Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

کاهش فرآرورده‌های کشاورزی در غور به علت خشک‌سالی

برخی از کشاورزان در ولایت غور از خشک‌سالی و کمبود آب در زمین‌های کشاورزی شان شکایت دارند.

آنان می‌گویند که امسال فرآورده‌های شان به گونه‌ی کم پیشنه‌ کاهش یافته و بیشتری کشت‌زارهای شان به علت نرسیدن آب، خشکیده است.

شیرین خان، کشاورز به طلوع‌نیوز گفت: «همه‌گی کشت‌ها از شفتل گرفته تا کچالو و هر چیز ضرر زیاد دیده، امسال حاصلات بسیار کمبود است.»

روح الله، کشاورز می‌گوید: «مطمین هستیم که آب نمی‌رسد، چون همین حالا جوی را سیل کنی، دریا را سیل کنی پاک خشک شده، هیچ آب نداریم.»
 
از سویی هم، افزون بر کشاورزان، شمار دیگری از باشنده‌گان غور می‌گویند که آنان حتا به آب آشامیدنی صحی نیز دسترسی کافی ندارند.
 
عبدالهادی، باشنده غور گفت: «پنجاه تا صد خانه پیپ‌های آب خوردن شان را به نوبت پر می‌کنند.»

محمد، کشاورز می‌گوید: «مشکلات بر سر مردم است و تمام مردم و حیوانات از همین آب هریرود استفاده می‌کند.»

در همین حال، رییس زراعت و مالداری غور می‎گوید که خشک‌سالی و کمبود آب، به بیش از ۹۰ درصد کشاورزان این ولایت، آسیب رسانیده است.

محمد نبی احمدی، رییس زراعت و مالداری غور گفت: «در تمام افغانستان، بخصوص در ولایت غور مردم با مشکلات آب آشامیدنی رو به رو استند.»

به گفته‌ رییس زراعت غور، آنان می‌کوشند تا بتوانند در همکاری با نهادهای مددرسان، کشاورزان را در این ولایت، پشتبیانی کنند.

کاهش فرآرورده‌های کشاورزی در غور به علت خشک‌سالی

به گفته‌ رییس زراعت غور، آنان می‌کوشند تا بتوانند در همکاری با نهادهای مددرسان، کشاورزان را در این ولایت، پشتبیانی کنند.

تصویر بندانگشتی

برخی از کشاورزان در ولایت غور از خشک‌سالی و کمبود آب در زمین‌های کشاورزی شان شکایت دارند.

آنان می‌گویند که امسال فرآورده‌های شان به گونه‌ی کم پیشنه‌ کاهش یافته و بیشتری کشت‌زارهای شان به علت نرسیدن آب، خشکیده است.

شیرین خان، کشاورز به طلوع‌نیوز گفت: «همه‌گی کشت‌ها از شفتل گرفته تا کچالو و هر چیز ضرر زیاد دیده، امسال حاصلات بسیار کمبود است.»

روح الله، کشاورز می‌گوید: «مطمین هستیم که آب نمی‌رسد، چون همین حالا جوی را سیل کنی، دریا را سیل کنی پاک خشک شده، هیچ آب نداریم.»
 
از سویی هم، افزون بر کشاورزان، شمار دیگری از باشنده‌گان غور می‌گویند که آنان حتا به آب آشامیدنی صحی نیز دسترسی کافی ندارند.
 
عبدالهادی، باشنده غور گفت: «پنجاه تا صد خانه پیپ‌های آب خوردن شان را به نوبت پر می‌کنند.»

محمد، کشاورز می‌گوید: «مشکلات بر سر مردم است و تمام مردم و حیوانات از همین آب هریرود استفاده می‌کند.»

در همین حال، رییس زراعت و مالداری غور می‎گوید که خشک‌سالی و کمبود آب، به بیش از ۹۰ درصد کشاورزان این ولایت، آسیب رسانیده است.

محمد نبی احمدی، رییس زراعت و مالداری غور گفت: «در تمام افغانستان، بخصوص در ولایت غور مردم با مشکلات آب آشامیدنی رو به رو استند.»

به گفته‌ رییس زراعت غور، آنان می‌کوشند تا بتوانند در همکاری با نهادهای مددرسان، کشاورزان را در این ولایت، پشتبیانی کنند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره