تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

بانک جهانی: افغانستان پس از صلح به کمک‌های بشتر نیاز خواهد داشت

هنرلی کرالی، رییس بانک جهانی در افغانستان می‌گوید که اگر گفت‌وگوهای صلح نتیجه بدهند و افغانستان به یک صلح برسد، در آن صورت این کشور به کمک‌های بیشتر جهانی نیاز خواهد داشت.

رییس بانک جهانی در افغانستان، در یک گفت‌وگو با طلوع‌نیوز می‌افزاید که این بانک برای بدست آوردن کمک‌های جهانی در جریان گفت‌وگوهای صلح و پس از توافق صلح به افغانستان کار می‌کند.

هنرلی کرالی می‌گوید: «اگر در گفت‌وگوهای صلح توافق بدست آید؛ افغانستان به کمک‌های بیشتری نیاز خواهد داشت. به‌گونۀ مثال ما پیش‌‌بینی می‌کنیم که در هنگام صلح، به ادغام دوباره و ساکن شدن جنگ‌جویان نیاز خواهد بود، به بازگشت پناه‌جویان نیز نیاز خواهد بود، همه این‌ها به معنای نیاز بیشتر افغانستان به کمک‌‌های مالی است.»

محمد یونس سالک، سخن‌گوی وزارت اقتصاد نیز افزود: «در صورتی که گفت‌وگوهای صلح نتیجه بخش باشد و منجر به تحقق صلح شود، وزارت اقتصاد روی طرحی کار کرده به نام «اقتصاد پسا صلح» که بدون شک در آن مسایل فقر، بیکاری و تغییر شرایط مردم در نظر گرفته شده‌است.»

در همین حال، شماری از بازرگانان می‌گویند که حکومت باید به بخش خصوصی نیز در روند گفت‌وگوهای صلح سهم بدهد.

محبوب الله گردیزی، یکی از بازرگانان در کابل بیان داشت: «هر زمانی که ما به صلح می‌رسیم به این معنی که ما به خود کفایی اقتصادی می‌رسیم. دنیا متوجه افغانستان می‌شود، سرمایه گذاران بین‌المللی متوجه افغانستان می‌شود، اقتصاد دست نخوردۀ ما که معدن نیز شامل آن است، جلب توجه می‌کند و همه می آیند روی آن سرمایه گذاری می‌کنند.»

پیش از این، مسؤولان بانک جهانی گفته‌اند که این بانک می‌کوشد تا با هماهنگ ساختن تصمیم جهانی دربارۀ کمک‌های آینده به افغانستان، زمینه‌های تداوم این کمک‌ها را در سال‌های پس از ۲۰۲۰ میلادی به افغانستان فراهم سازند.

بانک جهانی: افغانستان پس از صلح به کمک‌های بشتر نیاز خواهد داشت

وزارت اقتصاد می‌گوید طرحی را برای افغانستان پس از صلح آماده‌ کرده‌است.

تصویر بندانگشتی

هنرلی کرالی، رییس بانک جهانی در افغانستان می‌گوید که اگر گفت‌وگوهای صلح نتیجه بدهند و افغانستان به یک صلح برسد، در آن صورت این کشور به کمک‌های بیشتر جهانی نیاز خواهد داشت.

رییس بانک جهانی در افغانستان، در یک گفت‌وگو با طلوع‌نیوز می‌افزاید که این بانک برای بدست آوردن کمک‌های جهانی در جریان گفت‌وگوهای صلح و پس از توافق صلح به افغانستان کار می‌کند.

هنرلی کرالی می‌گوید: «اگر در گفت‌وگوهای صلح توافق بدست آید؛ افغانستان به کمک‌های بیشتری نیاز خواهد داشت. به‌گونۀ مثال ما پیش‌‌بینی می‌کنیم که در هنگام صلح، به ادغام دوباره و ساکن شدن جنگ‌جویان نیاز خواهد بود، به بازگشت پناه‌جویان نیز نیاز خواهد بود، همه این‌ها به معنای نیاز بیشتر افغانستان به کمک‌‌های مالی است.»

محمد یونس سالک، سخن‌گوی وزارت اقتصاد نیز افزود: «در صورتی که گفت‌وگوهای صلح نتیجه بخش باشد و منجر به تحقق صلح شود، وزارت اقتصاد روی طرحی کار کرده به نام «اقتصاد پسا صلح» که بدون شک در آن مسایل فقر، بیکاری و تغییر شرایط مردم در نظر گرفته شده‌است.»

در همین حال، شماری از بازرگانان می‌گویند که حکومت باید به بخش خصوصی نیز در روند گفت‌وگوهای صلح سهم بدهد.

محبوب الله گردیزی، یکی از بازرگانان در کابل بیان داشت: «هر زمانی که ما به صلح می‌رسیم به این معنی که ما به خود کفایی اقتصادی می‌رسیم. دنیا متوجه افغانستان می‌شود، سرمایه گذاران بین‌المللی متوجه افغانستان می‌شود، اقتصاد دست نخوردۀ ما که معدن نیز شامل آن است، جلب توجه می‌کند و همه می آیند روی آن سرمایه گذاری می‌کنند.»

پیش از این، مسؤولان بانک جهانی گفته‌اند که این بانک می‌کوشد تا با هماهنگ ساختن تصمیم جهانی دربارۀ کمک‌های آینده به افغانستان، زمینه‌های تداوم این کمک‌ها را در سال‌های پس از ۲۰۲۰ میلادی به افغانستان فراهم سازند.

هم‌رسانی کنید