Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

حضور مردم در مرکزهای ثبت نام‌ها در خوست، پکتیا و پکتیکا کمرنگ است

از آغاز روند ثبت نام‌ های رأی دهنده‌ گان تاکنون در حدود ۴۷هزار تن در ولایت های خوست، پکتیا و پکتیکا، ثبت نام کرده اند.

مسؤولان دفتر ساحه‌یی کمیسیون مستقل انتخابات در این ولایت‌ها می‌گویند که این روند بسیار به کُندی پیش می‌رود.

آنان می‌گویند که تهدیدهای هراس افگنان، گسترش نا امنی‌ها و عدم آگاهی مردم در بارۀ ثبت نام‌های رأی دهنده‌گان، از عوامل اصلی کُندی این روند استند.

محمد ظاهر اکبری، رییس دفتر ساحه‌یی کمیسیون مستقل انتخابات پکتیا گفت: «هر روز که می‌گذرد، روند ثبت نام خوب می‌شود به این مفهوم که اگر امروز ما صد نفر را نام‎های شان را ثبت کردیم، فردا این آمار به دوصد تن می‌رسد. و نگرانی که ما داریم این است که مشارکت زنان نسبت به مردان بسیار کم است.»

از سویی دیگر، عالمان دین در ولایت پکتیا از شهروندان کشور می‌خواهند که در این روند به گفتۀ آن‌ها ملی، شرکت کنند.

مولوی خواجه الدین حق بیان، رییس شورای علمای پکتیا اظهار داشت: «خواست ما از ملت این است که برای امنیت، صلح و ثبات در کشور، در روندهای انتخاباتی شرکت کنند.»

آمارهای دفترهای ساحه‌یی کمیسیون مستقل انتخابات در ین سه ولایت، نشان می‌دهند که بیش از یازده هزارو سه صد تن در ولایت پکتیا، نزدیک به یازده هزارو پنج صد تن در ولایت پکتیکا و بیش از بیست و چهار هزار تن از واجدان شرایط در ولایت خوست نام‌های شان را ثبت کرده اند.

حضور مردم در مرکزهای ثبت نام‌ها در خوست، پکتیا و پکتیکا کمرنگ است

مسؤولان دفتر ساحه‎یی کمیسیون مستقل انتخابات در ولایت های خوست، پکتیا و پکتیکا می‌گویند که روند ثبت نام‌ها در این ولایت‌ها به کندی به پیش می‌رود و مشارکت زنان نیز در این روند، بسیار اندک است.

تصویر بندانگشتی

از آغاز روند ثبت نام‌ های رأی دهنده‌ گان تاکنون در حدود ۴۷هزار تن در ولایت های خوست، پکتیا و پکتیکا، ثبت نام کرده اند.

مسؤولان دفتر ساحه‌یی کمیسیون مستقل انتخابات در این ولایت‌ها می‌گویند که این روند بسیار به کُندی پیش می‌رود.

آنان می‌گویند که تهدیدهای هراس افگنان، گسترش نا امنی‌ها و عدم آگاهی مردم در بارۀ ثبت نام‌های رأی دهنده‌گان، از عوامل اصلی کُندی این روند استند.

محمد ظاهر اکبری، رییس دفتر ساحه‌یی کمیسیون مستقل انتخابات پکتیا گفت: «هر روز که می‌گذرد، روند ثبت نام خوب می‌شود به این مفهوم که اگر امروز ما صد نفر را نام‎های شان را ثبت کردیم، فردا این آمار به دوصد تن می‌رسد. و نگرانی که ما داریم این است که مشارکت زنان نسبت به مردان بسیار کم است.»

از سویی دیگر، عالمان دین در ولایت پکتیا از شهروندان کشور می‌خواهند که در این روند به گفتۀ آن‌ها ملی، شرکت کنند.

مولوی خواجه الدین حق بیان، رییس شورای علمای پکتیا اظهار داشت: «خواست ما از ملت این است که برای امنیت، صلح و ثبات در کشور، در روندهای انتخاباتی شرکت کنند.»

آمارهای دفترهای ساحه‌یی کمیسیون مستقل انتخابات در ین سه ولایت، نشان می‌دهند که بیش از یازده هزارو سه صد تن در ولایت پکتیا، نزدیک به یازده هزارو پنج صد تن در ولایت پکتیکا و بیش از بیست و چهار هزار تن از واجدان شرایط در ولایت خوست نام‌های شان را ثبت کرده اند.

هم‌رسانی کنید