تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

پیشرفت‌ها در کار ساخت بخش پایانی بند کمال‌ خان

وزارت انرژی و آب کشور روز سه‌شنبه (۸ جوزا) از پیشرفت در کار ساخت بخش پایانی بند کمال خان خبر داده‌است. 
 
آصف غفوری، رییس دفتر وزیر انرژی و آب می‌گوید که هیچ مشکلی فرا راۀ کارهای ساخت این بند وجود ندارد و احتمال آن میرود که بخش پایانی این بند زودتر از میعاد پیش بینی شده به بهره‌برداری سپرده شود. 
 
او افزود: « ۴۲ ماه ما وقت داشتیم، از ۴۲ ماه، دوازده ماه گذشته و سی ماه دیگر ما باقی داریم. سرعت کار به حدی است که قابل پیش‌بینی است که پیش از موعد تعیین شده، شرکت بتواند کار پروژه را نهایی کند.»
 
از سوی دیگر شماری از آگاهان امور اقتصادی می‌گویند که ناامنی‌ها بخش بزرگی از پروژه‌های توسعه‌یی را در غرب و جنوب غرب کشور زیانمند ساخته‌اند.
 
این آگاهان از حکومت می‌خواهند که نگذارد کار ساخت بند کمال خان نیز با چالش روبرو شود. 
 
هرچند ناامنی‌های ولایت فراه، چگونگی ساخت بند بخش آباد این ولایت را زیر پرسش برده‌است، اما در همسایگی فراه در ولایت نیمروز، که کار ساخت بند کمال خان در آن ادامه دارد، وزارت انرژی و آب می‌گوید که کارهای این بند بربنیاد جدول زمان‌بندی شده و بی هیچ مشکلی به پیش می‌رود. 
 
همچنان شماری از آگاهان امور اقتصادی می‌گویند که با تهدیدهای روز افزون خشکسالی به ویژه در غرب و جنوب غرب کشور، اهمیت و نیازمندی به بهره‌برداری از بند کمال خان و دیگر بندهای آب در این بخش‌های کشور بیشتر می‌شود.
 
عبدالواسع حیدری، آگاه امور اقتصادی گفت:« بیشتر پروژه‌ها که به عقب می‌مانند یا به موقع اجراء نمی‌شوند، علت شان اختلاف‌های داخلی استند. امیدوار استیم متصدیان امور، رهبران افغانستان، بندها را قربانی نسازند.»
 
کار بخش سوم یا پایانی بند کمال خان را یک شرکت افغانی-ترکی با هزینه ۷۸ میلیون دالر به پیش می‌برد و قرار است که با بهره‌برداری از این بند، افزون بر تولید نُه میگاوات برق، با ذخیره شدن بیش از ۵۰ میلیون مترمکعب آب، ۱۵۰ هزار هکتار زمین 

پیشرفت‌ها در کار ساخت بخش پایانی بند کمال‌ خان

وزارت انرژی و آب ساخت بند کمال خان را که بر دریای هلمند ساخته می‌شود، گام بزرگی در راستای مدیریت آب‌های کشور و عملی سازی معاهده هیرمند می‌داند.  

Thumbnail

وزارت انرژی و آب کشور روز سه‌شنبه (۸ جوزا) از پیشرفت در کار ساخت بخش پایانی بند کمال خان خبر داده‌است. 
 
آصف غفوری، رییس دفتر وزیر انرژی و آب می‌گوید که هیچ مشکلی فرا راۀ کارهای ساخت این بند وجود ندارد و احتمال آن میرود که بخش پایانی این بند زودتر از میعاد پیش بینی شده به بهره‌برداری سپرده شود. 
 
او افزود: « ۴۲ ماه ما وقت داشتیم، از ۴۲ ماه، دوازده ماه گذشته و سی ماه دیگر ما باقی داریم. سرعت کار به حدی است که قابل پیش‌بینی است که پیش از موعد تعیین شده، شرکت بتواند کار پروژه را نهایی کند.»
 
از سوی دیگر شماری از آگاهان امور اقتصادی می‌گویند که ناامنی‌ها بخش بزرگی از پروژه‌های توسعه‌یی را در غرب و جنوب غرب کشور زیانمند ساخته‌اند.
 
این آگاهان از حکومت می‌خواهند که نگذارد کار ساخت بند کمال خان نیز با چالش روبرو شود. 
 
هرچند ناامنی‌های ولایت فراه، چگونگی ساخت بند بخش آباد این ولایت را زیر پرسش برده‌است، اما در همسایگی فراه در ولایت نیمروز، که کار ساخت بند کمال خان در آن ادامه دارد، وزارت انرژی و آب می‌گوید که کارهای این بند بربنیاد جدول زمان‌بندی شده و بی هیچ مشکلی به پیش می‌رود. 
 
همچنان شماری از آگاهان امور اقتصادی می‌گویند که با تهدیدهای روز افزون خشکسالی به ویژه در غرب و جنوب غرب کشور، اهمیت و نیازمندی به بهره‌برداری از بند کمال خان و دیگر بندهای آب در این بخش‌های کشور بیشتر می‌شود.
 
عبدالواسع حیدری، آگاه امور اقتصادی گفت:« بیشتر پروژه‌ها که به عقب می‌مانند یا به موقع اجراء نمی‌شوند، علت شان اختلاف‌های داخلی استند. امیدوار استیم متصدیان امور، رهبران افغانستان، بندها را قربانی نسازند.»
 
کار بخش سوم یا پایانی بند کمال خان را یک شرکت افغانی-ترکی با هزینه ۷۸ میلیون دالر به پیش می‌برد و قرار است که با بهره‌برداری از این بند، افزون بر تولید نُه میگاوات برق، با ذخیره شدن بیش از ۵۰ میلیون مترمکعب آب، ۱۵۰ هزار هکتار زمین 

هم‌رسانی کنید