Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
انتخابات

انتخابات ۹۸: بررسی اختلاف‌ها در مورد بازشماری آرا

کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که در میان فهرست بیش از پنج هزار و پنجصد محل رای دهی که از سوی کمیسیون رسیده گی به شکایت های انتخاباتی به بازشماری رفته اند، آرای بیش از یک هزار محل پیش از این بازشماری شده اند و نیاز به بازشماری دوباره ندارند.

رییس دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که بر بنیاد گزارشی که کمیسیون انتخابات به کمیسیون رسیده‌گی به شکایت های انتخاباتی سپرده است بیش از سه هزار و سه صد محل رای دهی که شکایت ها در باره آن ها وجود دارند، بازشماری خواهند شد.

در همین حال کمیسیون رسیده گی به شکایت های انتخاباتی می گوید که پس از فیصله در باره شکایت های استیناف خواهی سه صد هزار رای منازعه برانگیز، درباره بازشماری محل های رای دهی تصمیم گرفته خواهد شد.

دراین برنامه گرداننده کریم امینی این موضوع را با مهمانان بحث کرده است:

مهمانان انتخابات:

شفق خواتی، عضو دسته انتخاباتی محمد اشرف غنی

محمد نعیم ایوب زاده، رییس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان

امان الدین معنوی، عضو دسته انتخاباتی عبدالله عبدالله

انتخابات

انتخابات ۹۸: بررسی اختلاف‌ها در مورد بازشماری آرا

کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که در میان فهرست بیش از پنج هزار و پنجصد محل رای دهی که از سوی کمیسیون رسیده گی به شکایت های انتخاباتی به بازشماری رفته اند، آرای بیش از یک هزار محل پیش از این بازشماری شده اند و نیاز به بازشماری دوباره ندارند.

رییس دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که بر بنیاد گزارشی که کمیسیون انتخابات به کمیسیون رسیده‌گی به شکایت های انتخاباتی سپرده است بیش از سه هزار و سه صد محل رای دهی که شکایت ها در باره آن ها وجود دارند، بازشماری خواهند شد.

در همین حال کمیسیون رسیده گی به شکایت های انتخاباتی می گوید که پس از فیصله در باره شکایت های استیناف خواهی سه صد هزار رای منازعه برانگیز، درباره بازشماری محل های رای دهی تصمیم گرفته خواهد شد.

دراین برنامه گرداننده کریم امینی این موضوع را با مهمانان بحث کرده است:

مهمانان انتخابات:

شفق خواتی، عضو دسته انتخاباتی محمد اشرف غنی

محمد نعیم ایوب زاده، رییس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان

امان الدین معنوی، عضو دسته انتخاباتی عبدالله عبدالله

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews