تازه‌ترین خبرها
انتخابات

انتخابات ۹۸: تأکید بر بازشماری آراء

رییس کمیسیون مستقل انتخابات بر بازشماری آرا تاکید می ورزد و از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری میخواهد که به این کمیسیون از بهر بازشماری آراء وقت بدهند.

در همین حال نشست خبری امروز کمیسیون مستقل انتخابات هنگامی تنش آفرین شد که محمد عبدالله عضو این کمیسیون میخواست نامه یی را که در آن سازمان ملل را به مداخله در کار این کمیسیون متهم ساخته است بخواند.

معاون کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که به زودی پاسخ نامۀ سازمان ملل را که در آن محمد عبدالله به توهین و تهدید یک کارمند این نهاد متهم شده است می فرستد.

داین برنامه گرداننده یاسر ابرار با مهمانان بحث کرده است:

مهمانان:

محمدحنیف دانش‌یار، کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات

پاینده محمد حکمت، عضو دسته انتخاباتی عبدالله عبدالله

قاسم فردوسی، عضو دسته انتخاباتی محمد اشرف غنی

انتخابات

انتخابات ۹۸: تأکید بر بازشماری آراء

رییس کمیسیون مستقل انتخابات بر بازشماری آرا تاکید می ورزد و از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری میخواهد که به این کمیسیون از بهر بازشماری آراء وقت بدهند.

در همین حال نشست خبری امروز کمیسیون مستقل انتخابات هنگامی تنش آفرین شد که محمد عبدالله عضو این کمیسیون میخواست نامه یی را که در آن سازمان ملل را به مداخله در کار این کمیسیون متهم ساخته است بخواند.

معاون کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که به زودی پاسخ نامۀ سازمان ملل را که در آن محمد عبدالله به توهین و تهدید یک کارمند این نهاد متهم شده است می فرستد.

داین برنامه گرداننده یاسر ابرار با مهمانان بحث کرده است:

مهمانان:

محمدحنیف دانش‌یار، کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات

پاینده محمد حکمت، عضو دسته انتخاباتی عبدالله عبدالله

قاسم فردوسی، عضو دسته انتخاباتی محمد اشرف غنی

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews