Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
انتخابات

انتخابات ۹۸: انتقادها از فیصله‌های کمسیون رسیده‎گی به شکایت‌ها

نهادهای ناظر بر روند انتخابات فیصله‌های کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی را در باره آرای منازعه برانگیز انتخابات ریاست جمهوری، مبهم و ناروشن میدانند.

این نهادها می‌گویند که چندین بخش این فصیله‌ها روشن نیستند و برای جلوگیری از استفاده سو باید این نهاد بیشتر توضیح بدهد.

در همین حال، کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که این نهاد نقل فصیله‌های کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌‎های انتخاباتی را به دست آورده است.

دراین برنامه گرداننده یاسر ابرار این موضوع را با این مهمانان بحث کرده است.

محمد رضا فیاض، معاون سخنگوی کمیسیون شکایات
محمد یوسف رشید، رییس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا
گل رحمان احمدزی، عضو دولت ساز
جان محمد خالد، عضو ثبات و همگرایی

انتخابات

انتخابات ۹۸: انتقادها از فیصله‌های کمسیون رسیده‎گی به شکایت‌ها

نهادهای ناظر بر روند انتخابات فیصله‌های کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی را در باره آرای منازعه برانگیز انتخابات ریاست جمهوری، مبهم و ناروشن میدانند.

این نهادها می‌گویند که چندین بخش این فصیله‌ها روشن نیستند و برای جلوگیری از استفاده سو باید این نهاد بیشتر توضیح بدهد.

در همین حال، کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که این نهاد نقل فصیله‌های کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌‎های انتخاباتی را به دست آورده است.

دراین برنامه گرداننده یاسر ابرار این موضوع را با این مهمانان بحث کرده است.

محمد رضا فیاض، معاون سخنگوی کمیسیون شکایات
محمد یوسف رشید، رییس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا
گل رحمان احمدزی، عضو دولت ساز
جان محمد خالد، عضو ثبات و همگرایی

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews