Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

برگزاری نمایش‌گاه سه‌روزه تولیدات داخلی در پروان

یک نمایش‌گاه سه روزه تولیدات داخلی با اشتراک برخی تجارت‌پیشه‌ها از ولایت‌های گوناگون کشور در پروان برگزار شده است.

مسوولان ریاست صنعت و تجارت می‌گویند که هدف از برگزاری این نمایش‌گاه پشتیبانی از تولیدات داخلی است و بانوان نیز در این نمایش‌گاه ساخته‌های دستی و محصولات شان را به نمایش گذاشته‌اند.

راز محمد یاسر رییس صنعت و تجارت پروان گفت: «در حدود ۱۰۰ غرفه را ما در نظر گرفته‌ایم که بخشی از آن برای خانم‌ها نیز در نطر گرفته شده که این نمایش‌گاه برای سه روز ادامه دارد و همه‌ی هم‌وطنان ما می‌توانند در این سه روز از تولیدات داخلی کشور دیدن کنند.»

مسوولان در ولایت پروان اطمینان می‌دهند که از تولیدات داخلی به هدف رشد صنعت پشتیبانی می‌کنند.

ادریس انوری معاون مقام ولایت پروان گفت: «یقینا در هر بخشی که تولیدات خود را به نمایش گذاشته‌اند عمده و قابل استفاده است و با تولید هر کشور می‌تواند رقابت کند.»

شماری از اشتراک کننده‌ها با استقبال از این نمایش‌گاه به شرکت در نمایش‌گاه بین‌المللی تاکید دارند.

احمد مختار روفی غرفه‌دار گفت: «نمایش‌گاه‌ها روزنه‌ی برای معرفی محصولات افغانستان است و مستهلکین می‌توانند آنچه را که تولید می‌کنند به معرفی بگیرند.»

محمد شیرزاد غرفه‌دار دیگر می‌گوید: «ما را در این زمینه تشویق کنند تا ما بتوانیم تولیدات خود را گسترش بدهیم و هر هفته همچو نمایش‌گاه‌ها را برگزار کنیم.»

بازدید کننده‌های این نمایش‌گاه برگزاری آن را در رشد و معرفی تولیدات داخلی موثر می‌دانند.

تورگل بازدید کننده دیگر گفت: «راه‌اندازی نمایش‌گاه‌ها خیلی خوب است چون ما می‌توانیم ببینیم که در افغانستان چی پیش‌رفت‌های صورت گرفته است.»

محمد صابر بازدید کننده دیگر می‌گوید: «وقتی ما می‌بینیم تولیدات کشور خود را در اینجا خیلی خرسند می‌شویم برگزاری این برنامه‌ها خوب است.»

پیش از این، وزارت صنعت و تجارت گفته بود که در سال ۱۴۰۳خورشیدی قرار است حدود سی و سه نمایش‌گاه در داخل و بیرون از کشور برگزار شود.

برگزاری نمایش‌گاه سه‌روزه تولیدات داخلی در پروان

بازدید کننده‌های این نمایش‌گاه برگزاری آن را در رشد و معرفی تولیدات داخلی موثر می‌دانند.

تصویر بندانگشتی

یک نمایش‌گاه سه روزه تولیدات داخلی با اشتراک برخی تجارت‌پیشه‌ها از ولایت‌های گوناگون کشور در پروان برگزار شده است.

مسوولان ریاست صنعت و تجارت می‌گویند که هدف از برگزاری این نمایش‌گاه پشتیبانی از تولیدات داخلی است و بانوان نیز در این نمایش‌گاه ساخته‌های دستی و محصولات شان را به نمایش گذاشته‌اند.

راز محمد یاسر رییس صنعت و تجارت پروان گفت: «در حدود ۱۰۰ غرفه را ما در نظر گرفته‌ایم که بخشی از آن برای خانم‌ها نیز در نطر گرفته شده که این نمایش‌گاه برای سه روز ادامه دارد و همه‌ی هم‌وطنان ما می‌توانند در این سه روز از تولیدات داخلی کشور دیدن کنند.»

مسوولان در ولایت پروان اطمینان می‌دهند که از تولیدات داخلی به هدف رشد صنعت پشتیبانی می‌کنند.

ادریس انوری معاون مقام ولایت پروان گفت: «یقینا در هر بخشی که تولیدات خود را به نمایش گذاشته‌اند عمده و قابل استفاده است و با تولید هر کشور می‌تواند رقابت کند.»

شماری از اشتراک کننده‌ها با استقبال از این نمایش‌گاه به شرکت در نمایش‌گاه بین‌المللی تاکید دارند.

احمد مختار روفی غرفه‌دار گفت: «نمایش‌گاه‌ها روزنه‌ی برای معرفی محصولات افغانستان است و مستهلکین می‌توانند آنچه را که تولید می‌کنند به معرفی بگیرند.»

محمد شیرزاد غرفه‌دار دیگر می‌گوید: «ما را در این زمینه تشویق کنند تا ما بتوانیم تولیدات خود را گسترش بدهیم و هر هفته همچو نمایش‌گاه‌ها را برگزار کنیم.»

بازدید کننده‌های این نمایش‌گاه برگزاری آن را در رشد و معرفی تولیدات داخلی موثر می‌دانند.

تورگل بازدید کننده دیگر گفت: «راه‌اندازی نمایش‌گاه‌ها خیلی خوب است چون ما می‌توانیم ببینیم که در افغانستان چی پیش‌رفت‌های صورت گرفته است.»

محمد صابر بازدید کننده دیگر می‌گوید: «وقتی ما می‌بینیم تولیدات کشور خود را در اینجا خیلی خرسند می‌شویم برگزاری این برنامه‌ها خوب است.»

پیش از این، وزارت صنعت و تجارت گفته بود که در سال ۱۴۰۳خورشیدی قرار است حدود سی و سه نمایش‌گاه در داخل و بیرون از کشور برگزار شود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره