Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

صادرات میوه‌خشک افغانستان در سال ۱۴۰۲ خورشیدی بیست درصد افزایش داشته

وزارت صنعت و تجارت از افزایش ۲۰درصدی صادرات میوه‌خشک در سال ۱۴۰۲ خورشیدی خبر می‌دهد.

به گفته‌ی آخندزاده عبدالسلام جواد سخن‌گوی این وزارت سال پار به ارزش ۴۶۶ میلیون دالر میوه‌خشک  به هند، چین، پاکستان، عربستان، امارات متحده عربی، آلمان و ترکیه صادر شده‌است.

سخن‌گوی  وزارت صنعت و تجارت افزود: «مجموع صادرات میوه‌خشک افغانستان در سال ۱۴۰۲ در مقایسه با سال ۱۴۰۱ حدود ۲۰ درصد افزایش داشته است که تفاوت آن حدود ۷۸ میلیون دالر است.»

اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افزایش پروازها از طریق دهلیزهای هوایی کشور را در افزایش صادرات میوه‌خشک مهم می‌داند.

جان آقا نوید سخن‌گوی اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری گفت: «قسمتی از دهلیز هوایی از سوی حکومت و یا نهادهای حمایت کننده افغانستان تمویل شود و سب‌سایدی (کمک‌ مالی) داده شود تا این‌که این‌ها بتوانند اقلام خود را در بازار عرضه کنند و در آن بازارها رقابت کنند.»

برخی از بازرگانان  در کشور محدودیت‌های بانکی، چالش‌های موجود در بخش گرفتن ویزای بازرگانی و چالش‌های ترانزیتی و تجارتی در گذرگاه‌های کشور را از چالش‌های اصلی فرا راه صادرات میوه‌خشک در سال ۱۴۰۲خورشیدی عنوان می‌کنند.

محبوب‌الله محمدی بازرگان گفت: «در این سال حکومت باید برای فراهم کردن برنامه‌های صادراتی بیوکراسی داخلی صادرات و اسنادی که ما برای صادرات نیاز داریم که حداقل دو سه روز دوران می‌گیرد که باید ما آن را طی کنیم در گمرک‌ها هم مشکلات داریم به حد کافی باید کاهش یابد.»

بر بنیاد آمارهای وزارت صنعت و تجارت در سال ۱۴۰۲خورشیدی به ارزش یک میلیارد و هشتصد میلیون دالر صادرات به بیرون از کشور انجام شده است.

صادرات میوه‌خشک افغانستان در سال ۱۴۰۲ خورشیدی بیست درصد افزایش داشته

اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افزایش پروازها از طریق دهلیزهای هوایی کشور را در افزایش صادرات میوه‌خشک مهم می‌داند.

تصویر بندانگشتی

وزارت صنعت و تجارت از افزایش ۲۰درصدی صادرات میوه‌خشک در سال ۱۴۰۲ خورشیدی خبر می‌دهد.

به گفته‌ی آخندزاده عبدالسلام جواد سخن‌گوی این وزارت سال پار به ارزش ۴۶۶ میلیون دالر میوه‌خشک  به هند، چین، پاکستان، عربستان، امارات متحده عربی، آلمان و ترکیه صادر شده‌است.

سخن‌گوی  وزارت صنعت و تجارت افزود: «مجموع صادرات میوه‌خشک افغانستان در سال ۱۴۰۲ در مقایسه با سال ۱۴۰۱ حدود ۲۰ درصد افزایش داشته است که تفاوت آن حدود ۷۸ میلیون دالر است.»

اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افزایش پروازها از طریق دهلیزهای هوایی کشور را در افزایش صادرات میوه‌خشک مهم می‌داند.

جان آقا نوید سخن‌گوی اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری گفت: «قسمتی از دهلیز هوایی از سوی حکومت و یا نهادهای حمایت کننده افغانستان تمویل شود و سب‌سایدی (کمک‌ مالی) داده شود تا این‌که این‌ها بتوانند اقلام خود را در بازار عرضه کنند و در آن بازارها رقابت کنند.»

برخی از بازرگانان  در کشور محدودیت‌های بانکی، چالش‌های موجود در بخش گرفتن ویزای بازرگانی و چالش‌های ترانزیتی و تجارتی در گذرگاه‌های کشور را از چالش‌های اصلی فرا راه صادرات میوه‌خشک در سال ۱۴۰۲خورشیدی عنوان می‌کنند.

محبوب‌الله محمدی بازرگان گفت: «در این سال حکومت باید برای فراهم کردن برنامه‌های صادراتی بیوکراسی داخلی صادرات و اسنادی که ما برای صادرات نیاز داریم که حداقل دو سه روز دوران می‌گیرد که باید ما آن را طی کنیم در گمرک‌ها هم مشکلات داریم به حد کافی باید کاهش یابد.»

بر بنیاد آمارهای وزارت صنعت و تجارت در سال ۱۴۰۲خورشیدی به ارزش یک میلیارد و هشتصد میلیون دالر صادرات به بیرون از کشور انجام شده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره