Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ایجاد سهولت‌ها برای موترهای ترانزیتی کشورهای منطقه از سوی ا.ا

امارت اسلامی می‌گوید که برای موترهای ترانزیتی کشورهای همسایه و منطقه، سهولت‌های ویژه‌ای به میان آمده است.

ذبیح‌الله مجاهد سخن‌گوی امارت اسلامی به طلوع‌نیوز می‌گوید که تامین امنیت، فراهم‌شدن سهولت‌ها در گمرکات و شاهراه‌های کشور از مهمترین بخش‌های‌اند که موترهای ترانزیتی به راحتی رفت‌وآمد می‌کنند.

آقای مجاهد گفت: «تمام راه‌های که افغانستان را با منطقه وصل می‌کند، امنیت تامین است و موترهای ترانزیتی به راحتی به مقصد می‌رسند. دوم، این‌که در دروازه‌های کشور و گمرکات کشور با این موترهای ترانزیتی این موارد رعایت شده و تسهیلات رسیدن نوبت هم فراهم شده است. سوم، این‌که در زمانی که بیروبار باشد، تیم‌های رسیدگی وجود دارند که برای موترها راه‌ها را باز کنند. اکنون افغانستان یک مسیر خوب برای ترانزیت کشورها است.»

از سوی دیگر، اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری می‌گوید که به علت راه نداشتن افغانستان به بحر و نبود راه‌های وسیع خط آهن در کشور، بازرگانان با بهای بلند اموال خود را انتقال می‌دهند.

خانجان الکوزی عضو هیات مدیره این اتاق به طلوع‌نیوز می‌گوید که مشکلات موجود در بندر کراچی پاکستان نیز به یک چالش بزرگ فراراه انتقال اموال بازرگانی از طریق ترانزیت تبدیل شده است.

آقای الکوزی افزود: «وضعیت ترانزیت ما قیمت‌ترین انتقالات هستند که بازرگانان انجام می‌دهند. اگر از شمال ترانزیت می‌کنند، فرضن اموال شان را از چین و روسیه از راه قزاقستان، ازبیکستان، ترکمنستان وغیره کشورها می‌آورند، مصرف شان بسیار زیاد است؛ اگر از راه بندر عباس و چابهار می‌آورند هم مشکلات بسیار زیاد است. کراچی را حتی ما ترانزیت گفته نمی‌توانیم.»

از سویی هم، وزارت مالیه می‌گوید که ترانزیت یکی از بخش‌های مهم عایداتی حکومت امارت اسلامی است که عواید مستقیم و غیرمستقیم را به کشور وارد می‌کند.

احمد ولی حقمل سخن‌گوی وزارت مالیه گفت: «ترانزیت یکی از بخش‌های مهم تجارت افغانستان است که نه‌تنها عواید مستقیم به خزانه حکومت واریز می‌کند بل‌که با خود چند برابر عواید غیرمستقیم هم می‌آورد. اشتغال‌زایی می‌کند، چون موتر به کار می‌افتد، تیل فروش به کار می‌افتد، عواید زیادی بدست می‌آید و کشور ما به یک نقطه وصل تبدیل می‌شود. وزارت مالیه تلاش دارد تا سهولت‌های خاص را در بخش ترانزیت منطقه‌ای و جهانی ایجاد کند.»

با توجه به اهمیت و قوانین ترانزیت میان کشورها، اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری می‌گوید که هنوزهم بیش از ۵۰۰ کانتینر کالاهای ترانزیتی بازرگانان که یک‌ونیم میلیارد دالر ارزش دارد، در بندر کراچی از سوی پاکستان متوقف است و تا اکنون اجازه حرکت به سوی افغانستان نیافته‌اند.

ایجاد سهولت‌ها برای موترهای ترانزیتی کشورهای منطقه از سوی ا.ا

از سوی دیگر، اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری می‌گوید که به علت راه نداشتن افغانستان به بحر و نبود راه‌های وسیع خط آهن در کشور، بازرگانان با بهای بلند اموال خود را انتقال می‌دهند.

تصویر بندانگشتی

امارت اسلامی می‌گوید که برای موترهای ترانزیتی کشورهای همسایه و منطقه، سهولت‌های ویژه‌ای به میان آمده است.

ذبیح‌الله مجاهد سخن‌گوی امارت اسلامی به طلوع‌نیوز می‌گوید که تامین امنیت، فراهم‌شدن سهولت‌ها در گمرکات و شاهراه‌های کشور از مهمترین بخش‌های‌اند که موترهای ترانزیتی به راحتی رفت‌وآمد می‌کنند.

آقای مجاهد گفت: «تمام راه‌های که افغانستان را با منطقه وصل می‌کند، امنیت تامین است و موترهای ترانزیتی به راحتی به مقصد می‌رسند. دوم، این‌که در دروازه‌های کشور و گمرکات کشور با این موترهای ترانزیتی این موارد رعایت شده و تسهیلات رسیدن نوبت هم فراهم شده است. سوم، این‌که در زمانی که بیروبار باشد، تیم‌های رسیدگی وجود دارند که برای موترها راه‌ها را باز کنند. اکنون افغانستان یک مسیر خوب برای ترانزیت کشورها است.»

از سوی دیگر، اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری می‌گوید که به علت راه نداشتن افغانستان به بحر و نبود راه‌های وسیع خط آهن در کشور، بازرگانان با بهای بلند اموال خود را انتقال می‌دهند.

خانجان الکوزی عضو هیات مدیره این اتاق به طلوع‌نیوز می‌گوید که مشکلات موجود در بندر کراچی پاکستان نیز به یک چالش بزرگ فراراه انتقال اموال بازرگانی از طریق ترانزیت تبدیل شده است.

آقای الکوزی افزود: «وضعیت ترانزیت ما قیمت‌ترین انتقالات هستند که بازرگانان انجام می‌دهند. اگر از شمال ترانزیت می‌کنند، فرضن اموال شان را از چین و روسیه از راه قزاقستان، ازبیکستان، ترکمنستان وغیره کشورها می‌آورند، مصرف شان بسیار زیاد است؛ اگر از راه بندر عباس و چابهار می‌آورند هم مشکلات بسیار زیاد است. کراچی را حتی ما ترانزیت گفته نمی‌توانیم.»

از سویی هم، وزارت مالیه می‌گوید که ترانزیت یکی از بخش‌های مهم عایداتی حکومت امارت اسلامی است که عواید مستقیم و غیرمستقیم را به کشور وارد می‌کند.

احمد ولی حقمل سخن‌گوی وزارت مالیه گفت: «ترانزیت یکی از بخش‌های مهم تجارت افغانستان است که نه‌تنها عواید مستقیم به خزانه حکومت واریز می‌کند بل‌که با خود چند برابر عواید غیرمستقیم هم می‌آورد. اشتغال‌زایی می‌کند، چون موتر به کار می‌افتد، تیل فروش به کار می‌افتد، عواید زیادی بدست می‌آید و کشور ما به یک نقطه وصل تبدیل می‌شود. وزارت مالیه تلاش دارد تا سهولت‌های خاص را در بخش ترانزیت منطقه‌ای و جهانی ایجاد کند.»

با توجه به اهمیت و قوانین ترانزیت میان کشورها، اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری می‌گوید که هنوزهم بیش از ۵۰۰ کانتینر کالاهای ترانزیتی بازرگانان که یک‌ونیم میلیارد دالر ارزش دارد، در بندر کراچی از سوی پاکستان متوقف است و تا اکنون اجازه حرکت به سوی افغانستان نیافته‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره