Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

بانک مرکزی: سال پار ۵.۲ میلیارد پول مندرس را از بین بردیم

بانک مرکزی افغانستان سال پار (۱۴۰۲) پنج اعشاریه دو میلیارد پول فرسوده افغانی را در زون‌های مختلف به آتش کشیده است.

این بانک در خبرنامه‌ای گفته که در سال ۱۴۰۲خورشیدی به منظور ایجاد سهولت‌های بانکی در مناطق دوردست کشور از جمله غلام خان، دندپتان و ارگون سه نمایندگی و از سوی بانک‌های تجارتی ۵ نمایندگی و ۱۲غرفه بانکی در ولایت‌های گوناگون کشور نیز ایجاد شده‌است.

حسیب‌الله نوری می‌گوید: «به هدف ترویج پول افغانی گام‌های مهمی برداشته شد در آن مکان‌های که پیش از این پول افغانی ترویج نبود حالا در آن‌جا به افغانی مردم تبادلات شان را انجام می‌دهند.»

شماری از باشنده‌های پایتخت می‌گویند که وجود پول‌های فرسوده آنان را با چالش‌های گوناگون روبه‌رو کرده است.

صفی‌الله که از یک سال به این‌سو در گوشه‌ی پایتخت دکان دارد افزایش پول‌های فرسوده را یکی از چالش‌های فرا راه کارو بارش می‌داند.

صفی‌الله به طلوع‌نیوز گفت: «پول‌های فرسوده بسیار زیاد شده در بازار ما مجبور هستیم بخاطر فروشات‌مان پول‌های فرسوده را از مردم بی‌گیریم وقتی به دیگر مشتری‌ها می‌دهیم جنجال می‌کنند.»

رحمت‌الله راننده گفت: «من تکسی‌رانی می‌کنم پول را که می‌گیرم دوباره از نزد من نمی‌گیرند، پول را به بسیار عذر برای من می‌دهند، اما من پول به مشتری یا دکاندار می‌دهم از نزد من نمی‌گیرند.»

شماری دیگری از باشنده‌های پایتخت پول افغانی را هویت ملی خوانده و از تمامی شهروندان کشور خواستار حفظ و مراقبت آن هستند.

غلام ربانی باشنده کابل گفت: «قسمی که دالر را قدر می‌دهیم و خوب نگهداری می‌کنیم باید پول افغانی را از بانک یا در کیف نگهداری کنیم تا فرسوده نشود.»

خان ولی باشنده دیگر گفت: «مردم باید همرای ما هم‌کار شود تا پول‌های خود را درست نگهداری کنند و از دولت خواهش داریم در بازار پول‌های نو را در بازار عرضه کند.»

بانک مرکزی هم‌چنان درباره سطح برداشت پول از سوی مردم اشاره‌ کرده و گفته کسانی‌که در بانک‌های تجارتی حساب بانکی دارند در حال حاضر می‌توانند از حساب‌های خویش هفته‌وار یک هزار دالر یا ۷۰ هزار افغانی و ماهانه سه هزار دالر یا ۲۵۰ هزار افغانی را از حساب‌های شان برداشت کنند.

بانک مرکزی: سال پار ۵.۲ میلیارد پول مندرس را از بین بردیم

شماری دیگری از باشنده‌های پایتخت پول افغانی را هویت ملی خوانده و از تمامی شهروندان کشور خواستار حفظ و مراقبت آن هستند.

تصویر بندانگشتی

بانک مرکزی افغانستان سال پار (۱۴۰۲) پنج اعشاریه دو میلیارد پول فرسوده افغانی را در زون‌های مختلف به آتش کشیده است.

این بانک در خبرنامه‌ای گفته که در سال ۱۴۰۲خورشیدی به منظور ایجاد سهولت‌های بانکی در مناطق دوردست کشور از جمله غلام خان، دندپتان و ارگون سه نمایندگی و از سوی بانک‌های تجارتی ۵ نمایندگی و ۱۲غرفه بانکی در ولایت‌های گوناگون کشور نیز ایجاد شده‌است.

حسیب‌الله نوری می‌گوید: «به هدف ترویج پول افغانی گام‌های مهمی برداشته شد در آن مکان‌های که پیش از این پول افغانی ترویج نبود حالا در آن‌جا به افغانی مردم تبادلات شان را انجام می‌دهند.»

شماری از باشنده‌های پایتخت می‌گویند که وجود پول‌های فرسوده آنان را با چالش‌های گوناگون روبه‌رو کرده است.

صفی‌الله که از یک سال به این‌سو در گوشه‌ی پایتخت دکان دارد افزایش پول‌های فرسوده را یکی از چالش‌های فرا راه کارو بارش می‌داند.

صفی‌الله به طلوع‌نیوز گفت: «پول‌های فرسوده بسیار زیاد شده در بازار ما مجبور هستیم بخاطر فروشات‌مان پول‌های فرسوده را از مردم بی‌گیریم وقتی به دیگر مشتری‌ها می‌دهیم جنجال می‌کنند.»

رحمت‌الله راننده گفت: «من تکسی‌رانی می‌کنم پول را که می‌گیرم دوباره از نزد من نمی‌گیرند، پول را به بسیار عذر برای من می‌دهند، اما من پول به مشتری یا دکاندار می‌دهم از نزد من نمی‌گیرند.»

شماری دیگری از باشنده‌های پایتخت پول افغانی را هویت ملی خوانده و از تمامی شهروندان کشور خواستار حفظ و مراقبت آن هستند.

غلام ربانی باشنده کابل گفت: «قسمی که دالر را قدر می‌دهیم و خوب نگهداری می‌کنیم باید پول افغانی را از بانک یا در کیف نگهداری کنیم تا فرسوده نشود.»

خان ولی باشنده دیگر گفت: «مردم باید همرای ما هم‌کار شود تا پول‌های خود را درست نگهداری کنند و از دولت خواهش داریم در بازار پول‌های نو را در بازار عرضه کند.»

بانک مرکزی هم‌چنان درباره سطح برداشت پول از سوی مردم اشاره‌ کرده و گفته کسانی‌که در بانک‌های تجارتی حساب بانکی دارند در حال حاضر می‌توانند از حساب‌های خویش هفته‌وار یک هزار دالر یا ۷۰ هزار افغانی و ماهانه سه هزار دالر یا ۲۵۰ هزار افغانی را از حساب‌های شان برداشت کنند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره