Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

وزارت صنعت: از چین می‌خواهیم روند گشایش راه ابریشم را تسریع ببخشد

سرپرست وزارت صنعت و تجارت می‌گوید که امارت اسلامی برای گشایش راه ابریشم آمادگی دارد و چین باید این روند را سرعت ببخشد.

نورالدین عزیزی در یک نوار تصویری همچنان می‌گوید که راه ابریشم میزان تجارت میان افغانستان و چین را افزایش خواهد داد.

آقای عزیزی گفته است: «دهلیز واخان یا راه تاریخی ابریشم می‌تواند سطح تجارت بین دو کشور را افزایش داده، مسیر مطمین برای ترانزیت کالاها گردد.»

در همین حال، وزارت اقتصاد می‌گوید که پیوستن افغانستان به راه ابریشم به سود ثبات و توسعه اقتصاد افغانستان است.

عبداللطیف نظری،  معین مسلکی وزارت اقتصاد، به طلوع‌نیوز گفت: «پیوستن افغانستان به طرح یک کمربند یک جاده، کمربند اقتصادی راه‌ ابریشم و راه‌ ابریشم دریایی در مجموع به نفع ثبات و توسعه اقتصادی افغانستان است.»

اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری به این باور است که اتصال افغانستان به راه ابریشم، می‌تواند میزان تجارت افغانستان را با کشور‌های منطقه افزایش دهد.

خانجان الکوزی، عضو هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، گفت: «از لحاظ اقتصادی واقعاً پُر اهمیت به این خاطر است که نزدیک است و از همان مسیر که تیر می‌شود تمام کشورها از آن منفعت می‌برد به شمول افغانستان، چین، تاجیکستان، قرقیز، ازبیک و ترکمن و همچنان پاکستان و بالاخره ایران و آذربایجان.»

طرح "کمربند و جاده" یا جاده تازه ابریشم را رییس‌جمهور چین با الهام‌‌گیری از راه ابریشم  در ۲۰۱۳ ارائه کرد. این طرح با هزینه ۱۳۰۰ میلیارد دالر از سوی چین برای ساخت هزارها کیلومتر جاده، راه‌آهن و مسیرهای آبی و هوایی در نظر گرفته شده است.

وزارت صنعت: از چین می‌خواهیم روند گشایش راه ابریشم را تسریع ببخشد

در همین حال، وزارت اقتصاد می‌گوید که پیوستن افغانستان به راه ابریشم به سود ثبات و توسعه اقتصاد افغانستان است.

تصویر بندانگشتی

سرپرست وزارت صنعت و تجارت می‌گوید که امارت اسلامی برای گشایش راه ابریشم آمادگی دارد و چین باید این روند را سرعت ببخشد.

نورالدین عزیزی در یک نوار تصویری همچنان می‌گوید که راه ابریشم میزان تجارت میان افغانستان و چین را افزایش خواهد داد.

آقای عزیزی گفته است: «دهلیز واخان یا راه تاریخی ابریشم می‌تواند سطح تجارت بین دو کشور را افزایش داده، مسیر مطمین برای ترانزیت کالاها گردد.»

در همین حال، وزارت اقتصاد می‌گوید که پیوستن افغانستان به راه ابریشم به سود ثبات و توسعه اقتصاد افغانستان است.

عبداللطیف نظری،  معین مسلکی وزارت اقتصاد، به طلوع‌نیوز گفت: «پیوستن افغانستان به طرح یک کمربند یک جاده، کمربند اقتصادی راه‌ ابریشم و راه‌ ابریشم دریایی در مجموع به نفع ثبات و توسعه اقتصادی افغانستان است.»

اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری به این باور است که اتصال افغانستان به راه ابریشم، می‌تواند میزان تجارت افغانستان را با کشور‌های منطقه افزایش دهد.

خانجان الکوزی، عضو هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، گفت: «از لحاظ اقتصادی واقعاً پُر اهمیت به این خاطر است که نزدیک است و از همان مسیر که تیر می‌شود تمام کشورها از آن منفعت می‌برد به شمول افغانستان، چین، تاجیکستان، قرقیز، ازبیک و ترکمن و همچنان پاکستان و بالاخره ایران و آذربایجان.»

طرح "کمربند و جاده" یا جاده تازه ابریشم را رییس‌جمهور چین با الهام‌‌گیری از راه ابریشم  در ۲۰۱۳ ارائه کرد. این طرح با هزینه ۱۳۰۰ میلیارد دالر از سوی چین برای ساخت هزارها کیلومتر جاده، راه‌آهن و مسیرهای آبی و هوایی در نظر گرفته شده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره