Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

'کار عملی پروژۀ تاپی درخاک افغانستان تاچند ماه آینده آغاز می‌شود'

مقام‌‎های ترکمنستانی می‌گویند که تا چند ماۀ آینده کار عملی پروژۀ "تاپی" در خاک افغانستان آغاز خواهد شد.

رییس پروژۀ تاپی در سفرش به هرات، می‌گوید که به‌زودی  پیمان استملاک زمین‌های مسیر پروژۀ تاپی در خاک افغانستان میان ترکمنستان و افغانستان امضاء خواهد شد.

محمد مراد امانوف، رییس پروژۀ تاپی می‌افزاید که با تکمیل روند استملاک زمین‌های مسیر ساخت لولۀ گاز ترکمنستان در افغانستان، روند کار ساختمانی این پروژه آغاز و تا دو سال و شش ماه پس از آغاز کارعملی آن به بهره برداری خواهد رسید.

او دراین باره گفت: «لولۀ گاز ترکمنستان در چارچوب پروژۀ تاپی از معدن گاز قلقنش در ترکمنستان آغاز می‌شود و با درازای ۲۰۷کیلومتر به استیشن گاز در مرز با افغانستان می‌رسد. کارهای اجراییه پروژۀ تاپی در خاک ترکمنستان تقریبأ تکمیل شده‌است.»

خواجه اوویزوف، سفیر ترکمنستان در افغانستان نیز بیان داشت: «ترکمنستان با تکیه بر راهبرد دوستی، صلح‌خواهی و حمایت از توسعۀ اقتصادی افغانستان نقش ارزنده‌یی را بازی کرده‌است.»

در همین حال، مقام‌های محلی هرات می‌گویند که تمام آماده‌‎گی‌ها برای آغاز استملاک زمین‌های مسیر پروژۀ تاپی در این ولایت گرفته شده‌اند.

سید وحید قتالی، والی هرات بیان داشت: «سروی برای استملاک و موقعیت‌یابی برای تأمین امنیت شده‌است. یک هفته پس از امضای قرارداد استملاک زمین‌های مسیر تاپی، کارهای تخنیکی را در ساحه آغاز می‌کنیم.»

خلیل احمد یارمند، کارشناس امور اقتصادی نیز تصریح کرد: «با عملی شدن پروژۀ تاپی از خاک افغانستان زمینۀ اشتغال برای مردم فراهم می‌شود و روی رشد اقتصاد موثر است.»

پروژۀ لولۀ گاز ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند (تاپی) در سال ۲۰۱۸با حضور رهبران این چهار کشور در ولایت هرات افتتاح شد، اما به‌گفتۀ آگاهان و مردم تاکنون از پیشرفت چشم‌گیر در کار این پروژه خبری نیست.

'کار عملی پروژۀ تاپی درخاک افغانستان تاچند ماه آینده آغاز می‌شود'

مقام‌های محلی هرات می‌گویند که تمام آماده‌‎گی‌ها برای آغاز استملاک زمین‌های مسیر پروژۀ تاپی در این ولایت گرفته شده‌اند.

تصویر بندانگشتی

مقام‌‎های ترکمنستانی می‌گویند که تا چند ماۀ آینده کار عملی پروژۀ "تاپی" در خاک افغانستان آغاز خواهد شد.

رییس پروژۀ تاپی در سفرش به هرات، می‌گوید که به‌زودی  پیمان استملاک زمین‌های مسیر پروژۀ تاپی در خاک افغانستان میان ترکمنستان و افغانستان امضاء خواهد شد.

محمد مراد امانوف، رییس پروژۀ تاپی می‌افزاید که با تکمیل روند استملاک زمین‌های مسیر ساخت لولۀ گاز ترکمنستان در افغانستان، روند کار ساختمانی این پروژه آغاز و تا دو سال و شش ماه پس از آغاز کارعملی آن به بهره برداری خواهد رسید.

او دراین باره گفت: «لولۀ گاز ترکمنستان در چارچوب پروژۀ تاپی از معدن گاز قلقنش در ترکمنستان آغاز می‌شود و با درازای ۲۰۷کیلومتر به استیشن گاز در مرز با افغانستان می‌رسد. کارهای اجراییه پروژۀ تاپی در خاک ترکمنستان تقریبأ تکمیل شده‌است.»

خواجه اوویزوف، سفیر ترکمنستان در افغانستان نیز بیان داشت: «ترکمنستان با تکیه بر راهبرد دوستی، صلح‌خواهی و حمایت از توسعۀ اقتصادی افغانستان نقش ارزنده‌یی را بازی کرده‌است.»

در همین حال، مقام‌های محلی هرات می‌گویند که تمام آماده‌‎گی‌ها برای آغاز استملاک زمین‌های مسیر پروژۀ تاپی در این ولایت گرفته شده‌اند.

سید وحید قتالی، والی هرات بیان داشت: «سروی برای استملاک و موقعیت‌یابی برای تأمین امنیت شده‌است. یک هفته پس از امضای قرارداد استملاک زمین‌های مسیر تاپی، کارهای تخنیکی را در ساحه آغاز می‌کنیم.»

خلیل احمد یارمند، کارشناس امور اقتصادی نیز تصریح کرد: «با عملی شدن پروژۀ تاپی از خاک افغانستان زمینۀ اشتغال برای مردم فراهم می‌شود و روی رشد اقتصاد موثر است.»

پروژۀ لولۀ گاز ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند (تاپی) در سال ۲۰۱۸با حضور رهبران این چهار کشور در ولایت هرات افتتاح شد، اما به‌گفتۀ آگاهان و مردم تاکنون از پیشرفت چشم‌گیر در کار این پروژه خبری نیست.

هم‌رسانی کنید