Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

کشت کنجد برای اولین بار در ارزگان

پس از ممنوع شدن کشت کوکنار و تولید مواد مخدر در کشور، کشاورزان در ولایت ارزگان برای اولین بار کنجد کشت کرده‌اند.

عید محمد و بقیه کشاورزان در این ولایت می‌گویند که انتظار دارند از کنجد حاصلات خوب بدست بیاورند.

عید محمد که در هفت جریب زمین‌اش کنجد کشت کرده، می‌گوید: «کشت که من کرده‌ام باوجودی که مراقبت زیادی از آن نکرده‌ام حاصلات خوب داشته است.»

کشاورزان از حکومت سرپرست می‌خواهند تا برای فرآورده‌های شان بازاریابی کند.

ولی داد، کشاورز، گفت: «حکومت که کشت کوکنار را منع کرد بخاطریکه ما در مقابل حکومت ایستاد نشویم ما کنجد کاشتیم.»

جانان، کشاورزان دیگر، گفت: «برای محصولات ما بازار پیدا کند و برای ما آگاهی‌دهی کند.» 

از سویی هم، مسوولان ریاست زراعت، آبیاری و مالداری، کشت کنجد را در بهبود اقتصاد مردم مهم می‌دانند.

قدرت الله حمیدی، آمر امور کشاورزی ریاست زراعت، آبیاری و مالداری ارزگان، گفت: «ما هر سال برای کنجد پلان منظم داریم  در سطح وزارت چهار ولایت سهمیه خود را دارد و سهمیه هر ولایت در پلان گرفته می‌شود.»

عبدالشکور کریمی، رییس دانشکده زراعت دانشگاه ارزگان، گفت: «از این لحاظ کشت زراعتی در ولایت ارزگان زیاد شده و حالا به بسیار آسانی به مارکیت عرضه می‌شود و قیمت هم دارد.»

مسوولان ریاست زراعت آبیاری و مالداری ارزگان آمار می‌دهند که هم اکنون ۸۵ درصد مردم در این ولایت مصروف کشاورزی استند.

کشت کنجد برای اولین بار در ارزگان

عید محمد و بقیه کشاورزان در این ولایت می‌گویند که انتظار دارند از کنجد حاصلات خوب بدست بیاورند.

تصویر بندانگشتی

پس از ممنوع شدن کشت کوکنار و تولید مواد مخدر در کشور، کشاورزان در ولایت ارزگان برای اولین بار کنجد کشت کرده‌اند.

عید محمد و بقیه کشاورزان در این ولایت می‌گویند که انتظار دارند از کنجد حاصلات خوب بدست بیاورند.

عید محمد که در هفت جریب زمین‌اش کنجد کشت کرده، می‌گوید: «کشت که من کرده‌ام باوجودی که مراقبت زیادی از آن نکرده‌ام حاصلات خوب داشته است.»

کشاورزان از حکومت سرپرست می‌خواهند تا برای فرآورده‌های شان بازاریابی کند.

ولی داد، کشاورز، گفت: «حکومت که کشت کوکنار را منع کرد بخاطریکه ما در مقابل حکومت ایستاد نشویم ما کنجد کاشتیم.»

جانان، کشاورزان دیگر، گفت: «برای محصولات ما بازار پیدا کند و برای ما آگاهی‌دهی کند.» 

از سویی هم، مسوولان ریاست زراعت، آبیاری و مالداری، کشت کنجد را در بهبود اقتصاد مردم مهم می‌دانند.

قدرت الله حمیدی، آمر امور کشاورزی ریاست زراعت، آبیاری و مالداری ارزگان، گفت: «ما هر سال برای کنجد پلان منظم داریم  در سطح وزارت چهار ولایت سهمیه خود را دارد و سهمیه هر ولایت در پلان گرفته می‌شود.»

عبدالشکور کریمی، رییس دانشکده زراعت دانشگاه ارزگان، گفت: «از این لحاظ کشت زراعتی در ولایت ارزگان زیاد شده و حالا به بسیار آسانی به مارکیت عرضه می‌شود و قیمت هم دارد.»

مسوولان ریاست زراعت آبیاری و مالداری ارزگان آمار می‌دهند که هم اکنون ۸۵ درصد مردم در این ولایت مصروف کشاورزی استند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره