Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

عبدالله: نتیجه مشروع انتخابات برای ما قابل قبول خواهد بود

عبدالله عبدالله، رییس اجراییه و نامزد انتخابات ریاست جمهوری روز دوشنبه (۲۸ دلو) در نشست شورای وزیران به تحولات اخیر انتخاباتی پرداخته است و گفته است که نتیجه انتخاباتی را که در آن «مشروعیت و شفافیت» نباشد، نخواهد پذیرفت.

آقای عبدالله گفت: «تیم ثبات و هم‌گرایی تصمیم خود را گرفته و تصمیم بسیار واضح و روشن که فقط نتیجه انتخابات، نتیجه مشروع انتخابات برای ما قابل قبول خواهد بود و هیچ نتیجه‌یی که در آن مشروعیت نباشد و شفافیت نباشد، برای ما قابل قبول نیست.»

شماری از احزاب نیز در این باره واکنش نشان داده اند؛ چنان که جمعیت اسلامی، در اعلامیه‌یی «دستکاری در نتیجه آرای مردم» را گونه یی از کودتا می‌گوید و جنبش ملی اسلامی افغانستان هم، تأکید می‌‎ورزد که روند انتخابات، نباید از مسیر قانونی آن بیرون شود.

هم‌زمان با این، معاون دوم دسته انتخاباتی گلبدین حکمتیار تصمیم‌های اخیر کمیسیون‌های انتخاباتی را زیر پرسش می‌برد.

حفیظ‌ الرحمان نقی، معاون دسته انتخاباتی گلبدین حکمتیار، نیز هشدار می‌دهد که برای جلوگیری از اعلام هرگونه نتیجه فراقانونی، آنان از «هر گزینه متصور و ممکن» کار خواهند گرفت.

آقای نقی گفت: «به خاطر جلوگیری از چنین یک تصمیم در معارضه با قانون، هر گزینه متصور و قابل امکان در پیش‌رو است و به هیچ‌وجه قابل قبول چنین یک نتیجه‌یی برای ما نیست.»

در همین‌‌حال، جمعیت اسلامی افغانستان، در اعلامیه‌یی، آنچه را که بی‌پروایی در برابر «آرای واقعی» مردم افغانستان می‌گوید، بحران‌زا می‌داند و از ایستاده‌گی در برابر اعلام نتایجی که به باور این حزب تقلبی و گونه‌یی کودتا باشد، یاد می‌کند.

جنبش ملی اسلامی افغانستان به رهبری عبدالرشید دوستم، نیز تأکید می‌ورزد که روند انتخابات، نباید از مسیر قانونی آن بیرون شود.

بشیراحمد ته‌ینج، سخنگوی جنبش ملی اسلامی افغانستان گفت: «متأسفانه، کمیسیون از روزی که درملوگ گزارش را برایش داد، از همان روز تک‌روی اختیار کرده است و خودش عملاً اصول و پرنسیب‌های پذیرفته‌شده را زیر پا می‌گذارد.»

با این‌حال، کمیسیون مستقل انتخابات بدین باور است که این نهاد، همواره کارهایش را به‌دور از جنجال‌های سیاسی، دنبال کرده است.

محمد حنیف دانشیار، عضو کمیسیون مستقل انتخابات گفت: «مسایل سیاسی، موضوعات سیاسی، اصلاً تأثیری در کار انتخابات نخواهد گذاشت و انتخابات یک پروسه حقوقی و تخنیکی است؛ مسوولیت ما پیش‌بُرد این پروسه است.»

به روز یک‌شنبه، کمیسیون مستقل انتخابات گفت که روند تفتیش ویژه و بازشماری آرای منازعه برانگیز انتخابات ریاست جمهوری را، دوباره آغاز کرده است.

روندی که این کمیسیون، به روز دوشنبه، از پایان یافتن آن نیز خبر داد.

عبدالله: نتیجه مشروع انتخابات برای ما قابل قبول خواهد بود

کمیسیون مستقل انتخابات بدین باور است که این نهاد، همواره کارهایش را به‌دور از جنجال‌های سیاسی، دنبال کرده است.

تصویر بندانگشتی

عبدالله عبدالله، رییس اجراییه و نامزد انتخابات ریاست جمهوری روز دوشنبه (۲۸ دلو) در نشست شورای وزیران به تحولات اخیر انتخاباتی پرداخته است و گفته است که نتیجه انتخاباتی را که در آن «مشروعیت و شفافیت» نباشد، نخواهد پذیرفت.

آقای عبدالله گفت: «تیم ثبات و هم‌گرایی تصمیم خود را گرفته و تصمیم بسیار واضح و روشن که فقط نتیجه انتخابات، نتیجه مشروع انتخابات برای ما قابل قبول خواهد بود و هیچ نتیجه‌یی که در آن مشروعیت نباشد و شفافیت نباشد، برای ما قابل قبول نیست.»

شماری از احزاب نیز در این باره واکنش نشان داده اند؛ چنان که جمعیت اسلامی، در اعلامیه‌یی «دستکاری در نتیجه آرای مردم» را گونه یی از کودتا می‌گوید و جنبش ملی اسلامی افغانستان هم، تأکید می‌‎ورزد که روند انتخابات، نباید از مسیر قانونی آن بیرون شود.

هم‌زمان با این، معاون دوم دسته انتخاباتی گلبدین حکمتیار تصمیم‌های اخیر کمیسیون‌های انتخاباتی را زیر پرسش می‌برد.

حفیظ‌ الرحمان نقی، معاون دسته انتخاباتی گلبدین حکمتیار، نیز هشدار می‌دهد که برای جلوگیری از اعلام هرگونه نتیجه فراقانونی، آنان از «هر گزینه متصور و ممکن» کار خواهند گرفت.

آقای نقی گفت: «به خاطر جلوگیری از چنین یک تصمیم در معارضه با قانون، هر گزینه متصور و قابل امکان در پیش‌رو است و به هیچ‌وجه قابل قبول چنین یک نتیجه‌یی برای ما نیست.»

در همین‌‌حال، جمعیت اسلامی افغانستان، در اعلامیه‌یی، آنچه را که بی‌پروایی در برابر «آرای واقعی» مردم افغانستان می‌گوید، بحران‌زا می‌داند و از ایستاده‌گی در برابر اعلام نتایجی که به باور این حزب تقلبی و گونه‌یی کودتا باشد، یاد می‌کند.

جنبش ملی اسلامی افغانستان به رهبری عبدالرشید دوستم، نیز تأکید می‌ورزد که روند انتخابات، نباید از مسیر قانونی آن بیرون شود.

بشیراحمد ته‌ینج، سخنگوی جنبش ملی اسلامی افغانستان گفت: «متأسفانه، کمیسیون از روزی که درملوگ گزارش را برایش داد، از همان روز تک‌روی اختیار کرده است و خودش عملاً اصول و پرنسیب‌های پذیرفته‌شده را زیر پا می‌گذارد.»

با این‌حال، کمیسیون مستقل انتخابات بدین باور است که این نهاد، همواره کارهایش را به‌دور از جنجال‌های سیاسی، دنبال کرده است.

محمد حنیف دانشیار، عضو کمیسیون مستقل انتخابات گفت: «مسایل سیاسی، موضوعات سیاسی، اصلاً تأثیری در کار انتخابات نخواهد گذاشت و انتخابات یک پروسه حقوقی و تخنیکی است؛ مسوولیت ما پیش‌بُرد این پروسه است.»

به روز یک‌شنبه، کمیسیون مستقل انتخابات گفت که روند تفتیش ویژه و بازشماری آرای منازعه برانگیز انتخابات ریاست جمهوری را، دوباره آغاز کرده است.

روندی که این کمیسیون، به روز دوشنبه، از پایان یافتن آن نیز خبر داد.

هم‌رسانی کنید