Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
دهلیزها

دهلیزها: بررسی سرقت چندین عراده موتر

در این برنامه دهلیزها چگونگی بازداشت سه تن را پی‌گیری کرده‌ایم که به اتهام سرقت چندین عراده موتر از مربوطات حوزه دوازدهم شهرکابل بازداشت شده‌اند.
 
در شش ماه گذشته چهارصدو بیست‌و هشت عراده موتر از شهرکابل سرقت شده و در پیوند به آن سه صدو شصت‌و هشت تن بازداشت شده‌است.

دهلیزها

دهلیزها: بررسی سرقت چندین عراده موتر

در این برنامه دهلیزها چگونگی بازداشت سه تن را پی‌گیری کرده‌ایم که به اتهام سرقت چندین عراده موتر از مربوطات حوزه دوازدهم شهرکابل بازداشت شده‌اند.
 
در شش ماه گذشته چهارصدو بیست‌و هشت عراده موتر از شهرکابل سرقت شده و در پیوند به آن سه صدو شصت‌و هشت تن بازداشت شده‌است.

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews