تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

انتقاد تُند باشنده‌گان کابل از افزایش پرچاوی برق

افزایش پرچاوی‌های برق همزمان با گرمای شدید در پایتخت، انتقادهای تُند باشنده‌گان کابل را برانگیخته است.

شماری ازباشنده‌‍‌گان کابل می‌گویند که شرکت برشنا نمی‌تواند به مردم برق رسانی منظم کند.

باشنده‌گان بخش‌هایی از کابل، به ویژه باشنده‌گان ناحیه سیزدهم شهر کابل ادعا دارند که در یک شبانه روز تنها چند ساعت برق دارند.

اجمل، باشنده ناحیه سیزده‌هم شهرکابل، گفت: «از صبح تا شام تنها دو ساعت برق داریم، پرچاوی‌ها بسیار زیاد است.»

ابوذر مرادی، باشنده ناحیه سیزده‌هم شهرکابل، گفت: «گرمی هم زیاد شده بی برقی هم، در بیست و چهار ساعت چهار ساعت برق داریم.»

از سویی هم با وجود تلاش‌های شرکت برشنا، هنوز هم شکایت‌هایی از توزیع ناعادلانه برق وجود دارند.

شماری از باشنده‌گان کابل شرکت برشنا را به مدیریت ضعیف متهم می‌سازند و می‌گویند که این شرکت نتوانسته است خدمات لازم را به مردم عرضه کند.

محمود، باشنده ناحیه سیزده‌هم شهرکابل، گفت: «زورمندان و پولداران برق دارند. مردم غریب و بیچاره با مشکل بی برقی گرفتار استند.»

اما  شرکت برشنا کمبود برق را در منابع تولیدی و افزایش مصارف برق را از علت‌های وجود پرچاوی‌های برق می‌داند.

وحیدالله توحیدی، سخنگوی شرکت برشنا، گفت: «شما شاید درک کرده باشید که از پس از چاشت روزهای پنجشنبه تا صبح روز شنبه ما در کابل پرچاوی نداریم. بلندترین مصرف را بعضی از نهادهای دولتی می‌کنند. خواهش ما این است که کارمندان ادارات محترم دولتی هنگامی که می‌روند به خانه‌های شان، ای سی های شان را روشن نگذارند، وسایل پر مصرف را روشن نگذارند، چراغ‌های شان را روشن نگذارند، این تأثیرات منفی بالای بودجه خودشان و بالای شبکه برق دارد.»

بربنیاد آمارهای شرکت برشنا، نیازمندی شهر کابل در روزهای اخیر شبانه روز حتا به شش صد میگاوات برق می‌رسد، در حالی که بیش از سه صد و هشتاد میگاوات برق در شبکه جریان دارد.

انتقاد تُند باشنده‌گان کابل از افزایش پرچاوی برق

شماری از باشنده‌گان ناحیه سیزده‌هم کابل می‌گویند که در یک شبانه روز تنها چند ساعت برق دارند.

تصویر بندانگشتی

افزایش پرچاوی‌های برق همزمان با گرمای شدید در پایتخت، انتقادهای تُند باشنده‌گان کابل را برانگیخته است.

شماری ازباشنده‌‍‌گان کابل می‌گویند که شرکت برشنا نمی‌تواند به مردم برق رسانی منظم کند.

باشنده‌گان بخش‌هایی از کابل، به ویژه باشنده‌گان ناحیه سیزدهم شهر کابل ادعا دارند که در یک شبانه روز تنها چند ساعت برق دارند.

اجمل، باشنده ناحیه سیزده‌هم شهرکابل، گفت: «از صبح تا شام تنها دو ساعت برق داریم، پرچاوی‌ها بسیار زیاد است.»

ابوذر مرادی، باشنده ناحیه سیزده‌هم شهرکابل، گفت: «گرمی هم زیاد شده بی برقی هم، در بیست و چهار ساعت چهار ساعت برق داریم.»

از سویی هم با وجود تلاش‌های شرکت برشنا، هنوز هم شکایت‌هایی از توزیع ناعادلانه برق وجود دارند.

شماری از باشنده‌گان کابل شرکت برشنا را به مدیریت ضعیف متهم می‌سازند و می‌گویند که این شرکت نتوانسته است خدمات لازم را به مردم عرضه کند.

محمود، باشنده ناحیه سیزده‌هم شهرکابل، گفت: «زورمندان و پولداران برق دارند. مردم غریب و بیچاره با مشکل بی برقی گرفتار استند.»

اما  شرکت برشنا کمبود برق را در منابع تولیدی و افزایش مصارف برق را از علت‌های وجود پرچاوی‌های برق می‌داند.

وحیدالله توحیدی، سخنگوی شرکت برشنا، گفت: «شما شاید درک کرده باشید که از پس از چاشت روزهای پنجشنبه تا صبح روز شنبه ما در کابل پرچاوی نداریم. بلندترین مصرف را بعضی از نهادهای دولتی می‌کنند. خواهش ما این است که کارمندان ادارات محترم دولتی هنگامی که می‌روند به خانه‌های شان، ای سی های شان را روشن نگذارند، وسایل پر مصرف را روشن نگذارند، چراغ‌های شان را روشن نگذارند، این تأثیرات منفی بالای بودجه خودشان و بالای شبکه برق دارد.»

بربنیاد آمارهای شرکت برشنا، نیازمندی شهر کابل در روزهای اخیر شبانه روز حتا به شش صد میگاوات برق می‌رسد، در حالی که بیش از سه صد و هشتاد میگاوات برق در شبکه جریان دارد.

هم‌رسانی کنید