Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

عبدالله: براساس آرای پاک تیم ثبات و هم‌گرایی برندۀ انتخابات است

عبدالله عبدالله، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری که جایگاۀ دوم را در نتایج نخستین انتخابات ریاست‌جمهوری از آن خود کرده‌است، ادعا می‌کند که براساس آرای شفاف برندۀ اصلی تیم او – ثبات و هم‌گرایی – است.

او که شام امروز (یک‌شنبه، ۱جدی) در واکنش به اعلام نتایج نخستین انتخابات ریاست‌جمهوری در یک نشست خبری حاضر شد، گفت که این نتایج بربنیاد آرای تقلبی به نفع تیم اشرف غنی اعلام شده‌است: «ما با تمام قدرت از رأی مردم دفاع می‌کنیم. هیچ شکی نیست که براساس رأی پاک مردم، ما برندۀ انتخابات استیم – تیم ثبات و هم‌گرایی برندۀ انتخابات است.»

این نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری، کمیسیون مستقل انتخابات را متهم کرد که با به گفتۀ او «تقلب‌کاران» هم‌دست شده‌است: «ما انتظار داشتیم کمیسیون مستقل انتخابات آرای پاک را از آرای ناپاک جدا سازد. اما کمیسیون با تقلب‌کاران هم دست شد و جواب قانع کننده به ما ارایه نکرد.»

عبدالله افزود: «به قصد این‌که – به هر ترتیبی که شده – ارقام را بالاتر از پنجاه نشان بدهند؛ چند مجموع رأی تقلبی دیگر هم وارد [آرای پاک] شده به چه معنی؛ از ۲۴۰۰ صندوقی که در موردش معلومات بایومتریک وجود نداشت، ۳۰۰ صندوق شامل شده، حساب شده که شامل حدود ۴۰هزار رأی می شود. ۲۹۵محل دیگری که ارقامش بالاتر از ارقام ثبت شده در درملوک است... آن را هم شامل ساختند و ۱۰۵محل دیگر هم که محلی وجود نداشته و فقط اوراق نتایج وجود داشته و صندوق نبوده ....همان را اعتبار دادند.»

در این نتایج، اشرف غنی ۵۰.۶۴ درصد آرا را از آن خود کرده‌است در حالی‌که از عبدالله عبدالله ۳۹.۵۲درصد است. این نتایج، برمبنای ۱۸۲۴۴۰۱ رأی اعلام شده‌است.

عبدالله عبدالله، از کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی خواست که به‌گونۀ شفاف به شکایت‌ها رسیده‌گی کند: «ما در مورد ۳۰۰هزار رأی ادعا داشتیم و داریم و از کمیسیون شکایت‌های انتخابات توقع داریم که در مطابقت با قانون این آرا را که ارقامی هست، اما معلومات بایومتریک در آن نیست و یا خارج از زمان به کار گرفته شده این‌ها را از آرای پاک مردم جدا کند..... و بازشماری آرا را که ناظران ما و دیگر نامزدان نبودند هم آغاز کنند.»

این نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری، هم‌چنان هشدار داد که اگر به خواسته‌های آن رسیده‌گی نشود، از گزینه‌های دیگری استفاده خواهد کرد: «بار دیگر تقلب کاران مجال تسلط و حکومت بر مردم نمی‌داشته باشند. تنها رأی پاک نتیجۀ انتخابات را تعیین می‌کند در صورتی که داعیۀ برحق عدالت خواهانۀ ما که برای شفاف سازی انتخابات است، تحقق پیدا نکند، ما هرگزینۀ مشروع و قانونی دیگر را برای خود مجاز می‌دانیم.»

در همین حال، شماری دیگر از نامزدان هم نسبت به اعلام نتایج نخستین انتابات ملاحظه‌هایی دارند.

رحمت‌الله نبیل، یکی از این نامزدان می‌گوید که حکومت برخاسته از یک تقلب، کشور را به بحران گسترده خواهد برد: «باید به حکومت جعلی کف نزنید! به چهرۀ تقلبی و جعلی نباید کف بزنیم. رهبر مردم افغانستان باید از میان مردم برخواسته باشد.»

احمد ولی مسعود، از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری نیز می‌گوید که اعلام نتیجۀ نخستین پر از تقلب، آغاز تازۀ یک بحران بزرگ درکشور خواهد بود: «آغاز به این معنا است که از امروز شروع تا وقتی این وضعیت است و این حکومت است، بحران بیشتر می‌شود و کمتر نه.»

اشرف غنی، رییس‌جمهور کنونی و نامزدی که ۵۰.۶۴ درصد رآی را از آن خود کرده، از اعلام نتایج سپاسگزاری کرده‌است. او از نامزدان معترض خواسته است که اصول بازی را بپذیرند و «قانونمند» رفتار کنند.

عبدالله: براساس آرای پاک تیم ثبات و هم‌گرایی برندۀ انتخابات است

عبدالله عبدالله، از کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی خواست که به شکایت‌ها به‌گونۀ شفاف رسیده‌گی کند.

تصویر بندانگشتی

عبدالله عبدالله، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری که جایگاۀ دوم را در نتایج نخستین انتخابات ریاست‌جمهوری از آن خود کرده‌است، ادعا می‌کند که براساس آرای شفاف برندۀ اصلی تیم او – ثبات و هم‌گرایی – است.

او که شام امروز (یک‌شنبه، ۱جدی) در واکنش به اعلام نتایج نخستین انتخابات ریاست‌جمهوری در یک نشست خبری حاضر شد، گفت که این نتایج بربنیاد آرای تقلبی به نفع تیم اشرف غنی اعلام شده‌است: «ما با تمام قدرت از رأی مردم دفاع می‌کنیم. هیچ شکی نیست که براساس رأی پاک مردم، ما برندۀ انتخابات استیم – تیم ثبات و هم‌گرایی برندۀ انتخابات است.»

این نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری، کمیسیون مستقل انتخابات را متهم کرد که با به گفتۀ او «تقلب‌کاران» هم‌دست شده‌است: «ما انتظار داشتیم کمیسیون مستقل انتخابات آرای پاک را از آرای ناپاک جدا سازد. اما کمیسیون با تقلب‌کاران هم دست شد و جواب قانع کننده به ما ارایه نکرد.»

عبدالله افزود: «به قصد این‌که – به هر ترتیبی که شده – ارقام را بالاتر از پنجاه نشان بدهند؛ چند مجموع رأی تقلبی دیگر هم وارد [آرای پاک] شده به چه معنی؛ از ۲۴۰۰ صندوقی که در موردش معلومات بایومتریک وجود نداشت، ۳۰۰ صندوق شامل شده، حساب شده که شامل حدود ۴۰هزار رأی می شود. ۲۹۵محل دیگری که ارقامش بالاتر از ارقام ثبت شده در درملوک است... آن را هم شامل ساختند و ۱۰۵محل دیگر هم که محلی وجود نداشته و فقط اوراق نتایج وجود داشته و صندوق نبوده ....همان را اعتبار دادند.»

در این نتایج، اشرف غنی ۵۰.۶۴ درصد آرا را از آن خود کرده‌است در حالی‌که از عبدالله عبدالله ۳۹.۵۲درصد است. این نتایج، برمبنای ۱۸۲۴۴۰۱ رأی اعلام شده‌است.

عبدالله عبدالله، از کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی خواست که به‌گونۀ شفاف به شکایت‌ها رسیده‌گی کند: «ما در مورد ۳۰۰هزار رأی ادعا داشتیم و داریم و از کمیسیون شکایت‌های انتخابات توقع داریم که در مطابقت با قانون این آرا را که ارقامی هست، اما معلومات بایومتریک در آن نیست و یا خارج از زمان به کار گرفته شده این‌ها را از آرای پاک مردم جدا کند..... و بازشماری آرا را که ناظران ما و دیگر نامزدان نبودند هم آغاز کنند.»

این نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری، هم‌چنان هشدار داد که اگر به خواسته‌های آن رسیده‌گی نشود، از گزینه‌های دیگری استفاده خواهد کرد: «بار دیگر تقلب کاران مجال تسلط و حکومت بر مردم نمی‌داشته باشند. تنها رأی پاک نتیجۀ انتخابات را تعیین می‌کند در صورتی که داعیۀ برحق عدالت خواهانۀ ما که برای شفاف سازی انتخابات است، تحقق پیدا نکند، ما هرگزینۀ مشروع و قانونی دیگر را برای خود مجاز می‌دانیم.»

در همین حال، شماری دیگر از نامزدان هم نسبت به اعلام نتایج نخستین انتابات ملاحظه‌هایی دارند.

رحمت‌الله نبیل، یکی از این نامزدان می‌گوید که حکومت برخاسته از یک تقلب، کشور را به بحران گسترده خواهد برد: «باید به حکومت جعلی کف نزنید! به چهرۀ تقلبی و جعلی نباید کف بزنیم. رهبر مردم افغانستان باید از میان مردم برخواسته باشد.»

احمد ولی مسعود، از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری نیز می‌گوید که اعلام نتیجۀ نخستین پر از تقلب، آغاز تازۀ یک بحران بزرگ درکشور خواهد بود: «آغاز به این معنا است که از امروز شروع تا وقتی این وضعیت است و این حکومت است، بحران بیشتر می‌شود و کمتر نه.»

اشرف غنی، رییس‌جمهور کنونی و نامزدی که ۵۰.۶۴ درصد رآی را از آن خود کرده، از اعلام نتایج سپاسگزاری کرده‌است. او از نامزدان معترض خواسته است که اصول بازی را بپذیرند و «قانونمند» رفتار کنند.

هم‌رسانی کنید