تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
انتخابات ۹۸

یک عضو کمیسیون انتخابات: کسانی در ارگ مانع کار در کمیسیون می‌شوند

مولانا محمد عبدالله، یک عضو کمیسیون مستقل انتخابات ادعا می‌کند که حلقاتی در دور و بر رییس‌جمهور غنی، در کار کمیسیون مستقل انتخابات مداخله می‌کنند و مانع کار در این نهاد می‌شوند.

آقای عبدالله که پس از چاشت امروز (پنج‌شنبه، ۳۰جوزا) در یک نشست خبری در کمیسیون مستقل انتخابات سخن می‌زد، اما گفت که رییس‌جمهور شخصأ در کار کمیسیون مداخله نکرده‌است.

او در این باره افزود: «این را نمی‌گویم که رییس‌جمهور در کارهای ما مداخله می‌کند، اما این را به یقین برای تان می‌گویم که در دور رییس‌جمهور حلقاتی وجود دارد که بعضی کارهای مارا - که غیرقانونی هم باشد - به سرعت انجام می‌دهند و بعضی کارهای ما را که قانونی هم باشد مانع ایجاد می‌کنند؛ که از هردوگونه‌اش ما اسناد داریم.»

این عضو کمیسیون انتخابات گفت که مداخله‌ها از ارگ در چگونگی تقرری‌ها در کمیسیون انتخابا نیز برجسته‌است. او هشدار داد که سندها در این باره را همه‌گانی خواهد ساخت.

به گفتۀ او، کسانی‌که از آزمون‌های تقرری با موفقیت می‌گذرند، در بست‌های مورد نیاز گماشته نمی‌شود و کسانی‌که بدلیل اختلاس و فساد از نهادها برکنار شده‌اند، حکم تقرری آن‌ها از سوی ارگ فرستاده می‌شود.

او گفت که این دادوگرفت‌ها میان دبیرخانۀ کمیسیون انتخابات و ارگ ریاست‌جمهوری صورت می‌گیرد: «مأموری‌که کامیاب شده، درخواست مقرری او برای ماه‌ها می‌ماند [طی مراحل نمی‌شود] و کسی دنبالش نیست، اما کسانی که از کمیسیون اخراج شده، دوباره در ظرف چند روز حکم مقرری‌اش امضا می‌شود. بعضی وقت به‌گونۀ محرم پیشنهاد مقرری آن‌ها به ریاست‌جمهوری می‌روند و در ظرف دو یا سه روز حکم مقرری شان میاید.»

از سویی هم، آقای عبدالله تأکید کرد که شماری از کارمندان دایمی و قراردادی کمیسیون انتخابات متهم به فساد و تقلب استند و باید به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شوند: «شماری از کارمندان دایمی و قراردادی کمیسیون باید به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شوند و بعضی‌ها هم باید اخراج شوند و در پروسه انتخابات شامل نباشند. اما تاکنون گوش شنوا نبوده و اگر شنیده‌اند هم دنبالش نگشته‌اند.»

این عضو کمیسیون مستقل انتخابات تأکید کرد که نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری، در تلاش نفوذ در کمیسیون انتخابات استند.

انتخابات ۹۸

یک عضو کمیسیون انتخابات: کسانی در ارگ مانع کار در کمیسیون می‌شوند

این عضو کمیسیون انتخابات گفت که مداخله‌ها از ارگ در چگونگی تقرری‌ها در کمیسیون انتخابا نیز برجسته‌است. او هشدار داد که سندها در این باره را همه‌گانی خواهد ساخت.

تصویر بندانگشتی

مولانا محمد عبدالله، یک عضو کمیسیون مستقل انتخابات ادعا می‌کند که حلقاتی در دور و بر رییس‌جمهور غنی، در کار کمیسیون مستقل انتخابات مداخله می‌کنند و مانع کار در این نهاد می‌شوند.

آقای عبدالله که پس از چاشت امروز (پنج‌شنبه، ۳۰جوزا) در یک نشست خبری در کمیسیون مستقل انتخابات سخن می‌زد، اما گفت که رییس‌جمهور شخصأ در کار کمیسیون مداخله نکرده‌است.

او در این باره افزود: «این را نمی‌گویم که رییس‌جمهور در کارهای ما مداخله می‌کند، اما این را به یقین برای تان می‌گویم که در دور رییس‌جمهور حلقاتی وجود دارد که بعضی کارهای مارا - که غیرقانونی هم باشد - به سرعت انجام می‌دهند و بعضی کارهای ما را که قانونی هم باشد مانع ایجاد می‌کنند؛ که از هردوگونه‌اش ما اسناد داریم.»

این عضو کمیسیون انتخابات گفت که مداخله‌ها از ارگ در چگونگی تقرری‌ها در کمیسیون انتخابا نیز برجسته‌است. او هشدار داد که سندها در این باره را همه‌گانی خواهد ساخت.

به گفتۀ او، کسانی‌که از آزمون‌های تقرری با موفقیت می‌گذرند، در بست‌های مورد نیاز گماشته نمی‌شود و کسانی‌که بدلیل اختلاس و فساد از نهادها برکنار شده‌اند، حکم تقرری آن‌ها از سوی ارگ فرستاده می‌شود.

او گفت که این دادوگرفت‌ها میان دبیرخانۀ کمیسیون انتخابات و ارگ ریاست‌جمهوری صورت می‌گیرد: «مأموری‌که کامیاب شده، درخواست مقرری او برای ماه‌ها می‌ماند [طی مراحل نمی‌شود] و کسی دنبالش نیست، اما کسانی که از کمیسیون اخراج شده، دوباره در ظرف چند روز حکم مقرری‌اش امضا می‌شود. بعضی وقت به‌گونۀ محرم پیشنهاد مقرری آن‌ها به ریاست‌جمهوری می‌روند و در ظرف دو یا سه روز حکم مقرری شان میاید.»

از سویی هم، آقای عبدالله تأکید کرد که شماری از کارمندان دایمی و قراردادی کمیسیون انتخابات متهم به فساد و تقلب استند و باید به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شوند: «شماری از کارمندان دایمی و قراردادی کمیسیون باید به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شوند و بعضی‌ها هم باید اخراج شوند و در پروسه انتخابات شامل نباشند. اما تاکنون گوش شنوا نبوده و اگر شنیده‌اند هم دنبالش نگشته‌اند.»

این عضو کمیسیون مستقل انتخابات تأکید کرد که نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری، در تلاش نفوذ در کمیسیون انتخابات استند.

هم‌رسانی کنید