Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

بررسی اوضاع زنان تجارت‌پیشه؛ گرفتن قرضه از چالش‌های کلیدی است

برنامه توسعه‌ای سازمان ملل متحد یا یوان‌دی‌پی در گزارشی فرصت‌های کاری برای زنان متشبث در افغانستان را اندک دانسته و گفته است که آنان [زنان] با چالش‌های جدی روبه‌رو اند.

گرفتن قرضه از بانک‌ها در این گزارش از کلیدی‌ترین مشکلات زنان خوانده شده است.

این گزارش که بر بنیاد نظرسنجی با ۳۱۰۰ زن تجارت‌پیشه در سال‌های ۲۰۲۲، ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ آماده شده، نشان می‌دهد که ۴۱ درصد این زنان برای کسب‌وکار شان قرضه گرفته‌اند و تنها ۵ درصد آن‌ها موفق شده‌اند تا از بانک‌ها و نهادهای قرضه‌دهی کوچک، قرضه دریافت کنند و متباقی برای پیش‌برد کار و تجارت شان از اعضای خانواده و دوستان شان قرضه گرفته‌اند.

استفان رودریکس نماینده برنامه توسع‌ای  ملل متحد در افغانستان گفته است: «زنان برای مدت طولانی نیروی محرکه رفاه خانواده‌ها در افغانستان بوده و نقش مهمی در حفظ اقتصاد محلی ایفا می‌کنند. اثرهای موج‌دار مثبت سرمایه‌گذاری و شجاعت و انعطاف‌پذیری آن‌ها در برابر مشکلات، داستان قانع کننده‌ی از صلابت و امید را روایت می‌کند.»

استفان دوجاریک سخن‌گوی دبیرکل سازمان ملل متحد در این باره گفته است: «برنامه انکشافی سازمان ملل متحد خاطر نشان می‌کند که ۷۳ درصد محدودیت‌های رفت‌وآمد بر زنانی که نمی‌توانند حتی به بازارهای محلی بدون همراهی مرد خانواده سفر کنند، چالش‌های آنان را بیشتر می‌کند. با این حال، این گزارش خاطر نشان می‌کند که زنان در حال یافتن راه‌هایی برای مقابله با این چالش‌ها هستند و ۸۰ درصد از شرکت‌های تحت رهبری زنان به درآمدهای کسب‌وکار خود همچون منبع اصلی درآمد خود متکی هستند.»

در گزارش یوان‌دی‌پی هم‌چنان آمده است که حضور زنان در فعالیت‌های اقتصادی برای رشد اقتصادی خانواده‌ها و توسعه اجتماعی بسیار مهم است و برنامه توسعه‌ای سازمان ملل متحد از بیش از ۷۵هزار کسب‌وکار کوچک به رهبری زنان در افغاستان پشتیبانی کرده و برای ۹۰۰هزار نفر فرصت‌های شغلی فراهم ساخته است.

رافایلا ایودیس کاردار نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان گفت: «زمانی‌که زنان این فرصت را داشته باشند که در فعالیت‌های اقتصادی به‌گونه کامل سهم بگیرند، هر کدام آن‌ها برنده هستند. گزارش ۲۰۲۴ برنامه توسعه سازمان ملل متحد در رابطه به رشد اقتصادی زنان افغان به یک نقط مهمی اشاره می‌کند، با سرمایه‌گذاری بالای رشد اقتصادی زنان افغان، نه تنها توانایی آنان را رونما می‌سازیم بل ظرفیت‌های همه جامعه افغانی را رونما می‌سازیم.»

ممتاز یوسف‌زی متشبث به طلوع‌نیوز گفت: «تمام فابریکه‌های که ما در حال حاضر در افغانستان داریم، تقریبا ۸۵ درصد خانم‌ها در فابریکه‌ها کار می‌کنند و زیادتر شان کار شان خوب است اما سرمایه کافی ندارند، اگر سرمایه می‌داشتن خود شان هم کارخانه‌ها ایجاد می‌کنند تا به دیگران فرصت‌های کاری را فراهم کنند.»

در همین حال اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری فعالیت زنان تجارت‌پیشه را در رشد اقتصادی کشور مهم می‌داند. این اتاق تاکید می‌کند که در حال حاضر زنان در بخش‌های قالین‌بافی، صنایع‌دستی، پروسس میوه خشک و دیگر سکتورها سرگرم کار اند؛ اما برای توسعه فعالیت‌های شان باید از آنان پشتیبانی شود.

خانجان الکوزی عضو هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری گفت: «زمینه‌سازی تا یک اندازه برای شان شده، در نمایش‌گاه‌ها شرکت می‌کنند در تولید بدوی قالین، سوزن‌دوزی، میوه خشک و تازه، در تولید ترشی، در خیاطی و هوتل‌ها کار می‌کنند.»

آمارهای اتاق تجارت و صنایع زنان نیز نشان می‌دهد که در حال حاضر بیش از ۹هزار زن در سراسر افغانستان با داشتن جواز کار فعالیت می‌کنند.

بررسی اوضاع زنان تجارت‌پیشه؛ گرفتن قرضه از چالش‌های کلیدی است

در گزارش یوان‌دی‌پی آمده است که حضور زنان در فعالیت‌های اقتصادی برای رشد اقتصادی خانواده‌ها و توسعه اجتماعی بسیار مهم است.

تصویر بندانگشتی

برنامه توسعه‌ای سازمان ملل متحد یا یوان‌دی‌پی در گزارشی فرصت‌های کاری برای زنان متشبث در افغانستان را اندک دانسته و گفته است که آنان [زنان] با چالش‌های جدی روبه‌رو اند.

گرفتن قرضه از بانک‌ها در این گزارش از کلیدی‌ترین مشکلات زنان خوانده شده است.

این گزارش که بر بنیاد نظرسنجی با ۳۱۰۰ زن تجارت‌پیشه در سال‌های ۲۰۲۲، ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ آماده شده، نشان می‌دهد که ۴۱ درصد این زنان برای کسب‌وکار شان قرضه گرفته‌اند و تنها ۵ درصد آن‌ها موفق شده‌اند تا از بانک‌ها و نهادهای قرضه‌دهی کوچک، قرضه دریافت کنند و متباقی برای پیش‌برد کار و تجارت شان از اعضای خانواده و دوستان شان قرضه گرفته‌اند.

استفان رودریکس نماینده برنامه توسع‌ای  ملل متحد در افغانستان گفته است: «زنان برای مدت طولانی نیروی محرکه رفاه خانواده‌ها در افغانستان بوده و نقش مهمی در حفظ اقتصاد محلی ایفا می‌کنند. اثرهای موج‌دار مثبت سرمایه‌گذاری و شجاعت و انعطاف‌پذیری آن‌ها در برابر مشکلات، داستان قانع کننده‌ی از صلابت و امید را روایت می‌کند.»

استفان دوجاریک سخن‌گوی دبیرکل سازمان ملل متحد در این باره گفته است: «برنامه انکشافی سازمان ملل متحد خاطر نشان می‌کند که ۷۳ درصد محدودیت‌های رفت‌وآمد بر زنانی که نمی‌توانند حتی به بازارهای محلی بدون همراهی مرد خانواده سفر کنند، چالش‌های آنان را بیشتر می‌کند. با این حال، این گزارش خاطر نشان می‌کند که زنان در حال یافتن راه‌هایی برای مقابله با این چالش‌ها هستند و ۸۰ درصد از شرکت‌های تحت رهبری زنان به درآمدهای کسب‌وکار خود همچون منبع اصلی درآمد خود متکی هستند.»

در گزارش یوان‌دی‌پی هم‌چنان آمده است که حضور زنان در فعالیت‌های اقتصادی برای رشد اقتصادی خانواده‌ها و توسعه اجتماعی بسیار مهم است و برنامه توسعه‌ای سازمان ملل متحد از بیش از ۷۵هزار کسب‌وکار کوچک به رهبری زنان در افغاستان پشتیبانی کرده و برای ۹۰۰هزار نفر فرصت‌های شغلی فراهم ساخته است.

رافایلا ایودیس کاردار نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان گفت: «زمانی‌که زنان این فرصت را داشته باشند که در فعالیت‌های اقتصادی به‌گونه کامل سهم بگیرند، هر کدام آن‌ها برنده هستند. گزارش ۲۰۲۴ برنامه توسعه سازمان ملل متحد در رابطه به رشد اقتصادی زنان افغان به یک نقط مهمی اشاره می‌کند، با سرمایه‌گذاری بالای رشد اقتصادی زنان افغان، نه تنها توانایی آنان را رونما می‌سازیم بل ظرفیت‌های همه جامعه افغانی را رونما می‌سازیم.»

ممتاز یوسف‌زی متشبث به طلوع‌نیوز گفت: «تمام فابریکه‌های که ما در حال حاضر در افغانستان داریم، تقریبا ۸۵ درصد خانم‌ها در فابریکه‌ها کار می‌کنند و زیادتر شان کار شان خوب است اما سرمایه کافی ندارند، اگر سرمایه می‌داشتن خود شان هم کارخانه‌ها ایجاد می‌کنند تا به دیگران فرصت‌های کاری را فراهم کنند.»

در همین حال اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری فعالیت زنان تجارت‌پیشه را در رشد اقتصادی کشور مهم می‌داند. این اتاق تاکید می‌کند که در حال حاضر زنان در بخش‌های قالین‌بافی، صنایع‌دستی، پروسس میوه خشک و دیگر سکتورها سرگرم کار اند؛ اما برای توسعه فعالیت‌های شان باید از آنان پشتیبانی شود.

خانجان الکوزی عضو هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری گفت: «زمینه‌سازی تا یک اندازه برای شان شده، در نمایش‌گاه‌ها شرکت می‌کنند در تولید بدوی قالین، سوزن‌دوزی، میوه خشک و تازه، در تولید ترشی، در خیاطی و هوتل‌ها کار می‌کنند.»

آمارهای اتاق تجارت و صنایع زنان نیز نشان می‌دهد که در حال حاضر بیش از ۹هزار زن در سراسر افغانستان با داشتن جواز کار فعالیت می‌کنند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره