تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

سفارت امریکا: بهتر است در روند انتخابات دقت مدنظر باشد تا سرعت

سفارت امریکا در کابل، از تمامی طرف‌ها می‌خواهد که به تقویم انتخابات ریاست‌جمهوری احترام بگذارند و اجازه دهند که کمیسیون‌های انتخاباتی نتیجۀ انتخابات را به‌گونۀ شفاف و دقیق اعلام کنند.

این سفارت، این موضوع را امروز (چهارشنبه، ۱۷میزان) در صفحۀ تویترش بیان کرده‌است.

این درحالی که کمیسیون مستقل انتخابات، ازبهر آن‌چه کُندی در روند انتقال اطلاعات از دستگاه‌های شناخت بایومتریک به بانک مرکزی گفته می‌شود، مورد انتقادهایی قرار گرفته‌است.

روز گذشته، مولانا عبدالله، یک کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات گفت که اگر این روند به همین کُندی به پیش برود، نتیجۀ انتخابات بربنیاد جدول زمان‌بندی کمیسیون انتخابات اعلام نخواهد شد.

او گفت که در جریان یازده روز پس از انتخابات، تنها اطلاعات نخستین ۲۴۰۰ دستگاۀ شناخت بایومتریک و اطلاعات نهایی ۱۴۰۰۰ این دستگاه‌ها از ۲۶۵۶۸ محل رأی‌دهی، به بانک مرکزی انتقال یافته‌اند.

دستگاه‌های شناخت بایومتریک که پیش از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری به مرکزهای رأی‌دهی در سراسر افغانستان فرستاده شده بودند، قرار بود یک روز پس از این انتخابات تمامی اطلاعات آن – که شامل آرا، نشان انگشت و هویت رأی‌دهنده‌گان است – به بانک مرکزی کمیسیون انتخابات انتقال یابند، اما اکنون که دوازده روز از انتخابات می‌گذرند، اطلاعات این دستگاه‌ها به‌گونۀ کامل به بانک مرکزی انتقال نیافته‌اند.

مسؤولان کمیسیون مستقل انتخابات، می‌گویند که سرعت پایین انترنت چالش اصلی فراه را این روند است.

اورنگ زیب، یک عضو کمیسیون مستقل انتخابات امروز در یک نشست خبری اما گفت که قرار است دو متخصص شرکت «درملوک» که فراهم‌کنندۀ دستگاه‌های شناخت بایومتریک است، به کابل بیایند و در سرعت بخشی روند انتقال اطلاعات به بانک مرکزی، این کمیسیون را کمک کند.

انتخابات ریاست‌جمهوری در افغانستان به تاریخ ششم ماه میزان برگزار شد و بربنیاد جدول زمان‌بندی کمیسیون مستقل انتخابات، قرار است نتایج نخستین این انتخابات به تاریخ ۲۷ ماه میزان و نتایج نهایی به تاریخ ۱۶ ماه عقرب اعلام شوند.

سفارت امریکا: بهتر است در روند انتخابات دقت مدنظر باشد تا سرعت

تصویر بندانگشتی

سفارت امریکا در کابل، از تمامی طرف‌ها می‌خواهد که به تقویم انتخابات ریاست‌جمهوری احترام بگذارند و اجازه دهند که کمیسیون‌های انتخاباتی نتیجۀ انتخابات را به‌گونۀ شفاف و دقیق اعلام کنند.

این سفارت، این موضوع را امروز (چهارشنبه، ۱۷میزان) در صفحۀ تویترش بیان کرده‌است.

این درحالی که کمیسیون مستقل انتخابات، ازبهر آن‌چه کُندی در روند انتقال اطلاعات از دستگاه‌های شناخت بایومتریک به بانک مرکزی گفته می‌شود، مورد انتقادهایی قرار گرفته‌است.

روز گذشته، مولانا عبدالله، یک کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات گفت که اگر این روند به همین کُندی به پیش برود، نتیجۀ انتخابات بربنیاد جدول زمان‌بندی کمیسیون انتخابات اعلام نخواهد شد.

او گفت که در جریان یازده روز پس از انتخابات، تنها اطلاعات نخستین ۲۴۰۰ دستگاۀ شناخت بایومتریک و اطلاعات نهایی ۱۴۰۰۰ این دستگاه‌ها از ۲۶۵۶۸ محل رأی‌دهی، به بانک مرکزی انتقال یافته‌اند.

دستگاه‌های شناخت بایومتریک که پیش از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری به مرکزهای رأی‌دهی در سراسر افغانستان فرستاده شده بودند، قرار بود یک روز پس از این انتخابات تمامی اطلاعات آن – که شامل آرا، نشان انگشت و هویت رأی‌دهنده‌گان است – به بانک مرکزی کمیسیون انتخابات انتقال یابند، اما اکنون که دوازده روز از انتخابات می‌گذرند، اطلاعات این دستگاه‌ها به‌گونۀ کامل به بانک مرکزی انتقال نیافته‌اند.

مسؤولان کمیسیون مستقل انتخابات، می‌گویند که سرعت پایین انترنت چالش اصلی فراه را این روند است.

اورنگ زیب، یک عضو کمیسیون مستقل انتخابات امروز در یک نشست خبری اما گفت که قرار است دو متخصص شرکت «درملوک» که فراهم‌کنندۀ دستگاه‌های شناخت بایومتریک است، به کابل بیایند و در سرعت بخشی روند انتقال اطلاعات به بانک مرکزی، این کمیسیون را کمک کند.

انتخابات ریاست‌جمهوری در افغانستان به تاریخ ششم ماه میزان برگزار شد و بربنیاد جدول زمان‌بندی کمیسیون مستقل انتخابات، قرار است نتایج نخستین این انتخابات به تاریخ ۲۷ ماه میزان و نتایج نهایی به تاریخ ۱۶ ماه عقرب اعلام شوند.

هم‌رسانی کنید