تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

وزارت تجارت راهبرد ملی توسعه‌یی صادرات را می‌سازد

وزارت تجارت و صنایع با کمک فنی مشاوران سازمان تجارت جهانی و اتحادیۀ اروپا، راهبرد ملی توسعه‎یی صادرات کشور را میسازد.

همایون رسا، وزیر تجارت و صنایع می‌گوید که این راهبرد در همآهنگی با بخش خصوصی ساخته خواهند شد و بر بنیاد آن کسر بیلانس بازرگانی کشور به گونۀ چشمگیری کاهش خواهند یافت.

وی افزود که در دو سال گذشته صادرات کشور به هند و پاکستان افزایش یافته است و با عملی شدن این راهبرد، روند صادرات باز هم بهتر خواهد شد.

وی می‎افزاید: «در تدوین این راهبرد به همۀ موضوعات و ملاحظات که سکتور خصوصی دارد و نیز موانعی که فرا راه صادرات موجود اند، راه‎های حل پیشنهاد خواهد شد.»

از سویی هم، مسؤولان اتاق تجارت و صنایع برحل بنیادی مشکلات بخش صنایع در کشور تأکید دارند.

از سوی دیگر، عتیق‎الله نصرت، رییس هیئت عامل اتاق تجارت و صنایع وجود مشکلات را در قوانین، نبود مراکز پروسس و بسته بندی و نیز نبود تصدیق نامه‌های کیفیت را از موانع فرا راه صادرات کشور می‌گوید.

وی می‎افزاید: «یکی از مشکلات عمده‎یی که بخش خصوصی و صادرکننده‎گان ما با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، نبود معیارها یا هم در نظر نگرفتن معیارها و نیز نبود تصدیق از کیفیت اموال صادراتی ما است. به همین علت بارها اموال صادرات افغانستان از بازارهای مختلف به ویژه بازارهای اروپایی مسترد شده‎اند.»

در همین حال، اسدالله ضمیر، وزیر زراعت و آبیاری می‎گوید: «امید است که با سرمایه گذاری در بخش‎های گونه گون کشاورزی به ما نیرویی ببخشد که بتوانیم همان مقامی را که در صادرات در دهۀ هفتاد داشتیم، دوباره به دست بی‌آوریم.»

فرانس مایکل ملبن، سفیر اتحادیۀ اروپا در افغانستان وجود مشکلات را در شماری از قوانین کشور را علت اصلی کم بودن صادرات کشور می‌داند.

وی افزود: « در حال حاضر وضع صادرات افغانستان چنان است که به گونۀ میانگین ۸۵ روز را در برمی‌گیرد و بر بنیاد معیارهای جهانی، این زمان بسیار طولانی است زیرا در کشورهای دیگر منطقه زمان صادرات کالاها حد اکثر ۳۳ روز است.»

وزیر تجارت و صنایع تأکید می‎کند که امسال کسر بیلانس بازرگانی کشور تا ۹۰ درصد کاهش یافته است و تلاش می‌شود که با افزایش صادرات به کشورهای روسیه و آسیای میانه از راه ازبیکستان، کسر بیلانس بازرگانی بیشتر از این کاهش یابد.

وزارت تجارت راهبرد ملی توسعه‌یی صادرات را می‌سازد

این راهبرد در همآهنگی با بخش خصوصی ساخته خواهند شد و بر بنیاد آن کسر بیلانس بازرگانی کشور به گونۀ چشمگیری کاهش خواهند یافت.

Thumbnail

وزارت تجارت و صنایع با کمک فنی مشاوران سازمان تجارت جهانی و اتحادیۀ اروپا، راهبرد ملی توسعه‎یی صادرات کشور را میسازد.

همایون رسا، وزیر تجارت و صنایع می‌گوید که این راهبرد در همآهنگی با بخش خصوصی ساخته خواهند شد و بر بنیاد آن کسر بیلانس بازرگانی کشور به گونۀ چشمگیری کاهش خواهند یافت.

وی افزود که در دو سال گذشته صادرات کشور به هند و پاکستان افزایش یافته است و با عملی شدن این راهبرد، روند صادرات باز هم بهتر خواهد شد.

وی می‎افزاید: «در تدوین این راهبرد به همۀ موضوعات و ملاحظات که سکتور خصوصی دارد و نیز موانعی که فرا راه صادرات موجود اند، راه‎های حل پیشنهاد خواهد شد.»

از سویی هم، مسؤولان اتاق تجارت و صنایع برحل بنیادی مشکلات بخش صنایع در کشور تأکید دارند.

از سوی دیگر، عتیق‎الله نصرت، رییس هیئت عامل اتاق تجارت و صنایع وجود مشکلات را در قوانین، نبود مراکز پروسس و بسته بندی و نیز نبود تصدیق نامه‌های کیفیت را از موانع فرا راه صادرات کشور می‌گوید.

وی می‎افزاید: «یکی از مشکلات عمده‎یی که بخش خصوصی و صادرکننده‎گان ما با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، نبود معیارها یا هم در نظر نگرفتن معیارها و نیز نبود تصدیق از کیفیت اموال صادراتی ما است. به همین علت بارها اموال صادرات افغانستان از بازارهای مختلف به ویژه بازارهای اروپایی مسترد شده‎اند.»

در همین حال، اسدالله ضمیر، وزیر زراعت و آبیاری می‎گوید: «امید است که با سرمایه گذاری در بخش‎های گونه گون کشاورزی به ما نیرویی ببخشد که بتوانیم همان مقامی را که در صادرات در دهۀ هفتاد داشتیم، دوباره به دست بی‌آوریم.»

فرانس مایکل ملبن، سفیر اتحادیۀ اروپا در افغانستان وجود مشکلات را در شماری از قوانین کشور را علت اصلی کم بودن صادرات کشور می‌داند.

وی افزود: « در حال حاضر وضع صادرات افغانستان چنان است که به گونۀ میانگین ۸۵ روز را در برمی‌گیرد و بر بنیاد معیارهای جهانی، این زمان بسیار طولانی است زیرا در کشورهای دیگر منطقه زمان صادرات کالاها حد اکثر ۳۳ روز است.»

وزیر تجارت و صنایع تأکید می‎کند که امسال کسر بیلانس بازرگانی کشور تا ۹۰ درصد کاهش یافته است و تلاش می‌شود که با افزایش صادرات به کشورهای روسیه و آسیای میانه از راه ازبیکستان، کسر بیلانس بازرگانی بیشتر از این کاهش یابد.

هم‌رسانی کنید