Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

سود ۲۰۴میلیون دالری صندوق امانی افغانستان در سویس

شاه محمد محرابی عضو هیات مدیره صندوق امانی افغانستان به طلوع‌نیوز می‌گوید که این صندوق از هنگام تاسیس تا ماه دسمبر سال ۲۰۲۳میلادی، ۲۰۴میلیون دالر سود کرده است.

به گفته‌ی آقای محرابی، انتظار می‌رود که این سود صندوق امانی تا پایان همین ماه به ۲۵۰ میلیون دالر برسد.

شاه محمد محرابی در این باره گفت: «صندوق امانی افغانستان از زمان تاسیس خود پیشرفت چشمگیری داشته است در حوزه حفاظت از دارایی، در ابتدا دارایی‌های این صندوق به بانک تسویه بین‌المللی سپرده شد تا از مزایای آن بهره‌مند شود. به تعقیب آن، این صندوق، امتیازات و مصونیت‌های خود را از دولت سویس که به گونه‌ی قانونی از دارایی‌های آن محافظت می‌کند، تضمین کرده است.»

در همین حال، اتاق صنایع و معادن افغانستان می‌گوید که باید مفاد صندوق امانی در رشد اقتصادی افغانستان هزینه شود.

شیرباز کمین‌زاده رییس اتاق صنایع و معادن در این باره گفت: «این مبلغ که در صندوق امانی گذاشته شده است امیدوار هستیم مفاد در انکشاف کشور و صنعت کشور از آن کار گرفته شود.»

از سویی هم، وزارت اقتصاد بار دیگر از جامعه جهانی می‌خواهد که بی‌قید و شرط تمامی دارایی‌های افغانستان را آزاد بسازد.

عبداللطیف نظری معین مسلکی وزارت اقتصاد گفت: «پول‌های مسدودشده و دارایی‌های مردم افغانستان باید هرچه زودتر آزاد شود؛ اصل این پول و مفاد آن باید در اختیار بانک مرکزی افغانستان قرار بگیرد، این حق مردم افغانستان است.»

بیش از نُه میلیارد دالر دارایی‌ افغانستان در بانک‌های خارجی پس از رویکار آمدن دوباره‌ی امارت اسلامی منجمد شد که از این میان، هفت میلیارد آن در بانک‌های ایالات متحده نگه‌داری می‌شوند و واشنگتن در بیست‌وچهارم سنبله سال ۱۴۰۱صندوق امانی افغانستان را به هدف نگه‌داری نصف این دارایی‌ها در سویس ایجاد کرد.

سود ۲۰۴میلیون دالری صندوق امانی افغانستان در سویس

به گفته‌ی آقای محرابی، انتظار می‌رود که این سود صندوق امانی تا پایان همین ماه به ۲۵۰ میلیون دالر برسد.

تصویر بندانگشتی

شاه محمد محرابی عضو هیات مدیره صندوق امانی افغانستان به طلوع‌نیوز می‌گوید که این صندوق از هنگام تاسیس تا ماه دسمبر سال ۲۰۲۳میلادی، ۲۰۴میلیون دالر سود کرده است.

به گفته‌ی آقای محرابی، انتظار می‌رود که این سود صندوق امانی تا پایان همین ماه به ۲۵۰ میلیون دالر برسد.

شاه محمد محرابی در این باره گفت: «صندوق امانی افغانستان از زمان تاسیس خود پیشرفت چشمگیری داشته است در حوزه حفاظت از دارایی، در ابتدا دارایی‌های این صندوق به بانک تسویه بین‌المللی سپرده شد تا از مزایای آن بهره‌مند شود. به تعقیب آن، این صندوق، امتیازات و مصونیت‌های خود را از دولت سویس که به گونه‌ی قانونی از دارایی‌های آن محافظت می‌کند، تضمین کرده است.»

در همین حال، اتاق صنایع و معادن افغانستان می‌گوید که باید مفاد صندوق امانی در رشد اقتصادی افغانستان هزینه شود.

شیرباز کمین‌زاده رییس اتاق صنایع و معادن در این باره گفت: «این مبلغ که در صندوق امانی گذاشته شده است امیدوار هستیم مفاد در انکشاف کشور و صنعت کشور از آن کار گرفته شود.»

از سویی هم، وزارت اقتصاد بار دیگر از جامعه جهانی می‌خواهد که بی‌قید و شرط تمامی دارایی‌های افغانستان را آزاد بسازد.

عبداللطیف نظری معین مسلکی وزارت اقتصاد گفت: «پول‌های مسدودشده و دارایی‌های مردم افغانستان باید هرچه زودتر آزاد شود؛ اصل این پول و مفاد آن باید در اختیار بانک مرکزی افغانستان قرار بگیرد، این حق مردم افغانستان است.»

بیش از نُه میلیارد دالر دارایی‌ افغانستان در بانک‌های خارجی پس از رویکار آمدن دوباره‌ی امارت اسلامی منجمد شد که از این میان، هفت میلیارد آن در بانک‌های ایالات متحده نگه‌داری می‌شوند و واشنگتن در بیست‌وچهارم سنبله سال ۱۴۰۱صندوق امانی افغانستان را به هدف نگه‌داری نصف این دارایی‌ها در سویس ایجاد کرد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره