تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تنها ۳۵درصد شهروندان کشور به شبکۀ برقی دولتی پیوند استند

بربنیاد یافته‌های تازۀ دیده‌بان شفافیت افغانستان، با هزینۀ چهار میلیارد دالر کمک‌های جهانی در بخش انرژی در هفده سال گذشته در این کشور، اکنون تنها ۳۵ درصد شهروندان افغانستان به شبکۀ برق دولتی پیوند استند.

گزارش تازۀ دیده‌بان شفافیت که در بخش انرژی تهیه شده‌است، امروز (شنبه، ۱۹دلو) نشر شد. این گزارش، نشان می‌دهد که افغانستان هنوز هم یک شبکۀ ملی برق ندارد و به همین علت اکنون هم ضایعات برق در کشور تا ۴۰ درصد است.

در این گزارش، آمده‌است که در حال حاضر، سالانه دوهزارمیگاوات برق وارداتی از کشورهای همسایه با هزینۀ ۲۵۵دالر خریداری می‌شود؛ اما ۳۵ درصد این برق به علت‌های گونه گون ضایع می‌شود.

محمد اکرام افضلی، رییس دیده‌بان شفافیت افغانستان در این باره گفت: «یک مطالعۀ امکان سنجی درست در اکثر وقت صورت نگرفته‌است و این باعث شده که حکومت افغانستان تصامیمی را در خلای معلومات بگیرد که بالاخره قیمت آن را مردم افغانستان می‌پردازند.»

ناصر تیموری، پژوهشگر این دیده‌بان نیز افزود: «هدف این‌که پنجاه و شش درصد مردم افغانستان به برق شبکه‏های دولتی وصل شوند، هنوز در سطح حداکثر سی و پنج درصد قرار دارد.»

در گزارش هم‌چنان آمده‌است که شماری از پروژه‌هایی که در بخش برق رسانی در کشور عملی شده‌اند، مشکلات فنی دارند و با کیفیت پائیین‌‎تر استند. گزارش می‌افزاید که کمبود برق در کشور، سبب کُندی رُشد اقتصادی در کشور و نیز آلوده‌گی هوا در شهرهای کشور شده‌است.

شرکت برشنا، می‌گوید که در دو سال اخیر نُه ولایت دیگر به شبکۀ برق کشور پیوند شده‌اند. امان الله غالب، رییس این شرکت، می‌پذیرد که درحال حاضر شبکۀ واحد برای گرفتن برق از همسایه‌های افغانستان وجود ندارد: «ما در دو سال اخیر، در حدود دوصدهزار مشتری جدید را به شبکۀ ملی وصل کردیم – نُه ولایت وصل شد.»

در گزارش دیده‌بان شفافیت هم‌چنان آمده‌است که تداخل کاری شمار زیادی از نهادهای دولتی در کار برق‌رسانی و پروژه سازی سبب کُندی پیشرفت شماری از پروژه‌ها و برگشت بخشی از کمک‌های جهانی شده‌است

تنها ۳۵درصد شهروندان کشور به شبکۀ برقی دولتی پیوند استند

در گزارش دیده‌بان شفافیت آمده‌است که در حال حاضر، سالانه دوهزارمیگاوات برق وارداتی از کشورهای همسایه با هزینۀ ۲۵۵دالر خریداری می‌شود.

تصویر بندانگشتی

بربنیاد یافته‌های تازۀ دیده‌بان شفافیت افغانستان، با هزینۀ چهار میلیارد دالر کمک‌های جهانی در بخش انرژی در هفده سال گذشته در این کشور، اکنون تنها ۳۵ درصد شهروندان افغانستان به شبکۀ برق دولتی پیوند استند.

گزارش تازۀ دیده‌بان شفافیت که در بخش انرژی تهیه شده‌است، امروز (شنبه، ۱۹دلو) نشر شد. این گزارش، نشان می‌دهد که افغانستان هنوز هم یک شبکۀ ملی برق ندارد و به همین علت اکنون هم ضایعات برق در کشور تا ۴۰ درصد است.

در این گزارش، آمده‌است که در حال حاضر، سالانه دوهزارمیگاوات برق وارداتی از کشورهای همسایه با هزینۀ ۲۵۵دالر خریداری می‌شود؛ اما ۳۵ درصد این برق به علت‌های گونه گون ضایع می‌شود.

محمد اکرام افضلی، رییس دیده‌بان شفافیت افغانستان در این باره گفت: «یک مطالعۀ امکان سنجی درست در اکثر وقت صورت نگرفته‌است و این باعث شده که حکومت افغانستان تصامیمی را در خلای معلومات بگیرد که بالاخره قیمت آن را مردم افغانستان می‌پردازند.»

ناصر تیموری، پژوهشگر این دیده‌بان نیز افزود: «هدف این‌که پنجاه و شش درصد مردم افغانستان به برق شبکه‏های دولتی وصل شوند، هنوز در سطح حداکثر سی و پنج درصد قرار دارد.»

در گزارش هم‌چنان آمده‌است که شماری از پروژه‌هایی که در بخش برق رسانی در کشور عملی شده‌اند، مشکلات فنی دارند و با کیفیت پائیین‌‎تر استند. گزارش می‌افزاید که کمبود برق در کشور، سبب کُندی رُشد اقتصادی در کشور و نیز آلوده‌گی هوا در شهرهای کشور شده‌است.

شرکت برشنا، می‌گوید که در دو سال اخیر نُه ولایت دیگر به شبکۀ برق کشور پیوند شده‌اند. امان الله غالب، رییس این شرکت، می‌پذیرد که درحال حاضر شبکۀ واحد برای گرفتن برق از همسایه‌های افغانستان وجود ندارد: «ما در دو سال اخیر، در حدود دوصدهزار مشتری جدید را به شبکۀ ملی وصل کردیم – نُه ولایت وصل شد.»

در گزارش دیده‌بان شفافیت هم‌چنان آمده‌است که تداخل کاری شمار زیادی از نهادهای دولتی در کار برق‌رسانی و پروژه سازی سبب کُندی پیشرفت شماری از پروژه‌ها و برگشت بخشی از کمک‌های جهانی شده‌است

هم‌رسانی کنید