Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

سفیر ازبیکستان از توسعه روابط بازرگانی میان کابل و تاشکند خبر می‌دهد

یادگار خواجه شادمانوف سفیر ازبیکستان در کابل در نشست تواصل تجارتی افغانستان-ازبیکستان می‌گوید که روابط تاشکند با کابل در بخش‌های تجارت و اقتصاد در حال توسعه است.
 
آقای شادمانوف می‌افزاید که تاشکند همکاری‌های لازم را در بخش‌های اقتصاد، تجارت، ترانزیت، ترانسپورت، انرژی و کمک‌های بشردوستانه برای مردم افغانستان داشته است.

این مقام ازبیکستانی هم‌چنان تاکید می‌ورزد که حکومت افغانستان گام‌های مثبت در تامین امنیت برداشته و روابط دوستانه با کشورهای همسایه برقرار کرده است.

نشست تواصل تجارتی افغانستان-ازبیکستان به هدف توسعه تجارت میان دو کشور در کابل برگزار شد.

سفیر ازبیکستان برای افغانستان در این نشست گفت: «بطور کلی باید توجه داشت که ملاقات‌های کاری فشرده و قابل اعتماد بین ازبیکستان و افغانستان که بیش‌تر به روابط دو کشور کمک کند، داشته باشیم.»

ارکین ملیک‌اف رییس انجمن صادرکنندگان ازبیکستان گفت: «ما یک پیشنهاد برای افغانستان داشتیم که در حال حاضر فابریکه‌های ریسندگی زیاد در ازبیکستان موجود است، خود ازبیکستان نمی‌تواند پنبه را برای این دستگاه تامین بسازد ما می‌خواهیم که افغانستان در ساحات پنبه کار کند تا ما پنبه را از افغانستان به ازبیکستان انتقال دهیم.»

اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری نیز می‌گوید که امارت اسلامی با ازبیکستان باید نمایش‌گاه دایمی مشترک داشته باشند و هم‌چنان به مشکلات ویزه بازرگانان نیز از سوی ازبیکستان رسیدگی شود. 

محمد یونس مومند معاون اول اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری گفت: «در هر جای که شما بخواهید نمایش‌گاه جور کنید ما آماده هستیم همرای تان نمایش‌گاه مشترک دایمی داشته باشیم نمایش‌گاه دایمی مشترک؛ اما از جناب سفیر صاحب خواهشمندیم که مشکل ما را با خود وزیر صاحب خارجه ازبیکستان و اراکین بلندرتبه شما برساند.»

خیرالدین مایل معاون تجارتی اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری گفت: «افغانستان در آسیای میانه مانند دل است، روابط خوب افغانستان با همسایه‌ها و افغانستان می‌تواند شرایط خوب اقتصادی بین آسیای جنوبی و آسیای مرکزی ایجاد بکند.»

در همین حال، وزارت صنعت و تجارت می‌گوید که باید میزان صادرات به ازبیکستان نیز افزایش یابد.

قدرت‌الله جمال معین این وزارت تاکید می‌ورزد که در حال حاضر زمینه برای سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران ازبیکستانی در کشور فراهم شده است. 

معین وزارت صنعت و تجارت در این باره گفت: «ما می‌خواهیم با تمام کشورها روابط خوب تجارتی و سیاسی مثبت داشته باشیم خصوصن با کشورهای همسایه به‌ویژه ازبیکستان می‌خواهیم روابط تجارتی قوی داشته باشیم.»

این در حالی‌ست که به تاریخ ۲۹ اکتبر ۲۰۲۳میلادی هیاتی به ریاست معاون نخست‌وزیر ازبیکستان به افغانستان آمده بود و قراردادهای به ارزش یک میلیارد و ۲۰۰میلیون دالر در افغانستان امضاء کرد.

سفیر ازبیکستان از توسعه روابط بازرگانی میان کابل و تاشکند خبر می‌دهد

آقای شادمانوف می‌افزاید که تاشکند همکاری‌های لازم را در بخش‌های اقتصاد، تجارت، ترانزیت، ترانسپورت، انرژی و کمک‌های بشردوستانه برای مردم افغانستان داشته است.

تصویر بندانگشتی

یادگار خواجه شادمانوف سفیر ازبیکستان در کابل در نشست تواصل تجارتی افغانستان-ازبیکستان می‌گوید که روابط تاشکند با کابل در بخش‌های تجارت و اقتصاد در حال توسعه است.
 
آقای شادمانوف می‌افزاید که تاشکند همکاری‌های لازم را در بخش‌های اقتصاد، تجارت، ترانزیت، ترانسپورت، انرژی و کمک‌های بشردوستانه برای مردم افغانستان داشته است.

این مقام ازبیکستانی هم‌چنان تاکید می‌ورزد که حکومت افغانستان گام‌های مثبت در تامین امنیت برداشته و روابط دوستانه با کشورهای همسایه برقرار کرده است.

نشست تواصل تجارتی افغانستان-ازبیکستان به هدف توسعه تجارت میان دو کشور در کابل برگزار شد.

سفیر ازبیکستان برای افغانستان در این نشست گفت: «بطور کلی باید توجه داشت که ملاقات‌های کاری فشرده و قابل اعتماد بین ازبیکستان و افغانستان که بیش‌تر به روابط دو کشور کمک کند، داشته باشیم.»

ارکین ملیک‌اف رییس انجمن صادرکنندگان ازبیکستان گفت: «ما یک پیشنهاد برای افغانستان داشتیم که در حال حاضر فابریکه‌های ریسندگی زیاد در ازبیکستان موجود است، خود ازبیکستان نمی‌تواند پنبه را برای این دستگاه تامین بسازد ما می‌خواهیم که افغانستان در ساحات پنبه کار کند تا ما پنبه را از افغانستان به ازبیکستان انتقال دهیم.»

اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری نیز می‌گوید که امارت اسلامی با ازبیکستان باید نمایش‌گاه دایمی مشترک داشته باشند و هم‌چنان به مشکلات ویزه بازرگانان نیز از سوی ازبیکستان رسیدگی شود. 

محمد یونس مومند معاون اول اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری گفت: «در هر جای که شما بخواهید نمایش‌گاه جور کنید ما آماده هستیم همرای تان نمایش‌گاه مشترک دایمی داشته باشیم نمایش‌گاه دایمی مشترک؛ اما از جناب سفیر صاحب خواهشمندیم که مشکل ما را با خود وزیر صاحب خارجه ازبیکستان و اراکین بلندرتبه شما برساند.»

خیرالدین مایل معاون تجارتی اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری گفت: «افغانستان در آسیای میانه مانند دل است، روابط خوب افغانستان با همسایه‌ها و افغانستان می‌تواند شرایط خوب اقتصادی بین آسیای جنوبی و آسیای مرکزی ایجاد بکند.»

در همین حال، وزارت صنعت و تجارت می‌گوید که باید میزان صادرات به ازبیکستان نیز افزایش یابد.

قدرت‌الله جمال معین این وزارت تاکید می‌ورزد که در حال حاضر زمینه برای سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران ازبیکستانی در کشور فراهم شده است. 

معین وزارت صنعت و تجارت در این باره گفت: «ما می‌خواهیم با تمام کشورها روابط خوب تجارتی و سیاسی مثبت داشته باشیم خصوصن با کشورهای همسایه به‌ویژه ازبیکستان می‌خواهیم روابط تجارتی قوی داشته باشیم.»

این در حالی‌ست که به تاریخ ۲۹ اکتبر ۲۰۲۳میلادی هیاتی به ریاست معاون نخست‌وزیر ازبیکستان به افغانستان آمده بود و قراردادهای به ارزش یک میلیارد و ۲۰۰میلیون دالر در افغانستان امضاء کرد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره