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره