تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ازبیکستان بخشی از هزینۀ پروژۀ خط آهن هرات – مزار را می‎پردازد

سرانجام پس از دو سال تلاش ها و توسعۀ همکاری ها در بخش خط آهن با ازبیکستان، حکومت افغانستان در نشست تاشکند نخستین تعهد مالی را برای تمویل بزرگ ترین پروژۀ خط آهن کشور بدست آورد.

وزارت مالیه می گوید که در نشست دو روز پیش تاشکند، ازبیکستان اعلام آماده گی کرده است که ۵۰۰ میلیون دالر از مجموع بیش از یک میلیارد دالر هزینۀ پروژۀ خط آهن هرات – مزار را بپردازد.

اجمل حمید عبدالرحیمزی، سخن گوی این وزارت می گوید: «در آستانۀ نشست تاشکند ازبیکستان برای ساخت یک بخشی از خط آهن مزار – هرات، ۵۰۰ میلیون دالر سهم خود را اعلان کرد.»

به گفتۀ ادارۀ خط آهن کشور، راه آهن هرات – مزار  شریف راه بسیار مهم ترانزیت میان چین و اروپا خواهد بود و نیز روسیه و کشورهای آسیای میانه را با آسیای جنوبی پیوند خواهد داد.

رییس ادارۀ خط آهن می گوید که از همین رو افزون بر ازبیکستان، بانک جهانی، بانک توسعه اسلامی، بانک توسعه آسیایی و شماری از کشورهای دیگر به تمویل این پروژه علاقه مند استند.

محمدیما شمس، رئیس اداره خط آهن در این باره می گوید: «ما مذاکرات ابتدایی را با ایران هم آغاز کردیم چون این مسیر بالاخره به ایران وصل می شود. آنها هم علاقه مندی خود را نشان داده اند. مذاکرات جدی با بانک سرمایه گذاری در زیربناهای آسیا که در چین است نیز ادامه دارند و هم چنان خود چین علاقه مند به سرمایه گذاری در این راه آهن است.»    

بربنیاد اطلاعات اداره خط آهن کشور، با بهره برداری از این پروژه افزون بر ایجاد کار برای ۳۰هزار تن، افغانستان  از رهگذر ترانزیت سالانه ۴۰میلیون تن کالاهای گونا گون از این راه، تا چهارصد میلیون دالر درآمد خواهد داشت.

نذیراحمد نجابی، استاد در دانشگاه پولی تخنیک تصریح می کند: «در برنامه های خط آهن افغانستان هر بخش آن که عملی شود، منفعت بسیار برای افغانستان دارد. اما بعضی روابط و ارتباطات را دقیقأ ما باید در نظر بگیریم، چون پیش از این ترکمنستان و تاجیکستان هم بر سر این موضوع، مسیری که از ترکمنستان بیاید و به تاجیکستان وصل شود، صحبت های داشتند و این نزاکت باید در نظر گرفته شود.»   

خط آهن هرات – مزار، با درازای ۶۵۷کیلومتر در دو سال ساخته خواهد شد. اداره خط آهن کشور می گوید که تا پایان امسال کارهای تدارکاتی پایان خواهند یافت و نیز شرکت سازنده این خط آهن مشخص خواهد شد. 

ازبیکستان بخشی از هزینۀ پروژۀ خط آهن هرات – مزار را می‎پردازد

اداره خط آهن، هزینه مجموعی این پروژه را ۸.۱میلیارد دالر می گوید و می افزاید که حکومت برای فراهم سازی این مبلغ، گفت وگوهایی را با شماری از کشورهای دیگر و بانک های جهانی نیز آغاز کرده است.

تصویر بندانگشتی

سرانجام پس از دو سال تلاش ها و توسعۀ همکاری ها در بخش خط آهن با ازبیکستان، حکومت افغانستان در نشست تاشکند نخستین تعهد مالی را برای تمویل بزرگ ترین پروژۀ خط آهن کشور بدست آورد.

وزارت مالیه می گوید که در نشست دو روز پیش تاشکند، ازبیکستان اعلام آماده گی کرده است که ۵۰۰ میلیون دالر از مجموع بیش از یک میلیارد دالر هزینۀ پروژۀ خط آهن هرات – مزار را بپردازد.

اجمل حمید عبدالرحیمزی، سخن گوی این وزارت می گوید: «در آستانۀ نشست تاشکند ازبیکستان برای ساخت یک بخشی از خط آهن مزار – هرات، ۵۰۰ میلیون دالر سهم خود را اعلان کرد.»

به گفتۀ ادارۀ خط آهن کشور، راه آهن هرات – مزار  شریف راه بسیار مهم ترانزیت میان چین و اروپا خواهد بود و نیز روسیه و کشورهای آسیای میانه را با آسیای جنوبی پیوند خواهد داد.

رییس ادارۀ خط آهن می گوید که از همین رو افزون بر ازبیکستان، بانک جهانی، بانک توسعه اسلامی، بانک توسعه آسیایی و شماری از کشورهای دیگر به تمویل این پروژه علاقه مند استند.

محمدیما شمس، رئیس اداره خط آهن در این باره می گوید: «ما مذاکرات ابتدایی را با ایران هم آغاز کردیم چون این مسیر بالاخره به ایران وصل می شود. آنها هم علاقه مندی خود را نشان داده اند. مذاکرات جدی با بانک سرمایه گذاری در زیربناهای آسیا که در چین است نیز ادامه دارند و هم چنان خود چین علاقه مند به سرمایه گذاری در این راه آهن است.»    

بربنیاد اطلاعات اداره خط آهن کشور، با بهره برداری از این پروژه افزون بر ایجاد کار برای ۳۰هزار تن، افغانستان  از رهگذر ترانزیت سالانه ۴۰میلیون تن کالاهای گونا گون از این راه، تا چهارصد میلیون دالر درآمد خواهد داشت.

نذیراحمد نجابی، استاد در دانشگاه پولی تخنیک تصریح می کند: «در برنامه های خط آهن افغانستان هر بخش آن که عملی شود، منفعت بسیار برای افغانستان دارد. اما بعضی روابط و ارتباطات را دقیقأ ما باید در نظر بگیریم، چون پیش از این ترکمنستان و تاجیکستان هم بر سر این موضوع، مسیری که از ترکمنستان بیاید و به تاجیکستان وصل شود، صحبت های داشتند و این نزاکت باید در نظر گرفته شود.»   

خط آهن هرات – مزار، با درازای ۶۵۷کیلومتر در دو سال ساخته خواهد شد. اداره خط آهن کشور می گوید که تا پایان امسال کارهای تدارکاتی پایان خواهند یافت و نیز شرکت سازنده این خط آهن مشخص خواهد شد. 

هم‌رسانی کنید