تازه‌ترین خبرها
دهلیزها

دهلیزها: بررسی چه‌گونه‌گی زخمی شدن یک تن در کابل

در این برنامه دهلیزها، گرداننده میرویس حمیدی چه‌گونه‌گی زخمی شدن صبر الله اوریاخیل را پی‌گیری کرده است که به تاریخ بیست و دوم ماه میزان سال جاری در ولسوالی چهار آسیاب شهرکابل از سوی دو تن با ضربات چاقو زخمی شد. 

پولیس کابل پس از دو ماه دو تن را به اتهام این رویداد از ولسوالی چهارآسیاب بازداشت کرده است.

صبر الله در ولسوالی چهار آسیاب یک دوکان رهنمای معاملات دارد. به تاریخ بیست و دوم میزان سال جاری دو تن به بهانه خرید خانه نزد او می‌روند و صبرالله یک باب منزل را برای آنان نشان می‌دهد. در هنگام برگشت در منطقه خیرآباد ولسوالی چهارآسیاب، سر نشینان موتر به سلاح جارحه بالای صبرالله حمله می‌کنند و قسمت‌های بدنش را با ضربات چاقو زخمی می‌کنند و سپس او را از موتر پائین می‌اندازند.

دهلیزها

دهلیزها: بررسی چه‌گونه‌گی زخمی شدن یک تن در کابل

در این برنامه دهلیزها، گرداننده میرویس حمیدی چه‌گونه‌گی زخمی شدن صبر الله اوریاخیل را پی‌گیری کرده است که به تاریخ بیست و دوم ماه میزان سال جاری در ولسوالی چهار آسیاب شهرکابل از سوی دو تن با ضربات چاقو زخمی شد. 

پولیس کابل پس از دو ماه دو تن را به اتهام این رویداد از ولسوالی چهارآسیاب بازداشت کرده است.

صبر الله در ولسوالی چهار آسیاب یک دوکان رهنمای معاملات دارد. به تاریخ بیست و دوم میزان سال جاری دو تن به بهانه خرید خانه نزد او می‌روند و صبرالله یک باب منزل را برای آنان نشان می‌دهد. در هنگام برگشت در منطقه خیرآباد ولسوالی چهارآسیاب، سر نشینان موتر به سلاح جارحه بالای صبرالله حمله می‌کنند و قسمت‌های بدنش را با ضربات چاقو زخمی می‌کنند و سپس او را از موتر پائین می‌اندازند.

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews