تازه‌ترین خبرها
انتخابات

انتخابات ۹۸: ادامۀ پیکارهای انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری

در این برنامه گرداننده کریم امینی در باره ادامه پیکارهای انتخاباتی و انتقادات از کم رنگ بودن برنامه های انتخاباتی نامزدان ریاست جمهور در ولایات بحث شده است.

مهمانان برنامه:

سیف الرحمان ابراهیمی، سخنگوی دسته محمد اشرف غنی احمدی زی

پاینده محمد حکمت، سخنگوی دسته انتخاباتی عبدالله عبدالله

فضل غنی حقمل، سخنگوی دسته انتخاباتی گلبدین خکمتیار

سید جمال خورشید، سخنگوی دسته انتخاباتی احمدولی مسعود

کفایت الله محمدی، سخنگوی دسته انتخاباتی لطیف پدرام

انتخابات

انتخابات ۹۸: ادامۀ پیکارهای انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری

در این برنامه گرداننده کریم امینی در باره ادامه پیکارهای انتخاباتی و انتقادات از کم رنگ بودن برنامه های انتخاباتی نامزدان ریاست جمهور در ولایات بحث شده است.

مهمانان برنامه:

سیف الرحمان ابراهیمی، سخنگوی دسته محمد اشرف غنی احمدی زی

پاینده محمد حکمت، سخنگوی دسته انتخاباتی عبدالله عبدالله

فضل غنی حقمل، سخنگوی دسته انتخاباتی گلبدین خکمتیار

سید جمال خورشید، سخنگوی دسته انتخاباتی احمدولی مسعود

کفایت الله محمدی، سخنگوی دسته انتخاباتی لطیف پدرام

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews