Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

افزایش صادرات زغال سنگ افغانستان به پاکستان

روزنامه های پاکستانی نگاشته اند که اسلام آباد روزانه نزدیک به سه هزار تُن زغال سنگ از افغانستان وارد می‌کند.

روزنامه دان پاکستان گزارش داده است که خرید زغال سنگ افغانستان به کلدار پاکستانی انجام میشود.

به نوشته روزنامه دان، روزانه نزدیک به سه هزار تُن زغال سنگ از افغانستان وارد پاکستان می‌شود و انتظار می‌رود که میزان واردات زغال سنگ افغانستان تا بیست هزار تُن در روز افزایش یابد.

بربنیاد گزارش این روزنامه، پاکستان برای انتقال زغال سنگ به نیرو‌گاهای اش در نظر دارد که در ساحات سیبی، کندیان و خوشحال‌کوت ایستگاه‌های راه‌ آهن بسازد.

وزارت معادن و پترولیم میگوید که صادرات زغال سنگ به پاکستان از سوی شرکت های داخلی انجام می شود و این وزارت فروش زغال سنگ را با هیچ کشوری امضا نکرده است.

عصمت الله برهان، سخنکوی وزارت معادن و پترولیم، گفت:«ما با کدام کشور خارجی و یا با کدام شرکت خارجی درباره زغال سنگ هیچ نوع قرارداد رسمی و یا غیر رسمی نداریم. البته ما فروش داریم و فروش ما به سکتور خصوصی و تجارهای داخلی.»

در همین حال یک آگاه مسایل اقتصادی خرید کالاهای افغانستان را با کلدار پاکستانی انتقاد میکند و میگوید که این کار ارزش پول افغانی را بیشتر کاهش خواهد داد.

سید مسعود، آگاه مسایل اقتصادی، می گوید:«فروش زغال سنگ به پاکستان براساس کلدار پاکستانی و یا روپیه پاکستانی، فکر می‌کنم یک حرکت غیر معقولانه اقتصادی به شمار می‌رود. این مربوط پاکستان خوب است که پاکستانی‌ها انجام می‌دهند، ولی دولت افغانستان نباید چنین چیزی را انجام دهد.»  

در این میان اتاق صنایع و معادن افغانستان از افزایش بهای زغال سنگ در کشور نگران است.

سخی احمد پیمان، معاون اتاق صنایع و معادن افغانستان گفت: «امیدوار استیم که طرز‌العمل تهیه شود که مطابق ریالتی که در داخل محصول می‌شود، قیمت‌ها به همان انداز افزایش باد، نه از آن بیشتر.»

پیش از این مقام های پاکستانی گفته اند که واردات زغال سنگ افغانستان با کلدار پاکستانی ۲.۲ میلیارد دالر در بودجه پاکستان صرفه‌جویی می‌کند.

افزایش صادرات زغال سنگ افغانستان به پاکستان

در این میان اتاق صنایع و معادن افغانستان از افزایش بهای زغال سنگ در کشور نگران است.

تصویر بندانگشتی

روزنامه های پاکستانی نگاشته اند که اسلام آباد روزانه نزدیک به سه هزار تُن زغال سنگ از افغانستان وارد می‌کند.

روزنامه دان پاکستان گزارش داده است که خرید زغال سنگ افغانستان به کلدار پاکستانی انجام میشود.

به نوشته روزنامه دان، روزانه نزدیک به سه هزار تُن زغال سنگ از افغانستان وارد پاکستان می‌شود و انتظار می‌رود که میزان واردات زغال سنگ افغانستان تا بیست هزار تُن در روز افزایش یابد.

بربنیاد گزارش این روزنامه، پاکستان برای انتقال زغال سنگ به نیرو‌گاهای اش در نظر دارد که در ساحات سیبی، کندیان و خوشحال‌کوت ایستگاه‌های راه‌ آهن بسازد.

وزارت معادن و پترولیم میگوید که صادرات زغال سنگ به پاکستان از سوی شرکت های داخلی انجام می شود و این وزارت فروش زغال سنگ را با هیچ کشوری امضا نکرده است.

عصمت الله برهان، سخنکوی وزارت معادن و پترولیم، گفت:«ما با کدام کشور خارجی و یا با کدام شرکت خارجی درباره زغال سنگ هیچ نوع قرارداد رسمی و یا غیر رسمی نداریم. البته ما فروش داریم و فروش ما به سکتور خصوصی و تجارهای داخلی.»

در همین حال یک آگاه مسایل اقتصادی خرید کالاهای افغانستان را با کلدار پاکستانی انتقاد میکند و میگوید که این کار ارزش پول افغانی را بیشتر کاهش خواهد داد.

سید مسعود، آگاه مسایل اقتصادی، می گوید:«فروش زغال سنگ به پاکستان براساس کلدار پاکستانی و یا روپیه پاکستانی، فکر می‌کنم یک حرکت غیر معقولانه اقتصادی به شمار می‌رود. این مربوط پاکستان خوب است که پاکستانی‌ها انجام می‌دهند، ولی دولت افغانستان نباید چنین چیزی را انجام دهد.»  

در این میان اتاق صنایع و معادن افغانستان از افزایش بهای زغال سنگ در کشور نگران است.

سخی احمد پیمان، معاون اتاق صنایع و معادن افغانستان گفت: «امیدوار استیم که طرز‌العمل تهیه شود که مطابق ریالتی که در داخل محصول می‌شود، قیمت‌ها به همان انداز افزایش باد، نه از آن بیشتر.»

پیش از این مقام های پاکستانی گفته اند که واردات زغال سنگ افغانستان با کلدار پاکستانی ۲.۲ میلیارد دالر در بودجه پاکستان صرفه‌جویی می‌کند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره