Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
انتخابات

انتخابات ۹۷: پیکارهای انتخاباتی نامزدان

در این برنامه انتخابات ۹۷ و تاکنی گرداننده‌گان کریم امینی و نعمت روان دربارۀ ادامۀ پیکارهای انتخاباتی مجلس نماینده‌گان بحث و گفتگو کرده‌اند.

مهمانان نامزد:

نذیر احمدزی

سمیع مهدی

سهیلا سحر

داوود ناجی

کبیر رنجبر

داوران برنامه:

ضیا بومیا

مسعود ترشتوال

بخش دوم برنامه

مهمانان نامزد:

عبدالقادر زازی وطندوست

نثار احمد بهاوی

خاطره اسحاقزی

صفیه صدیقی

زینب موحد

داوران:

دانش کروخیل

خلیل رومان

انتخابات

انتخابات ۹۷: پیکارهای انتخاباتی نامزدان

در این برنامه انتخابات ۹۷ و تاکنی گرداننده‌گان کریم امینی و نعمت روان دربارۀ ادامۀ پیکارهای انتخاباتی مجلس نماینده‌گان بحث و گفتگو کرده‌اند.

مهمانان نامزد:

نذیر احمدزی

سمیع مهدی

سهیلا سحر

داوود ناجی

کبیر رنجبر

داوران برنامه:

ضیا بومیا

مسعود ترشتوال

بخش دوم برنامه

مهمانان نامزد:

عبدالقادر زازی وطندوست

نثار احمد بهاوی

خاطره اسحاقزی

صفیه صدیقی

زینب موحد

داوران:

دانش کروخیل

خلیل رومان

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews