تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

بازار: بررسی اصلاحات در قانون معان کشور

دیدبان شفافیت می‌گوید که با وجود اصلاحات درقانون معادن این قانون اکنون هم کامل نیست و بخشی ازتصمیم گیری‌ها درقانون معادن سیاسی هستند.

مسوولان این نهاد می‌گویند که وزارت معادن تا کنون فرصت‌های لازم برای سرمایه‌گذاری‌ها دربخش معادن را فراهم نساخته است.

دراین برنامه گرداننده زرمینه محمدی با سیحون کامگار، رییس اطلاعات و روابط عامه وزارت معادن و پترولیم بحث کرده است.

بازار: بررسی اصلاحات در قانون معان کشور

وزارت معادن می‌گوید که دربازنگری قانون معادن مشوره‌های نهادهای گونه‌گون را گرفته اند.

Thumbnail

دیدبان شفافیت می‌گوید که با وجود اصلاحات درقانون معادن این قانون اکنون هم کامل نیست و بخشی ازتصمیم گیری‌ها درقانون معادن سیاسی هستند.

مسوولان این نهاد می‌گویند که وزارت معادن تا کنون فرصت‌های لازم برای سرمایه‌گذاری‌ها دربخش معادن را فراهم نساخته است.

دراین برنامه گرداننده زرمینه محمدی با سیحون کامگار، رییس اطلاعات و روابط عامه وزارت معادن و پترولیم بحث کرده است.

هم‌رسانی کنید