Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

ملا عبدالغنی برادر بر حل مشکلات سکتور خصوصی تاکید کرد

ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی رییس‌الوزرا در دیدار با سرپرست‌وزیران وزارت‌های مالیه، ترانسپورت و هوا نوردی، صنعت و تجارت، سکتور خصوصی و شماری از بازرگانان و صنعتکاران، درباره‌ی موضوعات گوناگون گفت‌وگو کرده است.

بر بنیاد خبرنامه‌ی معاونیت اقتصادی ریاست‌الوزرا، در این دیدار آقای برادر درباره‌ی حل چالش‌های بازرگانان و ایجاد یک کمیته مشترک از این وزارت‌خانه‌ها به منظور فراهم ساختن تسهیلات به بازرگانان تاکید کرده است.

ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی گفت: «با وزارت‌خانه‌های مختلف دید و بازدید داشته‌اند با آن‌ها راهنمایی خاص داشته‌اند هم در عرصه ترانسپورت و هم در عرصه مالیات و ایجاد سهولت‌ها به تجار ما و تلاش صورت بگیرد مشکلات که آنان دارند در هماهنگی با کمیسیون اقتصادی حل شود در این راستا همه وزارت‌خانه‌ها وظیفه دارند باید اقدامات جدی انجام دهند.»

با این حال، اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری می‌گوید که در تلاش هستند تا تسهیلات بیش‌تر را برای بازرگانان در کشور فراهم بسازند.

خان جان الکوزی عضو هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری گفت: «در بخش ترانسپورت و نوبت مشکل بود، تجاران بسیار شکایت داشتند و قیمت بلند بود، تقریبا اضافه از دو نیم هزار دالر از هرات تا کابل یک کانتینر کرایه گرفته می‌شود و ما می‌خواهیم که از راه بدیل استفاده کنیم.»

اما برخی از بازرگانان می‌گویند که به منظور تجارت نیاز است تا به چالش‌های شان به گونه‌ی بهتر رسیدگی شود.

محبوب‌الله محمدی بازرگان به طلوع‌نیوز گفت: «حکومت بخاطر سهولت افزایش تجارت باید هرچه زودتر بخش مشکلات گمرکات را مشکلات ترانزیت را در اولویت برنامه‌های خود جا بدهد.»

زلمی عظیمی بازرگان گفت: «از راه پاکستان که ما در افغانستان واردات داریم باید تجارت از این راه مشخص شود و همیشه پاکستان در این راه مشکل ایجاد می‌کند با جناب ملا برادر دیدار داشتیم به وزیر صاحب‌ها هدایت داد کمیسیون ایجاد شود تا به مشکلات رسیدگی کنند.»

پیش از این نیز شماری از بازرگانان که از ولایت‌های مختلف کشور در کابل گردهم آمده بودند خواستار لغو کمیسیون ترانسپورت به دلیل بلندبردن کرایه از حد تعیین شده بالای بازرگانان شده بودند.

ملا عبدالغنی برادر بر حل مشکلات سکتور خصوصی تاکید کرد

با این حال، اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری می‌گوید که در تلاش هستند تا تسهیلات بیش‌تر را برای بازرگانان در کشور فراهم بسازند.

Thumbnail

ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی رییس‌الوزرا در دیدار با سرپرست‌وزیران وزارت‌های مالیه، ترانسپورت و هوا نوردی، صنعت و تجارت، سکتور خصوصی و شماری از بازرگانان و صنعتکاران، درباره‌ی موضوعات گوناگون گفت‌وگو کرده است.

بر بنیاد خبرنامه‌ی معاونیت اقتصادی ریاست‌الوزرا، در این دیدار آقای برادر درباره‌ی حل چالش‌های بازرگانان و ایجاد یک کمیته مشترک از این وزارت‌خانه‌ها به منظور فراهم ساختن تسهیلات به بازرگانان تاکید کرده است.

ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی گفت: «با وزارت‌خانه‌های مختلف دید و بازدید داشته‌اند با آن‌ها راهنمایی خاص داشته‌اند هم در عرصه ترانسپورت و هم در عرصه مالیات و ایجاد سهولت‌ها به تجار ما و تلاش صورت بگیرد مشکلات که آنان دارند در هماهنگی با کمیسیون اقتصادی حل شود در این راستا همه وزارت‌خانه‌ها وظیفه دارند باید اقدامات جدی انجام دهند.»

با این حال، اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری می‌گوید که در تلاش هستند تا تسهیلات بیش‌تر را برای بازرگانان در کشور فراهم بسازند.

خان جان الکوزی عضو هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری گفت: «در بخش ترانسپورت و نوبت مشکل بود، تجاران بسیار شکایت داشتند و قیمت بلند بود، تقریبا اضافه از دو نیم هزار دالر از هرات تا کابل یک کانتینر کرایه گرفته می‌شود و ما می‌خواهیم که از راه بدیل استفاده کنیم.»

اما برخی از بازرگانان می‌گویند که به منظور تجارت نیاز است تا به چالش‌های شان به گونه‌ی بهتر رسیدگی شود.

محبوب‌الله محمدی بازرگان به طلوع‌نیوز گفت: «حکومت بخاطر سهولت افزایش تجارت باید هرچه زودتر بخش مشکلات گمرکات را مشکلات ترانزیت را در اولویت برنامه‌های خود جا بدهد.»

زلمی عظیمی بازرگان گفت: «از راه پاکستان که ما در افغانستان واردات داریم باید تجارت از این راه مشخص شود و همیشه پاکستان در این راه مشکل ایجاد می‌کند با جناب ملا برادر دیدار داشتیم به وزیر صاحب‌ها هدایت داد کمیسیون ایجاد شود تا به مشکلات رسیدگی کنند.»

پیش از این نیز شماری از بازرگانان که از ولایت‌های مختلف کشور در کابل گردهم آمده بودند خواستار لغو کمیسیون ترانسپورت به دلیل بلندبردن کرایه از حد تعیین شده بالای بازرگانان شده بودند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره