تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ولایت پنجشیر به شبکۀ ملی برق پیوند شد

ولایت پنجشیر، امروز (پنج‌شنبه، ۲۸قوس) به شبکۀ ملی برق پیوند شد. پنجشیر، هفتمین ولایت است که در سال روان به شبکۀ ملی برق پیوند می‌شود.

امان الله غالب، رییس شرکت برشنا در مراسم پیوند این ولایت به شبکۀ ملی برق، گفت که با پیوند شدن این ولایت به شبکۀ ملی برق، در گام نخست بیش از ده هزار مشترک در این ولایت به نیروی برق دسترسی پیدا خواهند کرد.

به گفتۀ آقای غالب، پیوند ولایت پنجشیر به شبکۀ ملی برقی، در حدود ۸۹ میلیون افغانی هزینه برداشته‌است که از بودجۀ توسعه‌یی شرکت برشنا پرداخت شده‌است: «در حدود ۱۳میلیون شبکه توسعه‌اش است که وصل نمودن خود بازارک به طرف پاراندی می‌باشد.. و بیش از بیست و یا بیست پنج میلیون بودجۀ دیگری است که به سال ۱۳۹۹ است و آن را تطبیق می‌کنیم.»

سب استیشن ۲۲۰ کیلوولت سالنگ جنوبی به ظرفیت هشت میگاوات نیز امروز به بهربرداری سپرده شد.

شرکت برشنا، هزینۀ ساخت این سب استینش را در حدود ۲۰ میلیون دالر می‌گوید.

بربنیاد آمارهای شرکت برشنا، در حال حاضر بیست و پنج ولایت کشور به شبکۀ ملی برق پیوند شده‌اند.

ولایت پنجشیر به شبکۀ ملی برق پیوند شد

سب استیشن ۲۲۰ کیلوولت سالنگ جنوبی به ظرفیت هشت میگاوات نیز امروز به بهربرداری سپرده شد.

تصویر بندانگشتی

ولایت پنجشیر، امروز (پنج‌شنبه، ۲۸قوس) به شبکۀ ملی برق پیوند شد. پنجشیر، هفتمین ولایت است که در سال روان به شبکۀ ملی برق پیوند می‌شود.

امان الله غالب، رییس شرکت برشنا در مراسم پیوند این ولایت به شبکۀ ملی برق، گفت که با پیوند شدن این ولایت به شبکۀ ملی برق، در گام نخست بیش از ده هزار مشترک در این ولایت به نیروی برق دسترسی پیدا خواهند کرد.

به گفتۀ آقای غالب، پیوند ولایت پنجشیر به شبکۀ ملی برقی، در حدود ۸۹ میلیون افغانی هزینه برداشته‌است که از بودجۀ توسعه‌یی شرکت برشنا پرداخت شده‌است: «در حدود ۱۳میلیون شبکه توسعه‌اش است که وصل نمودن خود بازارک به طرف پاراندی می‌باشد.. و بیش از بیست و یا بیست پنج میلیون بودجۀ دیگری است که به سال ۱۳۹۹ است و آن را تطبیق می‌کنیم.»

سب استیشن ۲۲۰ کیلوولت سالنگ جنوبی به ظرفیت هشت میگاوات نیز امروز به بهربرداری سپرده شد.

شرکت برشنا، هزینۀ ساخت این سب استینش را در حدود ۲۰ میلیون دالر می‌گوید.

بربنیاد آمارهای شرکت برشنا، در حال حاضر بیست و پنج ولایت کشور به شبکۀ ملی برق پیوند شده‌اند.

هم‌رسانی کنید