تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
بازرگانی

پاکستان واردات خوراکه ها و کالاهای طبی را اجازه می دهد

سفیر افغانستان در پاکستان می‌گوید که حکومت پاکستان برای بازگشایی گذرگاه های اش به روی واردات خوراکه‌ها و کالاهای طبی موافقه کرده است و احتمال دارد در هفته آینده این کار عملی شود.

محمد عاطف مشعل، سفیر افغانستان در پاکستان در این مورد گفت:« یک میکانیزم مشترک ما بتوانیم عملا انتقال مواد شروع شود حد اقل دو مورد مواد خوراکی و موارد صحی. انشاالله در جریان همین هفته ما بتوانیم هر چه زود تر به عملی شدن این میکانیزم بپردازیم.»

شمروز خان مسجدی، سخنگوی وزارت مالیه در این مورد گفت:« ما همرای شان در حالت گفتگو استیم تا این‌ها باز شوند.»

این در حالیست که به تازه‌گی حکومت پاکستان بسته ماندن گذرگاهای اش با افغانستان را به روی رفت و آمد مسافران و کالاهای بازرگانی تا روز ۲۱ ماه حمل تمدید کرده است.

اما اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان می‌گوید که حکومت پاکستان پس از گذشت دو هفته از بسته بودن گذرگاه های اش با افغانستان ، این محدودیت ها را برای دو هفته دیگر تمدید کرده است.

نقیب الله صافی، رییس اتاق مشترک تجارت پاکستان -افغانستان در این مورد گفت:« بندرهای که پاکستان با ایران و افغانستان دارد باید برای دو هفته دیگر نیز محدود شود یعنی تا نهم یا دهم ماه اپریل.»

اتاق تجارت و سرمایه گذاری ا فغانستان می‌گوید که در حال حاضر بیش از ۸۰۰۰ کانتینر کالاهای بازرگانی افغانستان در پاکستان متوقف مانده اند.

امین بابک، سخنگوی اتاق تجارت و سرمایه گذاری گفت:«دولت پاکستان خلاف اصول بین المللی در حالت استرار از آنها پولی میگیرد. و روزانه صدها هزار دالر تاجران ما از این ها متضرر میشود.»

قابل یاد آوری است که پاکستان از روز ۱۶ ماه روان مارچ از بهر جلوگیری از گسترش شیوع ویروس کرونا گذرگاه های تورخم، چمن و نیز گذرگاه های مرزی اش را با ایران بست.

بازرگانی

پاکستان واردات خوراکه ها و کالاهای طبی را اجازه می دهد

اتاق تجارت و سرمایه گذاری می‌گوید که بیش از ۸۰۰۰ کانتینر کالاهای بازرگانی افغانستان در پاکستان متوقف مانده اند.

Thumbnail

سفیر افغانستان در پاکستان می‌گوید که حکومت پاکستان برای بازگشایی گذرگاه های اش به روی واردات خوراکه‌ها و کالاهای طبی موافقه کرده است و احتمال دارد در هفته آینده این کار عملی شود.

محمد عاطف مشعل، سفیر افغانستان در پاکستان در این مورد گفت:« یک میکانیزم مشترک ما بتوانیم عملا انتقال مواد شروع شود حد اقل دو مورد مواد خوراکی و موارد صحی. انشاالله در جریان همین هفته ما بتوانیم هر چه زود تر به عملی شدن این میکانیزم بپردازیم.»

شمروز خان مسجدی، سخنگوی وزارت مالیه در این مورد گفت:« ما همرای شان در حالت گفتگو استیم تا این‌ها باز شوند.»

این در حالیست که به تازه‌گی حکومت پاکستان بسته ماندن گذرگاهای اش با افغانستان را به روی رفت و آمد مسافران و کالاهای بازرگانی تا روز ۲۱ ماه حمل تمدید کرده است.

اما اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان می‌گوید که حکومت پاکستان پس از گذشت دو هفته از بسته بودن گذرگاه های اش با افغانستان ، این محدودیت ها را برای دو هفته دیگر تمدید کرده است.

نقیب الله صافی، رییس اتاق مشترک تجارت پاکستان -افغانستان در این مورد گفت:« بندرهای که پاکستان با ایران و افغانستان دارد باید برای دو هفته دیگر نیز محدود شود یعنی تا نهم یا دهم ماه اپریل.»

اتاق تجارت و سرمایه گذاری ا فغانستان می‌گوید که در حال حاضر بیش از ۸۰۰۰ کانتینر کالاهای بازرگانی افغانستان در پاکستان متوقف مانده اند.

امین بابک، سخنگوی اتاق تجارت و سرمایه گذاری گفت:«دولت پاکستان خلاف اصول بین المللی در حالت استرار از آنها پولی میگیرد. و روزانه صدها هزار دالر تاجران ما از این ها متضرر میشود.»

قابل یاد آوری است که پاکستان از روز ۱۶ ماه روان مارچ از بهر جلوگیری از گسترش شیوع ویروس کرونا گذرگاه های تورخم، چمن و نیز گذرگاه های مرزی اش را با ایران بست.

هم‌رسانی کنید