Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

خواست شورای امنیت سازمان ملل بر شفافیت در انتخابات

شورای امنیت سازمان ملل متحد روزچهارشنبه (۲ عقرب) دریک اعلامیه از کمیسیون‌های انتخاباتی افغانستان می‌خواهد تا شفافیت را درانتخابات این کشور به میان آورد.

اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد از برگزاری انتخابات مجلس نماینده‌گان درافغانستان استقبال می‌کند.

دراین اعلامیه اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد آمده است که افغان‌ها دراوضاع دشوار سیاسی به پای صندوق‌های رأی رفتند و درانتخابات شرکت کردند.

دراعلامیه همچان آمده است که کمیسیون‌های انتخاباتی افغانستان برای اطمینان یافتن از یکپارچگی، بی طرفی و شفافیت در روند انتخابات، از جمله در بارۀ  تشخیص و جلوگیری از تقلب و مشاهده جدول بندی و اعلام نتایج باید تلاش‌هایش را دو برابر سازند.

دراعلامیه از تمامی طرف‌های درگیر در روند انتخابات خواسته شده است تا با صبر وحوصله با کمیسیون‌های انتخاباتی کار نمایند و از بی نظمی واعمال خشونت خودداری کنند.

خواست شورای امنیت سازمان ملل بر شفافیت در انتخابات

شورای امنیت سازمان ملل متحد گفته است که افغان‌ها دراوضاع دشوار سیاسی به پای صندوق‌های رأی رفتند و درانتخابات شرکت کردند.

Thumbnail

شورای امنیت سازمان ملل متحد روزچهارشنبه (۲ عقرب) دریک اعلامیه از کمیسیون‌های انتخاباتی افغانستان می‌خواهد تا شفافیت را درانتخابات این کشور به میان آورد.

اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد از برگزاری انتخابات مجلس نماینده‌گان درافغانستان استقبال می‌کند.

دراین اعلامیه اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد آمده است که افغان‌ها دراوضاع دشوار سیاسی به پای صندوق‌های رأی رفتند و درانتخابات شرکت کردند.

دراعلامیه همچان آمده است که کمیسیون‌های انتخاباتی افغانستان برای اطمینان یافتن از یکپارچگی، بی طرفی و شفافیت در روند انتخابات، از جمله در بارۀ  تشخیص و جلوگیری از تقلب و مشاهده جدول بندی و اعلام نتایج باید تلاش‌هایش را دو برابر سازند.

دراعلامیه از تمامی طرف‌های درگیر در روند انتخابات خواسته شده است تا با صبر وحوصله با کمیسیون‌های انتخاباتی کار نمایند و از بی نظمی واعمال خشونت خودداری کنند.

هم‌رسانی کنید