تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

اعتراض باشنده‌گان ولایت هرات نسبت به افزایش بهای تکت هواپیما

ده‌ها تن از شهروندان ولایت هرات، نسبت به آن‌چه که افزایش بهای تکت هواپیما می‌گویند، امروز (چهارشنبه، ۸عقرب) دست به اعتراض زدند.

باشنده‌گان هرات، می‌گویند که بهای تکت هواپیما در یک ماه اخیر دو برابر افزایش یافته‌است و شرکت‌های هوانوردی خصوصی، به خواست خودشان بهای این تکت‌ها را افزایش داده‌اند.

به گفتۀ باشنده‌گان هرات، یک ماه پیش بهای تکت پرواز از هرات به کابل پنج‌هزار افغانی بود و اکنون به ده هزار افغانی افزایش یافته‌است.

احمد، یکی از باشنده‌گان هرات گفت: «دلیل افزایش بهای تکت این است که شرکت‌های خصوصی رقیب ندارند و هرگونه که خودشان خواستند می‌توانند نرخ تعیین کنند.»

باشنده‌گان هرات، حکومت را متهم می‌سازند که از کارکردهای شرکت‌های هوانوردی نظارت ندارد.

اما، مقام‌های محلی هرات، می‌گویند که در این باره اقدام خواهند کرد.

جیلانی فرهاد، سخن‌گوی والی هرات بیان داشت: «از دادخواهی شهروندان حمایت می‌کنیم. تقاضا و خواست‌های برحق شان را به حکومت مرکزی شریک می‌سازیم و طبعتأ هرگونه اقدام که در راستای کاهش قیمت تکت‌ها و هم‌چنان قانونمند ساختن فعالیت و ایجاد سهولت به شهروندان باشد، ما حمایت می‌کنیم و در راستای تطبیق آن گام بر می‌داریم.»

خواستیم در این باره دیدگاۀ مسؤولان ادارۀ هوانوردی را نیز داشته باشیم، اما با تلاش‌های مکرر موفق نشدیم.

اعتراض باشنده‌گان ولایت هرات نسبت به افزایش بهای تکت هواپیما

به گفتۀ باشنده‌گان هرات، یک ماه پیش بهای تکت پرواز از هرات به کابل پنج‌هزار افغانی بود و اکنون به ده هزار افغانی افزایش یافته‌است.

تصویر بندانگشتی

ده‌ها تن از شهروندان ولایت هرات، نسبت به آن‌چه که افزایش بهای تکت هواپیما می‌گویند، امروز (چهارشنبه، ۸عقرب) دست به اعتراض زدند.

باشنده‌گان هرات، می‌گویند که بهای تکت هواپیما در یک ماه اخیر دو برابر افزایش یافته‌است و شرکت‌های هوانوردی خصوصی، به خواست خودشان بهای این تکت‌ها را افزایش داده‌اند.

به گفتۀ باشنده‌گان هرات، یک ماه پیش بهای تکت پرواز از هرات به کابل پنج‌هزار افغانی بود و اکنون به ده هزار افغانی افزایش یافته‌است.

احمد، یکی از باشنده‌گان هرات گفت: «دلیل افزایش بهای تکت این است که شرکت‌های خصوصی رقیب ندارند و هرگونه که خودشان خواستند می‌توانند نرخ تعیین کنند.»

باشنده‌گان هرات، حکومت را متهم می‌سازند که از کارکردهای شرکت‌های هوانوردی نظارت ندارد.

اما، مقام‌های محلی هرات، می‌گویند که در این باره اقدام خواهند کرد.

جیلانی فرهاد، سخن‌گوی والی هرات بیان داشت: «از دادخواهی شهروندان حمایت می‌کنیم. تقاضا و خواست‌های برحق شان را به حکومت مرکزی شریک می‌سازیم و طبعتأ هرگونه اقدام که در راستای کاهش قیمت تکت‌ها و هم‌چنان قانونمند ساختن فعالیت و ایجاد سهولت به شهروندان باشد، ما حمایت می‌کنیم و در راستای تطبیق آن گام بر می‌داریم.»

خواستیم در این باره دیدگاۀ مسؤولان ادارۀ هوانوردی را نیز داشته باشیم، اما با تلاش‌های مکرر موفق نشدیم.

هم‌رسانی کنید